چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی بانکداری الکترونیکی (بانکداری همراه)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی بانکداری الکترونیکی (بانکداری همراه) در 63 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

 


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

 

 

قسمتهایی از مبانی نظری:

 

تجارت الکترونیک
باتوجه به پیشرفت فناوری روزمره وشتابان جوامع به جوامع مبتنی بر دانش وآگاهی تبدیل شده اند . توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مؤسسات وسازمان ها این امکان را می دهد که فعالیتهای تجاری ومبادلات خود را با سرعت و انعطاف پذیری انجام دهند . رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه قرن بیستم و شروع قرن بیست ویکم افق های جدیدی را بر روی کسب و کار و صادرات بازنمود این افق های جدید سبب تحول در امر صادرات  گردید ویا سرعت و شتاب وصف ناپذیری در حال گسترش می باشد که باعث شکل گیری تجارت  الکترونیک شده است.  تحولات در زمینه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به حدی زیاد بود که بعضی ها عصر حاضر را اثر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتی تعبیر می نمایند .انقلاب اطلاعاتی سبب ایجاد شیوه های نوین و بی سابقه در تولید پردازش وانتقال اطلاعات میگردد . شیوه های جدید به علت اینکه موجب افزایش کارایی، بهره وری ، اثربخشی و بالا بردن سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه ها شده است . از طرف شرکت ها و سازمان های تجاری با استقبال زیادی مواجه گردیده است و در عرصه نوین رقابت، مزیت رقابتی زیادی را برای آن ها به همراه خواهد داشت .

 

تعریف تجارت الکترونیک
هرچند با توجه به عمر کوتاه تجارت الکترونیک هنوز تعریف روشن و جامع ازاین اصطلاح ارائه نگردیده است ولی این بدان معنی نیست که در این زمینه کاری نشده و یا تعریفی ارائه نشده است بلکه تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است اما دربین اندیشمندان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد
کولاکونا و ونیستون معتقدند که ارائه یک تعریف تجارت  الکترونیک بستگی به این دارد که از نظر چه کسی بخواهیم تجارت الکترونیک را تعریف نماییم .
 ازدیدگاه ارتباطات تجارت الکترونیک عبارت است از تحول اطلاعات ، محصولات و خدمات با پرداخت ها از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و یا ابزارهای دیگر ازدیدگاه فرایند کسب و کار ، تجارت الکترونیک عبارت است از کاربرد فناوری به سمت و سوی مبادلات صادراتی و جریان کارها. ازدیدگاه خدماتی و تجارت الکترونیک عبارت است از یک ابزاری که به وسیله ی آن شرکت ها ومؤسسات مشتریان و مدیریت هزینه های خدمات را کاهش می دهند . کیفیت کالا ها را بهبود می بخشد وسرعت ارائه خدمات را افزایش می دهد .ـ ازدیدگاه پیوسته (on-line) تجارت الکترونک باعث ایجاد توانایی و قابلیت خرید و فروش محصولات و اطلاعات  از طریق اینترنت و سایر سرویس های پیوسته می شود .
ـ از دید گاه فناوری اطلاعات به آن دسته از کاربرد های فناوری اطلاعات که به صورت پشتیبانی  و پیشرفت دادن جریان کاری مبادلات تجاری ایجاد شده است ، می گویند.
از دیدگاه تجاری ابزاری است که کسب و کار های مختلف شرکا و مشتریان آن هارا قادر می سازد تا موضوعاتی همچون هزینه هارا کاهش دهند ( کلاکوتا و وینستون 19970).

 

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:

تورج صادقی از تحقیق با عنوان میزان آشنایی و رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران به بررسی گوناگون ابعاد خدمات الکترونیکی پرداخته است. در این مقاله پس از پرداختن به مفاهیم اصلی در بانکداری الکترونیک ، تلاش شده تا عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی آنها مورد بررسی قرار گیرد و در انتها فرضیات مربوط به رضایتمندی مشتریان آزمون شده است. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که در نهایت از تحلیل اطلاعات بدست آمده در زمینه سرعت و نداشتن محدودیت مکانی و سهولت استفاده و امنیت می توان گفت رضایت وجود دارد.
*حمید رضا سعیدنیا و محمد در پژوهش دیگر با عنواند بررسی کیفیت خدمات در سیستم بانکداری دولتی و خصوصی از مدل پنج بعدی به بررسی خدمات الکترونیکی ارائه شده در بانک پارسیان  وملی پرداختند . نتایج تحقیق نشان می دهد از دیدگاه مشتریان ، در بعد اطمینان و بعد قابلیت اعتبار بانک ملی ایران عملکرد بهتری نسبت به بانک پارسیان داشته و بعد شواهد فیزیکی ، بعد همدلی و بعد پاسخگویی بانک پارسیان عملکرد بهتری را نسبت به بانک ملی ایران ارایه نموده است.

 

فهرست مطالب چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی بانکداری الکترونیکی (بانکداری همراه) به شرح زیر می باشد:

2-1ـ بانکداری الکترونیک                           
2-1-1- تجارت الکترونیک                            
2-1-1-1- تعریف تجارت الکترونیک                      
2-1-1-2- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری            
2-1-2 – بانکداری الکترونیک و انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیکی   
2-1-2-1- تعریف بانکداری الکترونیک                      
2-1-2-2- انواع کانال های ارائه خدمات الکترونیک                
2-1-2-3- جایگاه بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک            
2-1-2-4- بانکداری الکترونیک در ایران                   
2-1-2-5- ارکان بانکداری الکترونیک در ایران                   
2-2- موبایل و موبایل بانک                            
2-2-1- تجارت موبایلی                             
2-2-2- میزان استفاده کنندگان تلفن همراه در جهان                 
2-2-3- بانکداری از طریق تلفن همراه ( بانکداری همراه )             
2-2-4- خدمات مالی بانکداری همراه                        
2-2-5- مزایا و محدودیت های بانکداری همراه                   
2-2-6- فن آوری های مورد استفاده در بانکداری همراه              
2-2-7- خدمات قابل ارائه از طریق بانکداری همراه                
2-3- روش های ارزیابی کیفیت خدمات                     
2-3-1- خدمات                                
2-3-1-1- تعریف خدمت                            
2-3-2- مفاهیم مرتبط با کیفیت                          
2-3-2-1- تعریف کیفیت                              
2-3-2-2- کیفیت خدمات                            
2-3-3- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات                     
2-3-3-1- مدل تحلیل شکاف پنجگانه کیفیت                  
2-3-3-2- مدل تحلیل شکاف های هفتگانه کیفیت               
2-3-3-3- سیستم مبادله ای کیفیت خدمات                  
2-3-3-4- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی                 
2-3-3-5- مدل طیف تبادل کیفیت خدمات و مواضع پیشنهادی         
2-3-3-6- مدل سیاحت خدمت                       
2-3-3-7- مدل چارچوب عملیات پردازش مشتری              
2-3-3-8- مدل رفتاری کیفیت خدمت                    
2-3-3-9- مدل سروکوال                          
2-3-3-10- مدل سروپرف                         
2-3-3-11 – مدل نرموکوالیتی                        
2-3-3-12- مدل E-SQ                          
2-3-3-13- مدل E-S-QUAL  و E-RecS-Qual             
2-4- پیشینه پژوهش                            
2-4-1- مروری بر مطالعات خارجی                     
2-4-2- مروری بر مطالعات داخلی                      
2-5- مدل مفهومی پژوهش                         
منابع

 

 

توجه:هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر اقدام به خرید بفرمایید.

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 3084 مشاهده

کد فایل:14824

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۱۴

حجم فایل ها:1410


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط