مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حین کارکارکنان و آموزش ضمن خدمت و تجربه ایران و جهان دراین باره

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش حین کارکارکنان و آموزش ضمن خدمت و تجربه ایران و جهان در این باره (فصل دوم پایان نامه)
در 61 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه

هدف این فصل از پژوهش این است که نتایج پژوهش های پیشین در محدوده آموزش بخصوص آموزش حین کار مورد مطالعه قرار گیرد تا هم به عنوان داده های اولیه و هم پیش زمینه ای برای موضوع اصلی پژوهش باشد. در مجموع این فصل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول که شامل 4 قسمت می باشد؛ به ادبیات نظری پژوهش شامل مبانی،  تعاریف و مفاهیم آموزش و عملکرد سازمانی می پردازد. و در ادامه به تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار و معرفی شرکت پارس خودرو پرداخته است. در بخش آخر سعی شده تا نتایج پژوهش های پیشین که توسط پژوهشگران خارجی و داخلی در محدوده آموزش،  آموزش حین کار و عملکرد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است بررسی گردد،  تا هم به عنوان داده های اولیه و هم پیش زمینه ای برای موضوع اصلی پژوهش باشد.

 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش
این بخش به تعاریف و مفاهیم آموزش و عملکرد سازمانی می پردازد که قسمت آموزش به زیر بخش های آموزش حین کار و آموزش ضمن خدمت تشکیل شده است.

 مفهوم آموزش
آنچه آموزش نوین را از تعلیم و تربیت سنتی مشخص و متمایز می کند،  تغییر فکر تربیت آغازی به آموزش مداوم درطول زندگی است. معنایی که واژه آموزش در دنیای کنونی دارد به مراتب بغرنج تر و وسیع تر است و فرآیند فرهنگی پیشرفت و شکفتگی تمام امکانات موجود بشری را شامل می شود. «آموزش صرفاً انجام دادن یعنی مقاصد و پژوهش برخی آرزوها نیست،  بلکه مجموعه ای است از حرف های دشوار و فرآیندهایی که بر فنون مخصوص استوار هستند.» (فتحی و اجارگاه،  1383، ص 23).
از جمله عوامل پیشرفت کشورهای صنعتی انعطاف پذیری آموزش با توجه به تغییرات تکنولوژی بوده است. «متأسفانه امروز در بهترین دستگاه صنعتی کشور از نظر فعالیت های آموزشی،  کمتر از پنج درصد هزینه ها صرف آموزش می شود،  در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی در مجموع حدود بیست درصد است» (گانبه،  1373، ص 13).

پژوهش اول
 بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش حین کار در صنعت خودرو برگزار شده توسط شرکت خدمات علمی صنعتی تهران از دیدگاه کارفرمایان و شرکت کنندگان در دوره در سال 1378-1377 توسط خانم ربابه قلعه بانی که در آن پژوهش،  شرکت های تولیدی قطعات خودرو را به عنوان مطالعه موردی مدنظر می گیرد. در این پژوهش میزان اثربخشی دوره‌های آموزش حین کار در شرکتهای تولید قطعات خودرو،  تحت پوشش از نوع صنعت خودرو که توسط شرکت خدمات علمی صنعتی تهران،  برگزار شده است مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی یا زمینه‌یابی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد از نظر کارفرمایان دوره‌های آموزش حین کار منجر به بهبود کیفیت محصول شده است و در مورد دیگر فرضیه‌ها،  مبنی بر افزایش سطح تولید و بهبود عملکرد کارگران و بالا رفتن رضایت فردی از دیدگاه کارفرمایان نتایج مثبت حاصل نشد،ولی از نظر کارگران تفاوت معنی‌داری در جامعه آماری مشاهده شده و هر سه فرضیه تأیید گردید.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
2-1 مقدمه   
2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش   
2-2-1 مفهوم آموزش   
2-2-2 تعریف آموزش   
2-2-3 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش   
2-2-3-1 مدل های ساده و خطی   
2-2-3-2 مدل (training and development lead body) T.D.L.B   
2-2-3-3 مدل رویکرد سیستمی به آموزش   
2-2-4 آموزش حین کار   
2-2-4-1 تعاریف آموزش حین کار در ایران   
2-2-5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت   
2-2-6 آموزش ضمن خدمت   
2-2-6-1 مفهوم آموزش ضمن خدمت   
2-2-6-2 تعاریف آموزش ضمن خدمت   
2-2-6-3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت   
2-2-6-4 ماهیت آموزش ضمن خدمت   
2-2-6-5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان   
2-2-6-6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت   
2-2-6- 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان   
2-2-6-8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان   
2-2-6-9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان   
2-2-7 عملکرد سازمانی   
2-2-7-1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی   
2-2-8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی   
2-2-9 معیارهای ارزشیابی عملکرد   
2-2-9 نظریه های ارزشیابی عملکرد   
2-2-9-1 نظریه اول   
2-2-9-2 نظریه دوم   
2-3 بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار
2-3-1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار   
2-3-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران   
2-3-1-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام)   
2-3-1-1-2 دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی)   
2-3-1-2 نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن)
2-3-2 تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار   
2-3-2-1آموزش حین کار در مالزی   
2-3-2-2آموزش حین کار در سنگاپور   
2-3-2-3 آموزش حین کار در هنگ کنگ   
2-3-2-4آموزش حین کار در ژاپن   
2-3-3 انجمن آموزش شغلی (VTC)   
2-3-4پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی   
2-3-5 نقش دولت در آموزش های شغلی   
2-3-6 مدل اچیو   
2-3-6-1 مراحل تدوین مدل اچیو   
2-3-7 مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی   
2-3-7-1 مدل هرسی و گلد اسمیت   
   2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت   
2-4 بخش سوم: معرفی شرکت پارس خودرو   
2-4-1تولیدات شرکت پارس خودرو از بدو تأسیس   
2-4-2 اهداف استراتژیک شرکت پارس خودرو   
2-4-3 تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف   
2-4-4 محصولات فعلی شرکت   
2-4-5 مشخصات سالن رنگ متمرکز   
2-5 جمع بندی مبانی نظری   
2-6 بخش چهارم: پژوهشها و بررسی های پیشین   
2-6-1 پیشینه پژوهش در ایران   
2-6-2 پیشینه پژوهش در خارج   
2-6-3 جمع بندی پیشینه پژوهش
منابع


 


نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2391 مشاهده

کد فایل:18352

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۰

حجم فایل ها:166


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط