مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم شایستگی وشایسته سالاری (فصل دوم)

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم شایستگی وشایسته سالاری (فصل دوم) در 50 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن است.
شایسته سالاری همانند سایر واژه‏های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‏باشد که بتوان تعریف یا تعارف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی‏رود، ارائه یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه‏های آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان، شایسته سالاری نیز یکی از واژه‏هائی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‏های گوناگون برای آن ارائه شده است. هدف از این مبحث، بررسی تعاریف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران است که هر کدام برحسب زمینه علمی و تجربی خود مطرح کرده‏اند.
بنابراین، با توجه به مطالب فوق چنین استنتاج می‏شود که ارائه تعریف شایسته سالاری از اهمیت بالائی برخوردار است. یک تعریف از سوئی در معنای دقیق خود مجموعه‏ای از اصطلاحات و عبارات مترادف با واژه تعریف شده را ارائه می‏دهد (تعریف لفظی)، و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می‏آورد که برای کاربردی کردن واژه‏، هم لازم و هم کافی است.
در این فصل، ابتدا تعاریف واژه شایسته سالاری و واژه های مرتبط ارائه می‏شود. در راستای ارائه تصویری روشن از تعاریف گوناگون باید توجه شود که هر محققی با توجه به زمینه تخصصی خود به این موضوع نگاه کرده است.

تعریف شایستگی
کاتانو، نیوسام و دی  شایستگی را اینگونه تعریف می کند: هر گونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی است که از طریق رفتار نشان داده می شود و منجر به تعالی خـدمت دهی مــی گــردد (کاتانو، نیوسام و دی به نقل از باندر2003)
شایستگی یعنی یک تشریح مکتوب از مهارت های شخصی و عادات کاری قابل سنجش که درجهت دستیابی به اهداف کار استفاده می شود (گرین 1999)
شایستگی نوعی صفت برای کارکنان قلمداد می شود و به نوعی سرمایه انسانی با منبع انسانی اشاره دارد که در بهره وری متجلی می شود (قدردان، 1382 : 66)
شایستگی های یک کارمند باید خواسته های یک شغل را در بر گیرد و محقق سازد (ترو ویرتنن، 1384 : 25)
شایستگی به قابلیت های فرد برای انجام کار اشاره دارد و بر مبنای توان انجام کار سنجیده می شود و نه بر مبنای کار واقعی که فرد انجام می دهد (Brewster, frandal and Ommeren:2000)
مهارت ها و عاداتی که برای کارکنان ضرورت دارد تا در یک شغل موثر باشند به عنوان مفهوم شایستگی در نظر گرفته می شود (منسفید1996).
میرابایل  می گوید: شایستگی عبارت است از دانش، مهارت و توانایی یا ویژگی های مرتبط با عملکرد بالا در یک شغل (میرابل1996).
شایستگی یعنی دانش، مهارت، توانایی ها و سایر خصیصه هایی که برای شکل دهی رفتارهای مطلوب در آینده مورد انتظار است (دیر 1996).
شایستگی مجموعه ای از ویژگی هایی است که فرد داراست و به سازمان اطمینان می دهد تا کاری را با اطمینان خاطر به فرد واگذار کند و او کار را به خوبی و در حد انتظارات و استانداردهای سازمانی انجام دهد. (ابیلی و همکاران، 1383: 37)
شایستگی به میزانی از دانش و مهارت و خصوصیات شخصی و شخصیتی گفته می شود که به فرد اجازه می دهد کاری را بالاتر از حد متوسط انجام دهد (ابیلی و همکاران، 1383: 7)
از دیدگاهی (مایر1996) شایستگی در سه مفهوم بیان شده است که عبارتند از:
شایستگی رفتاری: گفته ها و اعمال فرد که در عملکرد قوی یا ضعیف وی تاثیر می گذارد
شایستگی دانش: آنچه یک فرد درباره حقایق، فن آوری، تکنولوژی، شیوه ها و روش های یک شغل تخصصی در سازمان می داند.
شایستگی انگیزشی: احساس فرد درباره یک شغل یا سازمان و یا محیط شغلی.
شایستگی ویژگی های زیربنایی فرد است که به طور کلی با عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت رابطه دارد. (اسپنسر 1993)
شایستگی به طور کلی بر روی صفات و ویژگی های اساسی یک شخص تاکید دارد. این صفات
می توانند انگیزش، رفتار، مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعه ای از دانش باشد که فرد در انجام کارها و فعالیت ها از آنها استفاده می کند. (بوزیانس، 1982، 1995)
شایستگی مجموعه ای از دانش، مهارت ها، صفات و ویژگی های رفتاری و خصوصیات شخصی است. (هورنبای و توماس، 1989)
اسپنسر  (1993) شایستگی را به دو دسته طبقه بندی می کند:
1-    شایستگی های مورد نیاز که مهارت های ضروری را برای حداقل عملکرد در یک کار و یا انجام یک وظیفه مشخص می سازد.

قسمتی از پیشینه پژوهش:
غفاریان (1379) نیز به طور کلی مولفه های شایستگی برای انتخاب و انتصاب را در شش گروه قرار داد که عبارتند از: دانش و معلومات حرفه ای مهارت ها ویژگی های شخصیتی نگرش و بینش اعتبار حرفه ای اعتبار عمومی. مومنی و جهانبازی (1386) در مقاله ای با هدف طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب مدیران، الگوی عمومی شایستگی مدیریتی را در دو بعد فردی و ابعاد اجتماعی معرفی کردند. محور اصلی الگوی هر انتخاب و انتصابی،‌ انطابق شاغل و شغل است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
شایستگی وشایسته سالاری
1-2 مقدمه
2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق
1-2-2- تعریف شایستگی
1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری
2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری
3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری
4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری
5-1-2-2  شایسته‏ خواهی
6-1-2-2 شایسته ‏یابی
7-1-2-2 شایسته گزینی
8-1-2-2  شایسته‏ گماری
9-1-2-2  شایسته ‏پروری
10-1-2-2 شایسته‏ داری
11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته
12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن
3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)
1-3-2 معرفی صنعت لاستیک
1-1-3-2 شرکت لاستیک البرز (کیان تایر)
2-1-3-2 شرکت ایران یاسا تایر ورابر
3-1-3-2 شرکت ایران تایر
4-1-3-2 لاستیک دنا
5-1-3-2 شرکت لاستیک پارس
6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان)
7-1-3-2 شرکت آرتاویل تایر
8-1-3-2 شرکت لاستیک یزد (یزد تایر)
9-1-3-2 شرکت کویر تایر
4-2 پیشینه تحقیق
1-4-2 تحقیق های داخلی
2-4-2 تحقیق های خارجی
منابع

 

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 2294 مشاهده

کد فایل:17023

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۱

حجم فایل ها:49


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط