ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت دانش و سازمان دانش مدار (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مدیریت دانش و سازمان دانش مدار (فصل دوم) در 69 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم دانش و انواع آن

مفهوم مدیریت دانش برای مدت‌های مدیدی به صورت علمی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده است. فقدان یک توافق عمومی در ارائه تعریف مشخص از این مفهوم، به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شده است. بنابراین، به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و ارتباط میان آن‌ها بپردازیم .
عبارتهای اطلاعات و داده، اغلب به‌جای عبارت دانش به کار برده می‌شوند.
اما در واقع آن‌ها مفاهیم متفاوتی دارند و درک تفاوت آن‌ها برای انجام یک کار دانش محور بسیار حیاتی و مهم است.

داده
داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آن‌ها یاد می‌شود. این اجزاء در پایگاه‌های داده، ذخیره و مدیریت می‌شود (نوروزیان، 1384). در حقیقت داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند، که به خودی خود معنایی ندارند (مختاری و یمین فیروزه، 1383). پیتر دراکر عنوان می‌کند که اطلاعات یعنی داده‌های مرتبط و هدف‌دار به بیانی دیگر از نظر او داده‌ها به تنهایی مربوط و هدف‌دار نیستند (داونپورت و پروساک، 1379). داده‌ها دارای اهمیت هستند به خاطر این که شرط لازم و ضروری برای خلق اطلاعات محسوب می شوند (Awad & Ghaziri,2004) .

اطلاعات
اطلاعات از قرار گرفتن داده‌ها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد می شود. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آن‌ها را به اطلاعات تبدیل می کنیم .ویژگی اطلاعات آن است که می‌توان آن را به‌صورت مستندات مکتوب یا فایل‌های موجود در پایگاه داده‌ها نگهداری کرد: مثلاً نوشتن هزینه هر دانش‌آموز در یک دبیرستان و در یک سال تحصیلی خاص به عنوان اطلاعات محسوب می شود (جعفری مقدم،1372، 8). اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، موجب شکل گیری اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده‌ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد. ممکن است صرفاً ارتباط داده‌ها به اطلاعات منجر نگردد مگر این که موجب درک مفهوم آن‌ها باشد. اطلاعات در حقیقت داده‌های خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند، می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت (نوروزیان، 1384).
اگر بخواهیم معنی واژه مورد بحث را دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم تنها گیرنده می‌تواند مشخص کند که دریافت‌های وی واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است به این ترتیب، ماهیت اطلاعات انتقالی به گیرنده، بیش از آن که به فرستنده مربوط باشد از سوی دریافت‌کننده آن تعیین می‌شود (داونپورت و پروساک، 1379، 109).


قسمتی از پیشینه پژوهش:
 * پژوهشی توسط لاهیجانیان (1384) با عنوان «مطالعه مدیریت دانش در نظام آموزشی عالی و ارائه مدل مناسب» انجام شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، معاونین، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی تهران بوده است. در این پژوهش عوامل اساسی که باعث شکل گیری مدیریت دانش در نظام آموزش عالی می‌شود را به قرار ذیل معرفی نموده است:
    بسترسازی فرهنگی و ایجاد فرهنگ مدیریت دانش در دانشکده‌ها امری اجتناب ناپذیر است و ضرورت دارد که به تصویب مراجع ذی صلاح برسد. در این خصوص نوع فرهنگ سازی حاکم بر دانشگاه بسیار تأثیرگذار می‌باشد.
    ایجاد و تدوین برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی مدیریت دانش جهت افزایش دانش، بینش و مهارت مدیران، کارکنان و دانشجویان مراکز آموزش عالی.
    نهادینه کردن نظام مدیریت دانش با توجه به دانش ضمنی و تلویحی علاوه بر دانش آشکار و صریح.
    ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان برای اخذ و تحصیل دانش از دیگر کشورها.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مدیریت دانش
مفهوم دانش و انواع آن
2-2-1-2- اطلاعات
2-2-1-3- دانش
2-2-1-4- معرفت
2-2-2- هرم دانش
2-2-3- انواع دانش
شکل (2-4): تفاوت دانش ضمنی و دانش آشکار (جعفری مقدم، 1372،12)
جدول (2-1): مقایسه دانش رسمی و غیررسمی سازمان با توجه به مشخصات و ویژگی‌های آن (کونکلین،1383،85)
2-2-4- سبک های ایجاد و تبدیل دانش
2-2-4-1- جامعه پذیری از دانش ضمنی به دانش ضمنی
2-2-4-2- بیرونی سازی از دانش ضمنی به دانش صریح
2-2-4-3- انتشارسازی  یا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح
2-2-4-4- درونی سازی از دانش صریح به دانش ضمنی
2-2-5- شکاف دانش
2-2-5-1- برون سازی
2-2-5-2- ارتباط
2-2-5-3- درونی سازی
2-2-5-4- اجتماعی شدن
2-2-5-5- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه
2-2-5-6- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه
2-2-5-7- ایجاد دانش جدید برای گروه
2-2-6- سازمان دانش مدار
2-2-6-1- ایجاد سازمان دانش مدار
2-2-6-2- خطرات و دام‌ها
2-2-7- مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن
2-2-7-1- تعاریفی از مدیریت دانش
2-2-7-2- رشد و توسعه مدیریت دانش
2-2-7-2-1- کوچک سازی
2-2-7-2-2- توسعه تکنولوژی
2-2-7-3- فرآیندهای مدیریت دانش
2-2-7-3-1- شناسایی نیاز به دانش
2-2-7-3-2- شناسایی دانش
2-2-7-3-3- تحصیل دانش
2-2-7-3-4- خلق دانش
2-2-7-3-5- ذخیره سازی و سازماندهی دانش
2-2-7-3-6- تسهیم و انتقال دانش
2-2-7-3-7- کاربرد دانش
2-2-7-4- مزایای مدیریت دانش
2-2-7-5- مدل‌های مدیریت دانش
2-2-7-5-2- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان
2-2-7-5-3- مدل راهبردی مدیریت دانش
2-2-7-5-4- مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش
2-2-7-5-5- مدل چرخه حیات دانش
2-2-7-6- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی
پیشینه تحقیق
2-3-1- پیشینه داخلی
2-3-1-1- رهبری تحول آفرین
2-3-1-2- مدیریت دانش
2-3-2- پیشینه خارجی
2-3-2-1- رهبری تحول آفرین
منابع فارسی :
منابع لاتین
 

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2692 مشاهده

کد فایل:16652

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۳

حجم فایل ها:306


اشتراک گذاری:
 قیمت: 32,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط