چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و اقسام ضمانت نامه های بانکی (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و اقسام ضمانت نامه های بانکی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

 

مقدمه
اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و خدمات است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، از جهت تسلیم مبیع و پرداخت ثمن به یکدیگر دسترسی ندارند، برای حل این مشکل از بانکهای دو کشور به منظور پرداخت ثمن و تسلیم مبیع یا اسناد و مدارک مالکیت مبیع بهره گرفته می شود، امروزه با افزایش مبادلات بین المللی، از اعتبارات اسنادی به عنوان یک وسیله موثر برای پرداخت ثمن و تسلیم مبیع استفاده می شود. فروشنده ای که در کشور دیگری غیر از محل اقامت خریدار است اگر کالا را به امید پرداخت ثمن از طرف مشتری حمل و ارسال کند با خطر از دست دادن کالا و عدم دریافت ثمن مواجه می شود و هر گاه خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده باید در دادگاه محل اقامت خریدار که برای او بیگانه است اقامه دعوی کند. خریدار نیز اگر به پرداخت ثمن مبادرت کند، ممکن است با خطر عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده مواجه گردد و صرف اقامه دعوی در دادگاه های محل اقامت فروشنده که برای او بیگانه است، چاره کافی برای او نخواهد بود. ولی با به کارگرفتن شیوه اعتبار اسنادی این خطرات برطرف می شوند، در واقع بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرف خریدار و فروشنده عمل پرداخت ثمن و تسلیم مبیع را به عهده می گیرند(کاشانی،1385).
ضمانت نامه های یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید.
در این فصل ابتدا به تعریف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده سپس به تشریح انواع مختلف ضمانت نامه بانکی پرداخته شده و در اخر نیز واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان و ایران آمده است .

اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای متداول در قراردادهای داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه در واقع نوعی وثیقه شخصی است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر می شود. این گونه از وثایق هنگامی به کار می آیند که تعهدات مزبور اجرا نمی شوند یا به طور کامل و مطلوب تحقق نمی پذیرند.
ضمانت نامه بانکی در میان عقود مرسوم، بیشتر به عقد ضمان شباهت دارد. با وجود این، باید دانست که مقایسه این دو و استفاده از راه حلها و قواعد ضمان در ضمانت نامه بانکی بطور کامل امکان پذیر نیست و شباهت این دو، همان گونه که خواهیم دید، بیشتر از جهت غایت است تا ساختار مادّی و ماهوی.
ضمانت نامه های بانکی برخاسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آنها را رویه قضایی از همین عرف استنباط و اعلام کرده است و قانون در این زمینه نقش چندان مهمی ندارد.
ضمانت نامه بانکی کاربردهای گوناگونی دارد: بطور مثال، هنگامی که خریداری می خواهد از طریق مناقصه کالایی را خریداری کند و بیم دارد که برنده مناقصه پیشنهاد خود را نادیده گرفته و از قبول معامله خودداری ورزد، از او ضمانت نامه اجرای مناقصه  طلب می کند تا بدین سان خسارت احتمالی عدم التزام به مناقصه را جبران سازد. یا فروشنده ای که با خریدار خارجی طرف معامله است، می تواند برقراردادهای دراز مدت که ثمن به اقساط پرداخت می شود، از خریدار ضمانت نامه پرداخت ثمن مطالبه کند، یا کارفرمایی که اجرای یک طرح عظیم صنعتی را به پیمانکار می سپارد از او ضمانت نام حسن انجام کار  می ستاند.
این استفاده گسترده از ضمانت نامه های بانکی، جمع آوری و مطالعه قواعد حکم بر آن را الزام می نماید و اهتمام نگارنده در این مقاله آن است که با استفاده از تجارب دیگران باب تأمل در نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بگشاید(غمامی،1378).


قسمتهایی از پیشینه تحقیق

مرتضی شهبازی نیا در مقاله ای با عنوان "ماهیت حقوقی ضمانت نامة بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی " در سال 1388.
ضمانت نامة بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له (ذینفع) را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه (ضمانت خواه) حمایت می کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ( در ضمانت نامه بانکی ) مستقل از تعهد ضمانت خواه (یا متعهد اصلی) است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی، ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. بنابراین ضمانت نامة بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین به حساب آورد که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نیست هر چند که ضمانت نامه محصول توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه می باشد. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به حساب آورد.

 

فهرست مطالب چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و اقسام ضمانت نامه های بانکی (فصل دوم) به صورت زیر می باشد:

فصل دوم    
2-1.مقدمه    
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی   
2-3.تعریف ضمانت نامه   
2-4.تعریف اعتبار اسنادی   
2-5.وجه تسمه   
2-6.اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی  
2-7.اقسام ضمانت نامه بانکی   
2-7-1.از نظر حقوقی   
2-7-2.از نظر هدف پرداخت   
2-7-3.شرایط پرداخت   
2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها   
2-8.انواع ضمانت نامه   
2-8-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده   
2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات   
2-8-3.ضمانت نامه پیش پرداخت   
2-8-4.ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان   
2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خرید   
2-8-6.ضمانت نامه گمرکی   
2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت   
2-8-8.ضمانت نامه های متفرقه   
2-9.تشریفات صدور ضمانت نامه   
2-10.نظریه علت تعهد در ضمانت نامه بانکی   
2-10-1. نظریه "سند مجرد"   
2-10-2. سپرده یا وثیقه دستور دهنده   
2-10-3. قرارداد پایه   
2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه   
2-12.استقلال ضمانت بانکی   
2-12-1. غیر قابل استناد بودن ایرادات   
2-12-2. سوء استفاده آشکار   
2-13.مشخصات ضمانت نامه   
2-14.تمدید ضمانت نامه بانکی   
2-15.جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه   
2-15-1. دستور منع پرداخت ساده   
2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضایی   
2-15-3. تأمین خواسته   
2-15-4. نقش بانک صادر کننده ضمانت نامه   
2-16.آئین نامه صدور ضمانت نامه   
2-17.نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی   
2-18.وثایق و تضمینان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه    
2-18.مسؤولیت های متعلق به طرفین قراردادها در عقد ضمان    
2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش    
2-19.واکاوی ادبیات پژوهش    
2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان    
2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران    
منابع

 

 

توجه:هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر اقدام به خرید بفرمایید.

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2536 مشاهده

کد فایل:14806

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۱۴

حجم فایل ها:100


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط