مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های مدیریت دانش (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های مدیریت دانش (فصل دوم) در 51 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

 

مقدمه
مدیریت دانش چیست؟از کجا نشات می گیرد؟و چرا مهم است؟بلانت  معتقد است که مدیریت دانش فرایندی است که از طریق آن سازمانها اطلاعات جمع آوری شده خود را به کار می گیرند (بلانت، 2007،5). مالهوترا استدلال می کند برای اینکه به تعریفی از مدیریت دانش دست یابیم باید بدانیم که مدیریت دانش صرفا درباره فناوری نیست ، بلکه در مورد فرایندها،افراد،رفتارها،جریان های کاری و سایر عوامل دیگری است که صرفا بر حسب فناوری اطلاعات تعریف نمی شوند ،درست است که در این خصوص به فناوری اطلاعات نیازمندیم اما نمی توانیم بگوییم که مدیریت دانش را صرفا از طریق اجرای این برنامه ها می توان انجام داد..(  ( هالهوترا،1997  ،118)

__________________
 - Bellanet
  -Malhotra

 

مفهوم مدیریت دانش
مدیریت دانش مفهومی پیچیده و گسترده است و به همین دلیل صاحبنظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریسته اند.
ابتدایی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت است از :یافتن راهی جهت خلق،شناسایی آشکار،اشتراک و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن.(شفیعا،1386،2)
مدیریت دانش به فرایند تسخیر تخصص های جمعی و به کارگیری هوشمندی در سازمان و استفاده از آن برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمان مستمر اشاره دارد.(افراز،1384،60)
مدیریت دانش مجموعه ای از فرایند ها است که ناظر بر خلق ،اشاعه و بهره گیری از دانش است این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی حمایتی ،تسهیل روابط اعضا ، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در شبکه و توزیع دانش است.(فاتح و همکاران،1387،13)
دانش عبارت است عملی که متکی بر نوآوری ،تخصص جمعی ،روابط خاص و اتحاد های بین سازمانی است ، دانش عبارت است از فعالیت و رفتار ارزش افزا(ابطحی و صلواتی ،1385،25)

 

تاریخچه مدیریت دانش
مدیریت دانش یک موضوع میان رشته ای است که از رشته های ذیل نشات گرفته است:
•    دین و فلسفه برای درک نقش و ماهیت دانش
•    روان شناسی برای درک نقش دانش در رفتار سازمانی
•    اقتصاد و علوم اجتماعی برای درک نقش دانش در اجتماع
•    نظریه کسب و کار برای درک و سازماندهی آن(شریف زاده،1387،10)
مطالعات صاحبنظرانی مانند ایلکوتومی(تیومی، 1999،22-1)   باب روو وینوگراد  (بوبراو و ویندوگراد)  نشان می دهد که از اوائل دهه 1960به طور پراکنده در مورد مدیریت دانش مطالبی ارائه شده است. (ابطحی،1385، 77)
پولانی هم در سال 1967بین دو نوع آشکار و نهفته تفاوت قائل شده است و معتقد است که ما بیش از آنچه می گوییم می دانیم ،علی رغم بحث های پراکنده ای که در زمینه مدیرت دانش صورت گرفته است عملا تا دهه 1990شاهد تحقیقات عمده ای در زمینه مدیریت دانش نیستیم.به همان اندازه که مبناهای اقتصادی سنتی از منابع طبیعی به سرمایه و منابع فکری تغییر حالت پیدا کرده اند.توجه به دانش نیز به عنوان یک منبع مهم و حتی مهم ترین مزیت رقابتی پایدار افزایش یافته است(ابطحی ،1385،ص87).
کارل اریک سیوبی ،حسابدار سوئدی،که بعد ها بعنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد در دهه 90 میلادی زمانی که مشغول ارزیابی تراز نامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود ،با پرسشی بزرگ روبرو گردید.بسیاری از این شرکت ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری ،ارزشی در حدود چند کرون و حتی یک کرون نشان می دادند.حال آنکه قیمت واقعی این شرکت ها که سهامداران حاضر به فروش آن بودند،بسیار بیشتر از قیمت هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می داد.سیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه گردید که بخش اعظم از این اختلافات (اختلاف بین ارزش شرکت ها در بازار سهام و قیمت دارایی های مشهود این سازمان ها)به "سرمایه دانشی" درون سازمان بر می گردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شان است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه های حسابداری بود چرا که اساسا چیزی تحت عنوان مفهوم "سرمایه های نا ملموس" وجود نداشت.

 

قسمتهایی از پیشینه تحقیق:


-    عامری ،محمد نبی در سال1391 در پژوهشی که با عنوان  " امکان سنجی استقرار مدیریت دانش  در سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش سمنان)، صورت گرفته که نامبرده  پس از نمونه¬گیری، پرسشنامه¬های محقق ساخته بین 150 نفر از افراد جامعه توزیع کردید و داده-های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. برای این کار تک تک متغیرهای موجود در زیرساختارها و فرایندهای مدیریت دانش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته¬ها نشان میدهند که اداره آموزش و پرورش سمنان از هر جهتی(زیرساختارها و فرآیندهای مدیریت دانش) آماده پیاده¬سازی مدیریت دانش است.
 
-    نورا،فاطمه در سال 1392 در پژوهشی که با عنوان " امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان البرز"  ، صورت گرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای به منظور سنجش متغیرها طراحی شد که بخش اول آن سوالات عمومی و بخش دوم آن سوالات اختصاصی براساس طیف لیکرت بود. پس از اطمینان از پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 92.8 % و روایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی محتوایی و تاییدی در میان نمونه ای متشکل از 153 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، متشکل از پرسنل فعال و هیئت علمی توزیع شد. داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمونtتک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون به وسیله نرم افزارهایLISREL و  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زیرساخت ها (فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات) در دانشگاه پیام نور استان البرز جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار هستند، این درحالیست که نظام فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور استان البرز جهت استقرارمدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار نیست. ازطرفی متغیرهای فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی و منابع انسانی بطور جداگانه هرکدام در دانشگاه پیام نور استان البرز جهت استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار هستند.

 

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های مدیریت دانش (فصل دوم) به صورت زیر می باشد:

2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش
2-1-1- مقدمه
2-1-2- مفهوم مدیریت دانش
2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش
2-1-4- اصول مدیریت دانش
2-1-5- تئوری های مدیریت دانش
2-1-5-1- تئوری مدیریت دانش جامع
2-1-5-2- تئوری مدیریت دانش تیمی
2-1-5-3- تئوری مدیرت دانش جامعه گرا
2-1-6- زیرساختارهای مدیریت دانش
2-1-6-1- منابع انسانی
2-1-6-2- فناوری اطلاعات
2-1-6-3- فرهنگ سازمانی
2-1-6-4- ساختار سازمانی
2-1-7- فرایند های مدیریت دانش
 2-1-8- فرایندهای لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمان
2-1-8-1- تولید دانش
2-1-8-2- کسب دانش
2-1-8-3- ذخیره سازی دانش
2-1-8-4- تسهیم و توزیع دانش
2-1-8-5- بکارگیری دانش
2-1-9- مدل های مدیریت دانش
2-1-9-1- مدل عمومی دانش در سازمان
2-1-9-2- مدل هیسیگ
2-1-9-3- مدل مک الروی
2-1-9-4- مدل بک من
2-1-9-5- مدل c7
2-1-9-6- مدل نوناکا و تاکوچی
بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-2- پیشینه تحقیق در سطح بین الملل وایران
 2-2-1- درسطح ایران
2-2-2.درسطح بین الملل

منابع

 

 

توجه:هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر اقدام به خرید بفرمایید.

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2912 مشاهده

کد فایل:14817

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۱۴

حجم فایل ها:209


اشتراک گذاری:
 قیمت: 33,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط