ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم )

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم )
در 142 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
شخصيت از واژه لاتين پرسونا گرفته شده است كه به نقاب هنر پيشه‌ها در نمايش اشاره دارد. روان شناسي شخصيت به آنچه معمولا به ماهيت انسان مربوط مي‌شود مي‌پردازد، نظريه پردازان شخصيت به كليت انسان مي‌پردازند و تلاش مي‌كنند تا روابط پيچيده ميان جنبه‌هاي مختلف كنش انسان و روابط پيچيده ي بين انسانها را بررسي ‌كنند آنان معتقدند که شخصیت انسان به صورت يك كل سازمان يافته عمل مي‌كند و در پرتو چنين كليت و سازماني نيز بايد شناخته شود. در لغت شخصيت اين معنا مستتر است كه هر فردي واحد منحصر به فرد و به اصطلاح عوام تك است و هيچ شخص ديگري را نمي‌توان يافت كه كاملا شبيه او باشد.


تعاريف شخصيت
هر فرد پديده اي منحصر به فرد و يگانه است و نظريه پردازان شخصيت مي‌كوشند تا روابط پيچيده بين ابعادمتفاوت كردار فرد را دريابند،با مطالعه شخصيت افراد خصوصياتي كه بر اساس آن فردي از فرد ديگر متمايز مي‌شود روشن مي‌گردد  (شاملو 1372، ص 13)
 برخي از روانشناساني شخصيت جبنه‌هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيك رفتار آدمي‌را مطالعه كرده و روش‌هاي مناسب آن را به كار مي‌برند برخي ديگر به مشاهده و بررسي رفتار مشهود فرد مي‌پردازند برخي شخصيت را بر حسب خصوصياتي نظير فرآيند ناهشياري مي‌دانند، از جمله روانشناسي نسبي كه شخصيت را بر اساس صفت بارز يا رگه‌هاي مشخص شخصيتي تفسير و توجيه مي‌كند كاتل مي‌باشد. (شاملو، 1372، ص 15 و 14)
اريك فرم در تعريف شخصيت چنين مي‌گويد: شخصيت مجموع كيفيت‌هاي موروثي و اكتسابي است كه او را منحصر به فرد مي‌كند (لارنس، 1994)، ص 50 )
شخصيت بيانگر آن دسته از ويژگي‌هاي فرد يا افراد است كه شكل الگوهاي ثابت فكري، عاطفي و رفتاري آنهاست. نظام مورد بررسي ما شامل تفكر، عواطف و رفتارهاي بيروني (قابل مشاهده)است، به ويژه ارتباط اين سه جنبه با يكديگر در ساختن شخصيتي بي مانند و منحصر به فرد بسيار با اهميت است. پروين و جان (جوادي 1381) ص 4)
همچنين مي‌توانيم بگوييم كه شخصيت مجموعه اي از ويژگيهاي پايدار و بي نظير است كه ممكن است در پاسخ به موقعيتهاي مختلف تغيير كند. شولتز و سيدني الن(محمدي 1378)، ص 15)
هنگامي‌كه روان شناسان درباره شخصيت صحبت مي‌كنند. مقصودشان مفهومي‌پوياست كه بيانگر رشد و تكامل كل سيستم رواني شخص است يعني به جاي توجه به اجزا به كل توجه مي‌كند، تعريفي كه گوردن آل پرت حدود 50 سال پيش براي شخصيت ارائه كرد هنوز زبانزد همگان است كه گفت: شخصيت، همان شخصيت پويا در درون فرد است كه از سيستم‌هاي رواني و فيزيكي تشكيل شده و تنها عاملي است كه تعيين كننده سازش فرد با محيطش مي‌باشد.قسمتی از پیشینه تحقیق:
پژوهش ديگري توسط مهدي جوكار قوچاني (1379) تحت عنوان بررسي رابطه ميان نوع شخصيت در فعاليت شغلي دبيران علوم و ادبيات متوسطه مشهد انجام گرفت كه چكيده آن به شرح زير است: جامعه آماري دبيران ليسانس ادبيات فارسي و علوم شاغل در دبيرستانها و هنرستانهاي مشهد كه 10% جامعه از طريق نمونه گيري لايه اي به عنوان حجم نمونه تعيين گرديد بود اطلاعات با استفاده پرسشنامه جمع و پس از تجزيه و تحليل فرض اصلي يعني رابطه ميان نوع شخصيت در فعاليت شغلي دبيران و شخصيت آنان تائيد گرديد. (جوكار،1379)
تحقيق ديگري توسط عباس شبستري و همكاران (1370) تحت عنوان رابطه بين گروه خوني و تيپ‌هاي شخصيتي يونگ انجام شد در اين پژوهش جامعه آماري شهر مشهد، زنان و مردان با تحصيلات ديپلم به بالا و شرايط سني 19 سال بودند، نحوه انتخاب آزمودنيها بصورت تصادفي و از هر گره خوني 30 نفر بودند كه نيمي‌از آنان را مردان ونيمي‌ديگر را زنان تشكيل مي‌دارند و مجموعا شامل 120 نفر بود، ابزار تحقيق تست بود  كه بعد از تجزيه و تحليل داده‌ها ما بين گروه‌هاي خوني و تيپ‌هاي شخصيتي ارتباط معنا دار وجود داشت(شبستری و همکاران،1370)


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
2-1 شخصيت    
2-2 تعاريف شخصيت    
2-3 حوزه‌هاي شخصيت    
2-3-1 ساختار    
2-3-2 فرآيند    
2-3-3 رشد و نمو    
2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار    
2-4  مضامين عمده در نظريه شخصيت    
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن    
2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار    
2-4-3  رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود    
2-4-4  اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار    
2-5 نظريه‌هاي شخصيت    
2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت    
2-5-2 زيگموند فرويد     
2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت)
2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار    
2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن    
2-6 نظريه نوروان كاوي    
2-6-1    كار گوستاو يونگ     
2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ    
2-7 روان شناسي فردي    
2-7-1    آلفرد آدلر    
2-7-2 بررسي نظريات آدلر    
2-8 نظریه اختلالات شخصیتی    
2-8-1 كارن هورناي    
2-8-2 بررسي نظريات هورناي    
2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی    
2-9-1    هري استاك ساليوان    
2-9-2 بررسي نظريات ساليوان    
2-10    تظريه پديدار شناختي (فرد- محور)    
2-10-1 كارل راجرز    
2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز    
2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز    
2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز    
2-11    نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت    
2-11-1آبراهام مازلو    
2-12    نظريه رويكرد صفات در شخصيت    
2-12-1گوردون آلپورت    
2-12-2 بررسي نظريات آلپورت    
2-13 نظريه چندبعدی شخصیت    
2-13-1هانس ج آي سنك    
2-13-2بررسی نظريات آیسنک    
2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت    
2-14    نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات    
2-14-1ريموند كوته    
2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت    
2-15    نظریات رابطه شغل و شخصیت    
2-15-2 شخصيت نوع A    
2-15-3 شخصيت نوع B    
2-16 بررسي چند خصوصیت شخصیتی در شغل    
2-16-1 اثر كانون كنترل    
2-16-2 ماكياول گرايي     
2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس
2-16-4 سازگاري با موقعيت    
2-16-5خطر پذيري    
2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن    
2-17-1    شخصيت در قرآن    
2-18 تیپ شناسی    
2-19 نظريه‌هاي تيپ شناسي    
2-19-1 زندگینامه    
2-19-2نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت    
2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ    
2-20    ظريه ساخت بدن و خلق وخوی    
2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي)    
2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني
2-23 تيپ‌شناسي يونگي    
2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ    
2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني    
2-23-3 كاركردهاي عقلاني    
2-23-4 روابط كاركردي    
2-23-5 انواع كاركرد   
2-23-6 تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ   
2-23-7 توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه   
2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي   
2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي   
2-24 اثر بخشي    
2-25 شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههای مختلف   
2-25-1 كمرون و ويتون
2-25-2 سي‌شور
2-25-3 آرجريس
2-25-4 پيترز وواترمن
2-25-5 مالفورد
2-25-6 بس و هرسي – بلانچارد   
2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد   
2-25-8 كالدول و اسپينكس   
2-25-9 لوتانز و همكارانش   
2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران
2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز
2-25- 12 مدل پارسونز
2-26مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني   
2-27 نظریات جدید در اثربخشی   
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز   
2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی   
1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.   
2-29 نظریه ريچارد ال دفت   
2-29-1 روش مبتني بر تامين هدف   
2-29-2 روش مبتني بر تامين منابع   
2-29-3 روش مبتني بر فرآيند دروني   
2-29-4 روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع   
2-30 كارهاي ديگران   
2-30-1 تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي   
2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور   
2-30-1-2 تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور   
2-30-2 اثر بخشي   
2-30-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور   
2-30-2-2  تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور   
2-31 استنتاج و نتیجه گیری   
2-32    لگوی نظری پژوهش   
منابعپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2342 مشاهده

کد فایل:18440

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۹

حجم فایل ها:357


اشتراک گذاری:
 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط