مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی (فصل دوم) در 74 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
در این پژوهش ابتدا به مبانی و ادبیات و پیشنۀ نظری موجود در مورد موضوع پژوهش خواهیم پرداخت و اضطراب و تعلل ورزی و نیز آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی را از دیدگاه رویکردها و نظریه های مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. سپس پیشینۀ پژوهشی داخلی و خارجی را در مورد موضوع پژوهش مورد توجه قرار داده بحث خواهیم نمود.

اضطراب
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود. فقدان اضطراب ممکن است فرد را  با مشکلات و خطرهای قابل ملاحظه ای مواجه گرداند. اضطراب است که فرد را وا می دارد تا برای معاینه کلی به پزشک مراجعه کند یا در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کند و بدین ترتیب زندگی طولانی ترو بارورتری داشته باشد. بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد چرا که اگر حدی از اضطراب می تواند سازنده و مفید باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه می کنند اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها    نمی توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آنرا به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و درماندگی فراگیری دانست که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم کند، فقط بر اساس راهبردهای محدود کننده آزادی و انعطاف فردی کاهش می یابد و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیر موجه و وحشتزدگی ها گسترده اند به وجود می آورد (دادستان،1383).
اساساً اضطراب را نمی‌توان در قلمرو آنچه تحت عنوان آزردگی مشخص می‌شود محدود کرد، چرا که احساس اضطراب نه تنها در بیماران افسرده، وسواسی و روان گسسته وجود دارد، بلکه در افراد بهنجار نیز به صورت‌های مختلف، پدیدار می‌گردد. شاید به همین دلیل است که در مورد اضطراب نمی‌توان تعریف مشخص و روشنی را ارائه داد، چرا که اضطراب در افراد مختلف به گونه‌های متفاوت بیان می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان در زیر به تعاریفی در زمینه اضطراب پرداخت:
لافون  اضطراب را این چنین تعریف می‌کند: اضطراب یک انتظار به ستوه آورنده است و ممکن است در تنشی گسترده، موحش و اغلب بی‌نام اتفاق می‌افتد، این حالت که به شکل احساس و تجربه کنونی است مانند هر اغتشاش هیجانی در سطح همبسته روانی و بدنی در فرد پدید می‌آید و ممکن است یک تهدید عینی و اضطراب‌آور داشته باشد. در واقع اضطراب به عنوان احساسی رنج‌آور است که با یک موقعیت ضربه‌آمیز کنونی یا به انتظار خطری که به شئی نامعینی وابسته است، تعریف می‌شود (دادستان، 1375).
- اضطراب یک حالت احساسی و هیجانی است که از خصوصیات برجسته آن تولید حالت بی‌قراری و دلواپسی است که با اتفاقات زمان و شرایط تناسب ندارد (معانی، 1370).
- اضطراب حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم و وضعیت تحریک تشدید شده هیجانی است که اساسا نگرانی یا ترس را هم دربر دارد (آرتور ، 2007).
- اضطراب را در واقع همه انسان‌ها تجربه می‌کنند، اضطراب احساس ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند تا از احسا‌س‌های جسمی همراه می‌گردد (آلن ، 1990).
اما تعریف D.S.M.I.V – از اضطراب این گونه است :
نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها، بدبختی‌های آینده، توأم با احساس بی‌لذتی، با نشانه‌های بدنی تنش، منبع پیش بینی نشده می‌تواند درونی‌ یا بیرونی باشد (پورافکاری، 1368).
و نهایتاً این که  اضطراب عبارت است از احساس مبهم و توأم با ناراحتی که اغلب منشاء و علت مشخصی ندارد، و برای فرد شناخته شده نیست (آرلن ، 1998).

قسمتی از پیشینه تحقیق:
کاویانی، پورناصر، صیاد و محمدی (1386) در مطالعه تاثیر آموزش مدیریت استرس را بر افسردگی و اضطراب در دانش آموزانی که خود را برای کنکور آماده می کردند 217 شرکت کننده را به طور تصادفی در چهار گروه قرار دادند. پکیج آموزشی هشت جلسه بود که و برای گروه های آزمایشی استفاده گردید. آزمودنی ها توسط ابزار افسردگی و سیاهه اضطراب بک ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که دو گروه آزمایشی در نمره های افسردگی و اضطراب به طور معناداری پایین تر از گروه های کنترل بودند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه
اضطراب  
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R   
اختلال اضطراب منتشر   
اختلال وحشت زدگی   
اختلال فشار روانی پس آسیبی   
اضطراب آشکار و پنهان   
عناصر اضطراب   
شیوع اضطراب   
ریشه ها و عوامل اضطراب   
درجات اضطراب   
تشخیص بالینی اضطراب   
انواع پاسخ به اضطراب   
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن   
نظریة روانکاوی فروید   
دیدگاه سالیوان   
دیدگاه هورنای   
دیدگاه اتورانک   
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی»   
نظریة پرز «گشتالت درمانی»   
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی   
دیدگاه راجرز   
دیدگاه الیس   
دیدگاه گلاسر   
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب   
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی   
تعلل ورزی   
تعلل ورزی تحصیلی   
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی   
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری   
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی   
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی   
تعلل به عنوان یک عادت   
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی   
شیوع تعلل ورزی   
انواع و اقسام تعلل ورزی   
شیوه های درمانی تعلل ورزی   
نظریه منطقی-هیجانی الیس   
نظریه درمان شناختی   
نظریه خودناهمگنی   
نظریه مدیریت زمان   
نظریه پردازش اطلاعات   
نظریه مدیریت رفتار   
نظریه انگیزشی   
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی   
مدیریت استرس   
استرس یا فشار روانی  
منابع استرس   
وقایع آسیب زا   
رویدادهای زندگی   
تعارضات درونی   
استرس ناشی از دگرگونی های  اجتماعی   
مدل های نظری استرس   
مدل مبتنی بر محرک   
مدل مبتنی بر پاسخ   
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها   
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی   
مدل تعاملی   
حل مسأله اجتماعی   
مهارت های حل مسئله   
الگوهای حل مسئله   
آموزش روش حل مسئله   
پیشینه پژوهشی   
پژوهش های انجام شده در داخل کشور   
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور   
منابع



نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2339 مشاهده

کد فایل:16808

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۱

حجم فایل ها:92


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط