ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام (فصل دوم)

دسته بندي : اقتصاد
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام (فصل دوم)
در 49 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) و ابزری (1386)از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران  ،2009، 5) چن و همکاران (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گر  برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود
درباره نقدشوندگی و تاثیر آن بر ساختار سرمایه مطالعات فراوانی صورت گرفته است محققین نشان دادند که نقدشوندگی موجب کاهش هزینه معاملات می شود و اکثر سرمایه گذاران (با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ) سهام بسیار نقدشونده را به دلیل هزینه معاملات کم بر سهام کم نقدشونده ترجیح می دهند باکروستین  (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند در دوره هایی که سهام شرکت از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده  شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید و هم چنین گلستن و میلگرام  در سال  1985به وجود رابطه بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره می نمایند نسبت های خاص حسابداری (درصد سود پرداختی ،اندازه دارایی ،و رسید دارایی ) به عنوان معیارهای ریسک   با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه منفی دارد با توجه به این نتایج می توان انتظار داشت که نقدشوندگی بالا هزینه سرمایه را کاهش دهد  وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام و هزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد رابطه میان نقدشوندگی سهام و ساختارسرمایه می گردد. برای محاسبه ساختار سرمایه ازاهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است استفاده می کنیم که ازطریق  (D )/A (ارزش دفتری کل بدهی / ارزش دفتری  کل دارایی ) بدست می -آید

تعریف ساختار سرمایه

در زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می کنند .
    نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر  ،1983،96).
    تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت  . دارایی ها می توانند مشهود یا نامشهود ،جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت ،ثابت یا شناور ،بدون ریسک یا با ریسک باشند . در شایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند(هوسی  ،1999، 63).


قسمتی از پیشینه تحقیق:
مهماندوستی (1386) در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت و از آن جایی که نقد شوندگی پایین تر (عدم نقد شوندگی ) سهم ، تلویحا به معنای بالابودن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار بالاتر سهامداران می باشد ، بنابراین کاهش نقد شوندگی یا افزایش عدم نقد شوندگی تامین مالی از طریق انتشار سهام را نسبتا نامطلوب تر می سازد . در این تحقیق ، شمن تبیین مفهوم نقد شوندگی با استفاده از داده های ترکیبی 53 شرکت برگزیده و دارای شرایط ، در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 79 الی 82 ارتباط دو معیار نقد شوندگی سهام « نسبت گردش سهام و معیار آمیهوده  » با نسبت اهرمی با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی بررسی گردید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم نقد شوندگی سهام باعث می شود تا مدیران مالی به هنگام تامین مالی بیشتر به سراغ بدهی رفته و از اهرم مالی بیشتری استفاده نمایند.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
1-2 مقدمه   
2-2-تعریف ساختار سرمایه   
3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه   
1-3-2 نظریه درآمد خالص   
2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص   
3-3-2 نظریه سنتی   
4-2- تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها   
1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر    
1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر   
2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر   
3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر   
2-4-2تئوری تبادل ایستا   
3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی   
4-4-2-تئوری ساختار سازمانی   
5-2- هزینه سرمایه   
6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه   
1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی   
2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت   
3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت   
2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت
1-2-6-2-عوامل خارجی   
1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست   
2-1-2-6-2- منبع سرمایه   
2-2-6-2-عوامل داخلی   
1-2-2-6-2- اندازه شرکت   
2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه   
3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی )   
4-2-2-6-2- سودآوری   
5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت   
6-2-2-6-2- فرصت های رشد   
7-2-2-6-2- حجم فروش   
8-2-2-6-2- کسری مالی   
9-2-2-6-2- بازده سهام   
10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام   
11-2-2-6-2-نقدشوندگی   
7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها
2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
4-7-2رابطه بين حاكميت شركتی و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش   
5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود   
6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام   
9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها   
10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   
8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی   
9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش   
1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش 
2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی 
3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست    
10-2- نتیجه گیری   
11-2-مروری بر پیشینه تحقیق   
1-11-2- تحقیقات خارجی   
2-11-2- تحقیقات داخلی   
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 3066 مشاهده

کد فایل:18549

انتشار در:۱۳۹۷/۱/۳

حجم فایل ها:91


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط