ادبیات نظری و سوابق تحقیق اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق اخلاق حرفه ای (فصل دوم) در 86 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

تعریف اخلاق
در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق وخوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بدو نیک خوی ها و تدبیر اسنان است برای نقش خود یا یک من خاص (معین ، 1364، ص 174).
بنابراین «اخلاق» جمع «خلق» به معنای یک صفت نفسانی است که در نفس رسوخ داشته و همین هیأت راسخه سبب می شود که افعالی متناسب با آن صفات، بدون احتیاج به تفکر و سنجش از انسان، صادر گردد. برای مثال «خلق سخاوت» یک صفت نفسانی است و کسانی که این خلق را دارند، در موقع بذل و بخشش دچار تردیدنمی شوند و از خود نمی پرسند که آیا ببخشند یا نه؟ برخی دیگر اخلاق را اینگونه تعریف می کنند «اخلاق عبارت است از مجموع آداب و رسوم افراد اجتماعات بشری و قواعد وقوانینی که براحساسات و افعال این افراد و اجتماعات حکمفرماست» (نوغانی و سرداری،1388)
بر این اساس، پرواضح است که «اخلاق» نوعی قراردارد یا یکسویی مقررات خشک و تشریفاتی نبوده، بلکه رفتارهایی مبتنی بر عقیده است. در تمامی رفتارها، تلاشها و حرکت ها می توان نشانی از «اخلاق» را جست.
اخلاق هر فردی تا حدود زیادی بر بنیادهای عقیدتی و بینش و نگرش او استوار است در عمده تعاریفی که از اخلاق شده است، دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارزشها در اخلاق نهفته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابسته و پای بندی به ارزش خاص را فراهم کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت های دیگر است می تواند متفاوت باشد.
دکتر مولانا نیز می گوید: «آنچه مربوط به حدود و ثغور ارتباطات و اخلاقیات است در مرحله این نکته است که حدود و ثغور بررسی و تحقیق امری به نام اخلاق از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. این امر حرکتی عقلانی تلقی می شود که به وسیله آن تعیین می کنیم یک فرد به عنوان عضوی از جامعه چه کاری را باید به عنوان کار «درست» به طور داوطلبانه انجام دهد.
اخلاق هم مثل همه معیارهای دیگری که در جامعه وجود دارد بر رفتار و آگاهی فرد اثر می گذارد و به درک اجتماعی او خدمت می کند. به این معنی اخلاق را می توان یک مفهوم اجتماعی دانست، انسان نمی تواند بدون اخلاق به صورت فردنمای در روابط اجتماعی جلوه کند.(حبیبی قاینی،1386)
فضیلت اخلاق یک فرایند دقیق و جامع است که فرد را برای درک بهتر ساختار خود و روح خود  و اتصال روح خود  به خدا قادر می سازد (عبدلله،2012)
اخلاق به وسیله افراد به وجود می آید اما حاصل فعالیت های اخلاقی این افراد در تأثیرات متقابل اجتماعی تغییر شکل می یابد..و یکی از ابزار های اساسی انسان برای شناخت جهان است (صادقی،1371،ص79)
واژه (Ethics) در زبان انگلیسی به معنی اخلاق از واژه لاتینی اتیکا Ethica آن هم از واژه یونانی باستانی (اتیکیا) به معنی «فلسفه اخلاق» گرفته شده است و آن هم از صفت (اتوس) به معنی «عادت، رسم» است. یک شاخه ی عمده از فلسفه همین پرداختن به بررسی ارزشها و عادات فردی و یا گروه است. این بررسی همچنین تحلیل و به کارگیری مفاهیمی از قبیل راست و درست وغلط و خطا، خیر و شر و مسئولیت را نیز در بر می گیرد.(حبیبی قاینی،1386،ص7).
. به طور کلی واژه ی اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارهای سروکار دارند.
تعاریف مختلفی از اخلاق به عمل آمده است.« دایره بطور المعارف انگلیسی چمبرز»، اخلاق را «مجموعه ای از معنویات» و «قواعد رفتاری» تلقی می کند .
«وی. جورج » اخلاقیات را اینگونه تعریف می کند: «تلاش نظام یافته برای دریافت تجربه اخلاقی و معنوی جامعه و افراد، از طریق تعیین مقرراتی که باید برای رفتار انسانی، مورد استفاده قرار گیرد. دنبال کردن ارزشهای درست و صفات مشخصه ای که بهبودی در زندگی را موجب می گردند.
«سالمون» معتقد است که اخلاقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون: گذاشتن هر فعالیت و هدف در جای خودش، دانستن اینکه چه کاری درست و چه کاری نادرست و دانستن اینکه چه خواسته ای درست و چه تمایلاتی اشتباه می باشد را شامل می شود.

فهرست مطالب مبانی نظری و سوابق اخلاق حرفه ای (فصل دوم) به شرح زیر میباشد:
اخلاق حرفه ای
تعریف اخلاق
2-3- قدمت اخلاق
2-4- علم اخلاق
2-5- فلسله اخلاق
2-6- چرا اخلاق؟
2-7- اخلاق نردبان یا سرسره
2-8 - ماهیت شخصی اخلاق
2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی
2-9-7- فرهنگ اخلاقی اسلامی
 2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق
2-11- الگوی نهادینه سازی اخلاق
2-12- جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان
2-13-  مدیریت اخلاق در سازمان
2-14- فواید مدیریت اخلاق در محیط کار
2-15- تدابیر ساختاری در مدیریت اخلاق
2-16-  کارکردهای مدیریت اخلاق
2-16-1- تدوین سند جامع اخلاقی سازمان:
2-16-2- تدوین برنامه های عملیاتی اخلاق سازمان:
2-16-3-  سازماندهی همه فعالیت های معطوف به اخلاق سازمان:
2-16-4- یادگیری:
2-16-5- نظارت و ارزیابی:
2-16-6- انگیزش:
2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان
2-18- سازمان های اخلاقی، سازمان های پیش بینی پذیر
2-19- نقش قوانین اخلاقی دراخلاق سازمانی
2-20- تداخل اخلاق شخصی، شغلی و سازمانی
2-21- سطوح سیستم اخلاقی
2-21- 1- سطح اجتماعی
2-21-2- سطح قانونی
2-21-3  -سطح سازمانی
2-21-4- سطح فردی
2-22- سه مدل رایج اخلاق
مدل منفعت طلبی:
مدل حقوق:
مدل عدالت:
2-22-1-    مدل منفعت طلبی
2-22-2-    .مدل حقوقی
2-22-3- مدل عدالت
2-22-3-1- اصل عدالت توزیعی
2-22-3-2-  اصل جوانمردی
2-22-3-3- .اصل تکلیف طبیعی یا فطری
 2-23- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمان
2-23-1- آغازگرایی
2-23-2- .نظریه ی فردگرایی
2-23-3- نظریه ی فضیلت گرایی
2-24-     ازتئوری تا عمل
2-25-    تحویل نگری پر آسیب ترین آثار در اخلاق سازمان
2-25-1- ابعاد تحویل نگری در اخلاق سازمان
2-26-     اصول اخلاقی در سازمان
2-27-    شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان
2-28-    اخلاق حرفه ای
2-29-     اصول اخلاق حرفه ای
2-30-    اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان
 2-31-    ارزشهای اصول اخلاق حرفه ای
-    نکات مورد توجه در ایجاد اصول اخلاقی
2-31- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
2-31-1- استقرار سیستم های کنترل اخلاقی
2-31-2- توسعه ی منشور اخلاقی سازمانی
2-32-    اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
پیشینه تحقیقات
منابع

 

 

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2224 مشاهده

کد فایل:16513

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۹

حجم فایل ها:101


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط