مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ارزشیابی آموزشی (فصل دوم)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشیابی آموزشی (فصل دوم)
در 69 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی

    انسان پیوسته درصدد ارزیابی کارها و تجربه های گذشته خود است تا عملکردش را رضایت بخش کند و یا با بهبود بخشیدن به عملکرد آینده، رضایت بیشتری به دست آورد. در واقع ارزشیابی قسمتی از فراگرد بقای انسان است.
   مقصود از ارزشیابی استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشیدن به اقدامات آینده است. ارزشیابی به مثابه یک تخصص است. با این امر سرو کار دارد که ارزش، کیفیت و اهمیت، میزان، درجه و شرایط پدیده‌ها را مورد آزمایش و قضاوت قرار دهد. به مثابه یک زمینه تخصصی، ارزشیابی را می توان فرایندی دانست که با گردآوری و استفاده از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات در مورد برنامه های آموزشی سرو کار دارد. ارزشیابی فعالیتی است که ماهیت آن آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ارزیابی و بازنگری محور نوسازی و استقرار یک نظام ارتباطی است(کارشناسان دفتر همکاری‏های بین المللی وزارت آموزش و پرورش، 1379 ص 193).
    با تلاش های رالف تایلر حوزه ارزشیابی آموزشی شکل گرفت و به تدریج به صورت یک حوزه مستقل در کنار سایر حوزه های علوم تربیتی جای گرفت. با توجه به جوان بودن این حوزه تعاریف متعدد و مختلفی برای ارزشیابی ارائه شده است(کیامنش، 1377) اصطلاح ارزشیابی یا ارزیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی می شود. گی (1991)، ارزشیابی را یک فرایند نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین این که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی، تعریف کرده است. در آموزش و پرورش، ارزشیابی به یک فعالیت رسمی گفته می شود که برای تعیین کیفیت، اثربخشی یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرایند یا هدف به اجرا در می آید.
  استافل بیم و شیفک فیلد (1985)، ارزشیابی را این گونه تعریف کرده اند: « ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها، اجرا ونتایج به منظور هدایت تصمیم گیری، خدمت به نیاز های پاسخ گویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی».


قسمتی از پیشینه تحقیق:
   قوام(1380)، تحقیقی با عنوان "ارزشیابی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران در سال های 78-75 به منظور برنامه ریزی و استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی جهت بهبود اثربخشی دوره های آموزشی "  انجام داد. در این پژوهش هدف اصلی ارزشیابی اثرات آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران می باشد. و این که آیا آموزش های ضمن خدمت در تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص و هم چنین ارتقاء و بهبود عملکرد افراد شاغل در سازمان مؤثر بوده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در هریک از دو گروه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فرضیه های تحقیق را تأیید می نمایند.
   بلادر(1378)، تحقیقی تحت عنوان: " بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز آموزش کشاورزی در کارایی آنان " انجام داده به این نتیجه رسیده است که توانایی مربیانی که در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند در تدریس، آگاهی استفاده از منابع مورد تدریس، اداره کلاس، حل مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان بیشتر است. در مجموع اثربخشی دروه های آموزش ضمن خدمت را تأیید نموده است.


فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
مفهوم شناسی ارزشیابی آموزشی
2-3-2 ) تاریخچه ارزشیابی
2-3-3 ) ضرورت ارزشیابی
2-3-4 ) ارزشیابی و برنامه ریزی
2-3-5) موانع اثربخشی دوره های آموزشی
2-3-6 ) عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش کارکنان
2-4) مبانی نظری رویکردهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی
2-4-1 )رویکرد ارزیابی مبتنی بر هدف
2-4-2 ) رویکرد فارغ از هدف
2-4-3 ) رویکرد محکمه قضایی
2-4-4 ) رویکرد مرور حرفه ای
2-4-5 ) رویکرد ارزشیابی واکنشی
2-4-6 ) رویکرد سیستمی
2-5 ) الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش
2-5-1 ) الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک
شکل(2-1): سطوح چهارگانه ارزیابی کرک پاتریک
سطح اول: ارزیابی واکنش
سطح دوم: ارزیابی یادگیری
سطح سوم: ارزیابی رفتار
سطح چهارم: ارزیابی نتایج       
2-5-2 ) الگوی ارزشیابی سیپ
مراحل ارزشیابی براساس الگوی سیپ عبارتند از:
نمودار شماره(2-3) سطوح ارزشیابی سیپ.
نمودار شماره(2-4): عناصر کلیدی مدل ارزشیابی سیپ و روابط عناصر برنامه.
جدول(2-1) ارتباط ارزیابی چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی.
2-5-3 ) مدل انتقالی
2-5-4) تیپولوژی مدل انتقالی
ویژگی های فردی
ویژگی های آموزشی
ویژگی های سازمانی
 2-5-5 ) مدل ارزشیابی اثربخشی سودمندی(بازگشت سرمایه )
2-5-5-1 ) مراحل ارزشیابی بر اساس مدل بازگشت سرمایه
2-5-5-2 ) مراحل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای محاسبه بازگشت سرمایه
جدول شماره(2-2) سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش  .
2-5-6 ) الگوی ارزاشیابی IPOO
2-5-6-1 ) گام های فرایند ارزشیابی در مدل IPOO
نمودار شماره(2-5 ) عناصر و مراحل مدل IPOO
جدول(2-3 ): مقایسه الگوهای ارزیابی مبتنی بر هدف و مبتنی بر سیستم.
2-6 ) الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانک رفاه کارگران
2-6-1 ) معرفی جامع الگوی انتقال یادگیری
نمودار شماره( 2-6  ): ادبیات مربوط به انتقال یادگیری
نمودار شماره(2-7 ): ارزیابی اثربخشی آموزش بر اساس میزان انتقال آموخته ها در محیط کار
اثربخشی آموزش فاکتورهای مربوط به محیط نتایج فردی منفی   
جدول شماره( 2-4 ) شاخص های فاکتور محیط در الگوی انتقالی
جدول شماره(2-5 ) شاخص های  فاکتور ویژگی مشارکت کنندگان در دوره براساس الگوی انتقالی.
جدول شماره( 2-6 ) شاخص های فاکتور طراحی دوره آموزشی بر اساس الگوی انتقالی
2-6-2 )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.
2-7 )پیشینه تحقیق
2-7-1 ) تحقیقات انجام شده در ایران
2-7-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
منابع فارسی
منابع لاتین
 نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2390 مشاهده

کد فایل:18315

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۴

حجم فایل ها:122


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط