ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعيين نيازهاي آموزشي-ترويجي و کيوي فروت (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعيين نيازهاي آموزشي-ترويجي و کيوي فروت (فصل دوم پایان نامه)
در 132 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:


2-1- بخش اول : تعيين نيازهاي آموزشي- ترويجي
2-1-1 – مقدمه
يكي از ويژگيهاي يك برنامه توسعه اجتماعي – اقتصادي خوب اين است كه آن برنامه در خدمت تأمين نيازهاي واقعي مردم و رفاه و آسايش آنان باشد بنابراين برنامه‌هاي توسعه كشاورزي نيز مي‌بايد رفاه و آسايش بيشتر جامعه كشاورزي را در نظر داشته باشد . در واقع آموزش و ترويج كشاورزي يكي از پيش نيازهاي اصلي براي تحقق هدف مذكور در توسعه كشاورزي مي‌باشد. اين آموزشها اگر بر اساس يك برنامه نياز سنجي و مشكل يابي دقيق طراحي و به اجرا درآيند مي‌توانند مستقيم و غير مستقيم بر رفاه خانوارهاي روستايي و به طور كلي كشاورزان تأثير گذار باشند. لذا نياز سنجي آموزشي اولين گامي است كه مي‌بايد در طراحي برنامه‌هاي آموزش و ترويج كشاورزي برداشته شود و اين فرآيند داراي اصول خاص خود بوده و به كمك روشهاي خاصي تحقق مي‌يابد.
از اين رو با توجه به موضوع تحقيق كه بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي كيويكاران استان مازندارن (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) مي‌باشد جهت اثربخشي آموزش اين افراد مي‌بايست از نيازهاي آنان آگاه شده تا از اين طريق با افزايش دانش فني در زمينه كاشت ، داشت و برداشت كيوي بتوان در جهت توسعه هر چه بيشتر اين محصول هم از لحاظ كمي و هم كيفي اقدام نمود.

2-1-2 – مفهوم نياز
مفهوم نياز يكي از وسيعترين و پركاربردترين واژه‌هايي است كه در حوزه‌هاي مختلف آموزشي وخدمات اجتماعي متداول است . در واقع نياز مفهومي است پيچيده و داراي ابعاد گوناگون كه درباره‌ آن هيچگونه تعريف منحصر به فردي كه مورد پذيرش همگان باشد وجود ندارد و فهم آن بستگي به اين دارد كه اين امر را در كدام يك از شاخه‌هاي علوم بشري و براي چه تحقيقي مورد بررسي قرار داده و از آن چه استفاده‌اي مي‌كنيم هر كدام از علوم مختلف از ديدگاه خود به نيازها پرداخته‌اند به عنوان مثال فيزيولوژيست‌ها به بعد فيزيولوژيكي ، روانشناسان به بعد رواني، جامعه شناسان به بعد اجتماعي نيازها پرداخته و اقتصاد دانان در چارچوب تقاضاي مشتريان نيازها را مورد مطالعه قرار مي‌دهند (مختاری آبكناري ، 1382 ، ص 24).
با توجه به مفاهيم نياز تعاريف متعددي نيز در اين زمينه وجود  دارد كه در ذيل به تعدادي از آنها مي‌پردازيم: به نظر ملك محمدي (1372 )، نياز عبارت است از كمبود يا نبود چيزي در فرد كه مي‌بايد آن را تكميل كند و يا تأئيد كند تا به وضع مطلوب‌تري برسد.قسمتی از پیشینه تحقیق:


- شيخي غيور (1380)، دربررسي نيازهاي ترويجي موزکاران شهرستان چابهار نتايج ذيل را به دست آورد:
64 درصد از موزکاران بي سواد بودند ومنابع اطلاعاتي آنها عمدتاً مددکاران ترويج بودند ونيازهاي ترويجي آنها درمرحله داشت شامل :رعايت فاصله پا جوش ، استفاده از ارقام اصلاح شده، تشخيص محل مناسب موزستان، هرس پاجوش هاي اضافي، روش صحيح کودپاشي، اصلاح خاک موزستان ودر مرحله برداشت شامل: جلوگيري از ضايعات برداشت ، شناخت علل ضايعات محصول قبل وپس از برداشت وبازاريابي وقيمت محصول بود ونيازهاي ترويجي ، اطلاعات عمومي آنها ، سرويس و نگهداري از موتور پمپها بود.بين نيازهاي ترويجي مراحل مختلف و ويژگيهاي فردی موزکاران ارتباط معناداري يافت نشده است.
- طباطبائي فر (1381)، در شناسايي نيازهاي آموزشي- ترويجي پنبه کاران شهرستان گرمسار به اين نتايج دست يافت که بين سن، ميزان شرکت در کلاسهاي آموزشي- ترويجي، تعداد دفعات بازديد از مزارع نمونه،  تعداد دفعات تماس با مروجان واستفاده از مجلات ونشريات ترويجي با نيازهاي آموزشي پنبه کاران رابطه منفي ومعني داري وجود دارد وبين سطح سواد و استفاده از برنامه هاي راديويي با نيازهاي آموزشي آنان رابطه مثبت ومعني داري وجود دارد.همچنين دراين تحقيق مشخص گرديد که بين ميزان درآمد ، استفاده از   فيلم هاي آموزشي ، استفاده از تسهيلات حمايتي وميزان دسترسي به مناطق شهري با نيازهاي آموزشي آنها رابطه معني داري وجود ندارد.فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    23
2-1-1- مقدمه    23
2-1-2- مفهوم نياز    23
2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني    24
2-1-2-2- طبقه بندي نيازها    25
2-1-3- مفهوم آموزش    26
2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي    27
2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي     28
2-1-3-3- اصول آموزش    29
2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش    30
2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي    30
2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي    31
2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي    31
2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي    32
2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي    33
2-1-5-1- انواع نياز آموزشي    34
2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي    35
2-1-6- نياز سنجي    37
2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    38
2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    39
2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي - ترويجي    40
2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    40
2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي    42
2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    42
2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    43
2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي    45
2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي - ترويجي    45
2-2- بخش دوم: کيوي فروت    51
2-2-1- مقدمه    52
2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان    53
2-2-3- توليد جهاني کيوي    54
2-2-4- صادرات جهاني کيوي    57
2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران    59
2-2-6- توليد کيوي در ايران    61
2-2-7- صادرات کيوي در ايران    66
2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي    67
2-2-8-1- تعداد کروموزومها     68
2-2-8-2- ريشه ها     68
2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها    69
2-2-8-4- برگها     70
2-2-8-5- جوانه ها    70
2-2-8-6- گلها    73
2-2-8-7- ميوه و بذر    78
2-2-9- واريته هاي معروف کيوي    79
2-2-9-1- واريته هاي ماده     79
2-2-9-2- واريته هاي نر    80
2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي    81
2-2-10-1- بارندگي     81
2-2-10-2- نور خورشيد    81
2-2-10-3- نياز سرمايي     82
2-2-10-4- خاک     82
2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي    83
2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر    83
2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه    84
2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند    84
2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت    85
2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي    85
2-2-12-1- شرايط احداث باغ    85
2-2-12-2- باد شکن     86
2-2-12-3- داربست و انواع آن    87
2-2-13- عمليات کاشت کيوي    90
2-2-13-1- آماده سازي خاک     90
2-2-13-2- کود دهي     90
2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت     91
2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي    91
2-2-13-5- زمان انتقال نهالها     91
2-2-13-6- فواصل کاشت     92
2-2-14- عمليات داشت کيوي    92
2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها    92
2-2-14-2- آبياري     92
2-2-14-3- هرس    93
2-2-14-4- تغذيه گياه    95
2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز    96
2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي    96
2-2-15-1- آفات     96
2-2-15-2- بيماريها     98
2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي    100
2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي    100
2-2-16-1- برداشت کيوي    100
2-2-16-2- انبارداري کيوي    101
2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي    102
2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت    102
2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت    104
2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي   
2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي - ترويجي کيويکاران   
2-3-1- کيويکاران    
2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران   
2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي -  ترويجي کيويکاران   
2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق   
2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان   
2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران   
منابع:


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2532 مشاهده

کد فایل:18433

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۸

حجم فایل ها:5843


اشتراک گذاری:
 قیمت: 36,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط