ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهوم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه) در 88 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
هر انسان رویدادهای در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. و درست همین الگوهای رفتاری که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند. روان شناس شخصیت برای کلیت فرد و تفاوتهای فردی اهمیت خاصی قائل است اگرچه روان شناسان شخصیت وجود شباهتهای بین افراد را قبول دارند، توجه آنها بیش تر به تفاوتهای افراد از یکدیگر معطوف می باشد. چرا عده ای موفق اندو بعضی نا موفق    اند؟  تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود ؟ چرا برداشت های افراد از امور متفاوت است؟(پروین و جان،1381).
«شخصیت را بر مبنای صفت بارز، مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برون گرا یا درون گرا یا پرخاشگر  و امثال آن می دانند. درواقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز، یکی پرخاشگری و دیگری درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدودۀ تیپ شناسی می گنجد. اشکال عمدۀ آن هم این است که با این گونه تقسیم بندی، در نظر گرفته نمی شود که فرد انسان بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، پرخاشگر یا درون گرا می شود، نظریه پردازان شخصیت، این پدیده را از جنبه ی ارزشی آن مورد بحث قرار نمی دهند، یعنی نمی گویند فلان شخصیت بد یا خوب است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریۀ هر دانشمند بستگی دارد. برای مثال، کارل راجرز ، شخصیت را یک خویشتن سازمان یافتۀدایمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. یا گردن آلپورت ، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد ، تلقی می کند. جی. بی . واتسُن  پدر رفتارگرایی، شخصیت را مجموعۀ سازمان یافته ای از عادات می پندارد. اریک اریکسن  روانپزشک و روانکاو مشهور زمان ما، معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی صورت می پذیرد و شخصیت انسان، تابع نتایج آن هاست. جورج کلی  یکی از روان شناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیرمعنای زندگی شخصیت او می داند، و بالاخره زیگموند فروید  عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است»(شاملو، 1382،ص16).
2-2- معنا و مفهوم شخصیت:
«شناخت رفتار و شخصیت انسان ، چیز تازه ای نیست . برخی براین باورند که تاریخ تفکر در مورد رفتار و شخصیت، به اندازه ی طول عمر انسانها است . با پیدایش انسان نحوه ی شکل گیری شخصیت مورد توجه فلاسفه، ادیان، مذاهب و شاعرن بوده است با پیدایش روش های علمی روش های قبلی کهنه شده و روش علمی یک روش دقیق و حساب شده است.(برگر ؛1993). ریشه علم در روان شناسی را باید در رُم و یونان باستان بررسی نمود و این ها سوالاتی در شخصیت مطرح می کردند و مشابه همان سوالات امروز توسط روانشناسان مطرح می گردد. بررسی رفتار به شیوه ی علمی و تجربی در سال 1879، توسط دانشمند آلمانی

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:
-توکل موسی زاده در سال 1372 در دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین خصوصیات شخصیتی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی پسرانه اردبیل انجام داده است. هدف این تحقیق به طور اعم پیدا کردن رابطه بین خصوصیات و صفات شخصیتی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است و به طور مختصر، پیدا کردن رابطه بین درونگرایی و برونگرایی و میزان نوراتیک بودن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
-1 - مقدمه  
2-2- معنا و مفهوم شخصیت  
2-3- تعاریف شخصیت  
2-4- تاریخچه ارزیابی شخصیت 
2-4-1- طالع بینی ، کف بینی و جمجمه شناسی 
2- 5 - عوامل موثر در شکل گیری شخصیت  
2-5-1 - عوامل فردی 
2-5-2 - عوامل محیطی  
2-6 –  نظریه زیگموندفروید  
2-7 - ساختار شخصیت 
2-8 - ساختار شخصیت انسان از نظر فروید 
2-8-1- نهاد 
2-8-2 - من یا خود 
2-8-3- من برتر یا فراخود  
2-9 - نظریه ویژگی های شخصیتی از نظر فروید 
2-10 - مراحل رشد روانی - جنسی از نظر فروید 
2-10-1 - مرحله دهانی 
2-10-2 - مرحله مقعدی  
2-10-3 - مرحله آلتی  
2-10-4 - مرحله نهفتگی 
2-10-5- مرحله تناسلی   
2-11- نظریه ی تحلیلی یونگ  
2-12- ساختار شخصیت از نظریه یونگ 
2-12-1- من یا خود  
2-12-2- ناهشیار فردی  
2-12-3- نا هشیار جمعی  
2-12-4- صورت های ازلی یا کهن الگو 
2-12-4-1- پرسونا یا نقاب 
2-12-4-2- سایه  
2-12-4-3- آنیما و آینموس  
2-12-4-4- خود 
2-13- سنخ های شخصیت در نظریه یونگ 
2-13-1-  برونگرای متفکر  
2-13-2-  برونگرای احساسی  
2-13-3- برونگرای حسی 
2-13-4-  برونگرای شهودی  
2-13-5- درونگرای متفکر 
2-13-6- درونگرای احساسی 
2-13-7- درونگرای حسی 
2-13-8- درونگرای شهودی 
2-14- دیدگاه آیزنگ در زمینه شخصیت 
2-15- روش تحقیق آیزنگ در زمینه شخصیت 
2-16- دیدگاه آدلر در مورد شخصیت 
2-17- نظریه آلفود آدلر 
2-18- اصول عمده نظریه آدلر 
2-19- نظر آدلر در مورد شکل گیری شخصیت 
2-20- تیپ های شخصیتی در مورد آلپورت 
2-20-1- صفات اعظم 
2-20-2- صفات مرکزی 
2-20-3- صفات ثانوی 
2-21- رویکرد آلپورت به شخصیت 
2-22- ساختار شخصیت از نظر آلپورت 
2-23- ویژگی های شخصیتی در نظریه گوردون آلپورت 
2-23-1- ویژگی های اصلی 
2-23-2- ویژگی های مرکزی  
2-23-3- ویژگی های ثانوی 
2-24- پخته شدن شخصیت از نظر آلپورت 
2-25- تیپ های شخصیتی 
2-25-1- طبقه بندی کرچمر 
2-25-1-1- طبقه پیک نیک 
2-25-1-2- طبقه لپتوزوم  
2-25-1-3- طبقه سنخ پهلوانی 
2-25-2- طبقه بندی شلدن 
2-25-2-1- اندومورفی 
2-25-2-2- موزومورفی 
2-25-2-3- اکتومورفی 
2-26- پیشرفت تحصیلی  
2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
22-28- تجربه معلمان  
2-29- مهارت معلم  
2-30-  نگرش معلم
2-31- اهمیت و ضرورت دوره ی ابتدایی
2-32- ویژگی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
2-33-  ویژگی های معلم در دوره ابتدایی
2-33-1- ویژگی های شخصی معلم
2-33-2- ویژگی های حرفه ای و فنی معلم 
2-33-3- مهارت در برقراری روابط و مناسبات شخصی 
2-33-  پیشینه های تحقیق 
منابع


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2270 مشاهده

کد فایل:16865

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۱

حجم فایل ها:84


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط