دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی(فصل دوم) در 38 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

- مقدمه

شغل هر فرد چیزی بیش از کارها و فعالی تهای مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارایه گزارش و... است و باید وی با همکاران، مافو قها، ارباب رجوع و... تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است. (آی ال او، 2000، 6)
امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل درابعاد گوناگون زندگی انسان برکسی پوشیده نیست چرا که شغل، علاوه بر اینکه وسیله ی تامین هزینه های زندگی است، ارتباط مستقیمی با سلامت جسمی و روانی فرد داشته و زمینه ساز ارضای بسیاری از نیازهای غیرمادی او می باشد. بدیهی است تحقق آثار سازنده ی شغل، منوط به این است که اولاً خصوصیات  شغل، متناسب با خصوصیات فرد شاغل باشد و ثانیا فرد درکارش احساس ارزشمندی، کارآمدی و توانمندی کند. به عبارت دیگر فرد باید در خلال انجام وظایف خود در یک شغل معین حد مطلوبی از احساس موفقیت شغلی را تجربه نماید. گاه ممکن است بر اثرعوامل مختلف، فرد در محیط شغلی اش تنیدگی پیدا کند که به تبع آن کارآیی و اثربخشی او کاهش می یابد و این نقصان کارآیی نیز، فرسودگی و دل زدگی بیشتر را سبب می شود در جوامع صنعتی و در حال توسعه امروزی با وجود پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و بهبود کیفی زندگی مردم، همواره تنیدگی و فشارهای گوناگون روانی و اجتماعی باعث بروز اختلالهایی در افراد می شود. دنیای صنعتی و فراصنعتی، گرفتاریهای زیادی به بار آورده است و نگرانی افراد نسبت به کار مشکلات اجتماعی، وضع اقتصادی و نیازهای گوناگون، انتظارات سازمان از کارمند، پیشرفت تکنولوژی و نگرانی از کهنه شدن معلومات و اطلاعات، همگی سبب می شود که فرد از لحظه ی بیداری تا خواب، همواره دچار تنیدگی و هیجانات گوناگون باشد. این مسایل باعث شده تافشارهای شغلی، افزایش یابد و موجبات بروز بیماریهای جسمی و روانی را فراهم سازد. تبعاً چنین مشکلاتی در جامعه  فرد را مجبور به انتخاب راههایی برای پیشگیری می نماید؛ بنابراین انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، در این زمینه امری ضروری است. فرسودگی شغلی از جمله عوارض مربوط به کار است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. (حنانی و همکاران ، 1390، 70)
فرسودگی شغلی عبارت از کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل تنیدگی زا و سندرمی مرکب  از خستگی عاطفی  ،مسخ شخصیت  و کاهش موفقیت فردی که می تواند در میان افرادی که به نوعی خدمات انسانی انجام می دهند اتفاق افتد. احساس خستگی، ویژگی اصلی فرسودگی شغلی، و عمده ترین مشخصه این سندرم پیچیده است.هنگامی که افراد تجربه فرسودگی شغلی خود یا دیگران را توصیف می کنند اغلب اشاره به تجربه خستگی دارند. خستگی نشانگر میزان استرس موجود در پدیده فرسودگی شغلی است اما این بعد در مشخص ساختن رابطه ای که افراد با کار خود دارند ناتوان بوده است. خستگی چیزی نیست که به سادگی تجربه شود بلکه فعالیتهایی را به منظور دور ساختن خستگی هیجانی و شناختی فرد از شغلش برمی انگیزد که  احتمالا به عنوان شیوه ای برای فائق آمدن بر فشار کار عمل می نماید و  مسخ شخصیت به عنوان یکی از تبعات فرسودگی شغلی تلاشی برای ایجاد فاصله میان فرد شاغل و دریافت کنندگان خدمات او است که به وسیله نادیده پنداشتن ویژگی ها وخدمات فرد شاغل صورت می گیرد. (صفری، گودرزی، 2009، 88)
امروزه، به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می تواند بر کیفیت زندگی شخصی، خانوادگی و سلامت عمومی و حرفه ای بر جای بگذارد، به صورت یک مسأله جدی مدنظر قرار گرفته است. (شعبانی بهار، 1391، 79)
عملکرد بهینه در سازمان به دلیل بهره وری و اثربخشی که برای سازمان در بردارد همواره مورد توجه مدیران و کارشناسان بوده، به طوری که به حوزه مستقلی از مطالعات سازمانی تبدیل شده است. عملکرد یک سازمان، گویای وضعیت بقای آن در محیط است، و تأکید مدیریت بر نقش کارکنان در بهبود عملکرد اهمیت آن را آشکار ساخته که می تواند به شکل سرمایه گذاری های زیربنایی در بخش منابع انسانی صورت پذیرد. سرمایه گذاری هایی که از طریق نفوذ در حیطه و قلمرو کار انجام میگیرد. با وجود چنین شرایطی، می توان انتظار داشت که سازمان عملکرد بالا و مطلوبی داشته باشد، زیرا سازمانها برای بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی ناگزیر هستند که بخش عمدهای از تلاشهای خود را به فرایندها و کارکردهایی معطوف نمایند که در موفقیت و بهبود عملکرد آنان نقشاساسی ایفا می نماید. (عباسپور ،باروتیان،1389، 8).

قمستی از پیشینه پژوهش
•    محمودی و همکاران (1385)« رابطة فرسودگی شغلی پرستاران با شرایط فیزیکی و امکانات تخصصی محیط کار»نتایج نشان می دهد که بیشترین سطح فرسودگی در حیطة فرسودگی عاطفی بوده و با شرایط محیط فیزیکی و امکانات حرفه ای بخش رابطه دارد. علاوه بر این، میزان مطلوبیت فیزیکی و امکانات حرفه ای با میزان فرسودگی شغلی رابطة معکوس دارد.
•    کردی(1388) با عنوان« شناسایی و مقایسة میزان فرسودگی شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی و متوسطه، شهرستان دامغان» میزان فرسودگی شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی این گونه گزارش شده است: در بعد خستگی عاطفی از جنبه فراوانی2/38 درصد و از جنبة شدت 50 درصد (در حد کم)است. در بعد مسخ شخصیت از جنبة فراوانی2/41 درصد در حد زیاد و از جنبة شدت4/57 درصد و در حد متوسط است. و در بعد عدم موفقیت فردی از جنبه فراوانی6/83 درصد و در جنبه شدت6/92 درصد و در حد بالایی است.

فهرست مطالب
2-1-مقدمه                      
2-2-فرسودگی                      
2-2-1- تاریخچه فرسودگی شغلی               
2-2-2-  نگاهی کلی به بحث فرسودگی شغلی                 
2-2-3- تعریف فرسودگی شغلی                  
2-2-4 - رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی           
2-2-4– 1- رویکرد بالینی                      
2-2-4 – 2- رویکرد روان شناختی  اجتماعی             
2-2-4 – 3- رویکرد تبادلی چرنیس                 
2-2-5- رویکردهای فشار و فرسودگی شغلی            
2-2-5- ارتباط فرسودگی با استرس                  
2-2-6- شاخص های فرسودگی شغلی                   
2-2-6- مراحل فرسودگی شغلی                  
2-2-7- علائم فرسودگی شغلی                   
2-2-8- عوامل فرسودگی شغلی                  
2-2-9-ابعاد فرسودگی شغلی                 
2-3- عملکرد سازمانی                     
2-3- 1- مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی                  
2-3- 2- مفهوم ارزیابی عملکرد                 
2-3- 3- سطوح مختلف عملکرد سازمان ها              
-3- 4- مدل اچیو  ACHIEVE                   
2-3-5 - مراحل تدوین مدل اچیو                
2-4- پیشینه تحقیق                        
2-4- 1- پیشینه داخلی                       
2-4- 2-پیشینه خارجی                       
2-5- جمع بندی  
منابع


 پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2658 مشاهده

کد فایل:14059

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۱۴

حجم فایل ها:168


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط