ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری (فصل دوم پایان نامه)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری (فصل دوم پایان نامه)
در 79 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم جو سازمانی
    امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی  به آن اشاره می شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل موثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بلاواسطه شکل نمی گیرد بلکه همچنین تحت تاثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به طور کلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبه های گوناگون محیط سازمان دارند.(مزدارانی،1378)
جو سازمانی بعنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و آنانی که به این مفهوم علاقه مندند جو سازمانی را بعنوان مجموعه ای از ادراکهای توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی های سازمانی،خصوصیات شغلی و وظیفه ای و غیره می دانند. از این دیدگاه جو سازمانی یک متغیر وابسته است که دست کم تا اندازه ای ناشی از سازوکارهای  مدیریت می باشد. همچنین جو سازمانی به لحاظ اینکه می تواند های رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این دیدگاه استدلال می کنند.یکی از استدلالهای آنها این است که جو سازمانی صرفا نام دیگری برای نگرشهای شغلی است. به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که سازمان
از لحاظ ویژگی حمایت از"من" در سطحی بالاست مانند این است که چیزی خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی شغلی دارد)از سوی دیگر اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار می گیرد مانند این است که چیزی نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم که درباره  مجموعه ای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن می گوییم این خصوصیات رفتار ما را تحت  تأثیر  قرار می دهند  می توان استدلال منطقی خوبی برای مفهوم جو سازمانی به عمل آورد. (شکرکن،1370) به طور خلاصه باید گفت تأکید بر سازمان غیر رسمی که آزمایشات هاثورن شروع گردید محققین را متوجه احساس اعضای سازمان نسبت به عوامل موجود در محیط کار نمود. آنها هبستگی و انسجام گروهی، احساسات شخصی اعضای گروه نسبت به یکدیگر و سازمان، انگیزش، روحیه و رضایت شغلی افراد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از این مطالعات به تدریج مفهوم جو سازمانی متولد گردید(مزدارانی،1378) .


قسمتی از پیشینه تحقیق:
در تحقيقي كه توسط پاپيان(1373) تحت عنوان « ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي در فرايند تصميم گيري مديران دانشگاه هاي صنعتي شهر تهران » انجام گرفته است، نتايج به دست آمده به شرح زير مي باشد :        
ـ تفاوت و عدم تفاوت در ميزان مشاركت دانشگاه هاي مورد مطالعه ناشي از برخي تشابهات و تفاوت هاي ساختاري موجود در تشكيلات دانشگاه هاي صنعتي مذكور است.  
ـ ميزان خدمت و مدت تأسيس دانشگاه ها در ميزان مشاركت بي تأثير نبوده است.
ـ ميزان مشاركت اعضاي هيئت علمي با ميزان عناوين دانشگاهي آنان در دانشگاه هاي مورد نظر رابطه مستقيم دارد.
ـ ميزان مشاركت در كليه دانشگاه هاي مذكور با سطح مشاركت پيش بيني شده در آيين نامه مصوب مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مطابق نبوده است.
محسني(1374) تحقيقي را با عنوان «بررسي عوامل محيطي تأثيرگذار بر كاهش كيفيت تصميمات مديران ادارات آموزش و پرورش شهر تهران» انجام داد. در اين تحقيق عوامل محيطي در قالب پنج متغير داخلي(عدم دسترسي به اطلاعات،كمبود بودجه،محدوديت زمان،وجود گروه هاي غيررسمي و وجود گروه هاي فشار) و چهار متغير خارجي(تحولات اقتصادي،عدم ثبات قوانين و مقررات،تزلزل مديريت ها و درخواست هاي افراد خارج از سازمان) مبناي تدوين فرضيه ها قرار گرفت.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
1-2)  جو سازماني :
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
2-1-2) تعاریف جو سازمانی :
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی :
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن  و استینهوف
3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس
4-3-1-2) جو سازماني از نگاه هريسون
5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
1-5-3-1-2) انواع جو سازماني طبق مدل هالپين و كرافت
6-3-1-2) مطالعات رنسيس ليكرت
جدول شماره(2-2)   : سيماي ويژگي هاي سازماني
3-4-1-2) رويکرد تعاملي  :
4-4-1-2) رويکرد فرهنگي  :
5-1-2) ابعاد جو سازماني
6-1-2) شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني
7-1-2) بررسي ارتباط بين جو سازماني با شاخص هاي سازماني
1-7-1-2) ساختار سازمان و جو سازماني
2-7-1-2) شاخصهاي روابط انساني و جو سازماني
3-7-1-2) مديران و جو سازماني
4-7-1-2) انگيزش و جو سازماني
5-7-1-2) رهبري و جو سازماني
6-7-1-2) بهداشت رواني و جو سازماني
7-7-1-2) عملكرد و جو سازماني
8-1-2) جو سازماني چگونه عمل مي كند ؟
9-1-2) تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني
10-1-2) مراحل بهبود جو سازماني
2-2) مشاركت در تصميم گيري
1-2-2) مفهوم مشاركت
2-2-2) فلسفه مشاركت :
3-2-2) ريشه هاي مشاركت
4-2-2) فرايند مشاركت
5-2-2) شرايط مشاركت :
6-2-2) برنامه هاي مشاركت :
1-6-2-2) مديريت مشورتي
2-6-2-2) مديريت مردم سالاري
 3-6-2-2) حلقه هاي كيفيت
4-6-2-2) نظام پذيرش پيشنهادها
5-6-2-2) شوراهاي مديريتي
6-6-2-2) مردم سالاري سازماني
7-6-2-2) طرح مالكيت كاركنان
7-2-2)  طرفداران مشاركت
8-2-2) منتقدين مشاركت
9-2-2) تصميم‌گيري
10-2-2) الگوها و مدل‌هاي تصميم‌گيري:
3-10-2-2) مدل باز تصميم‌گيري
1-8-10-2-2) فوايد تصميم‌گيري مشارکتي
2-8-10-2-2) روش‌هاي تصميم‌گيري مشارکتي
11-2-2) مشارکت در تصميم‌گيري
12-2-2) درجات مشاركت در تصميم گيري
13-2-2)  سطوح مشاركت در تصميم گيري
14-2-2) اثرات مشاركت در تصميم گيري
15-2-2) مدلهاي فرآيند مشاركت
1-15-2-2) مدل عاطفي
2-15-2-2) مدل شناختي
3-15-2-2) مدلهاي وابستگي
2-2) مرور پژوهش ‌هاي انجام شده
1-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه جو سازماني
2-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده داخلي در زمينه جو سازماني:
3-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده خارجي در زمينه مشاركت در تصميم گيري :
4-2-2)پژوهش هاي داخلي انجام شده در زمينه مشاركت در تصميم گيري :
5-2-2) استنتاج كلي
6-2-2) الگوي نظري پژوهشپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 2766 مشاهده

کد فایل:18453

انتشار در:۱۳۹۶/۱۲/۱۹

حجم فایل ها:221


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط