ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی (فصل دوم )

دسته بندي : اقتصاد
دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی (فصل دوم )
در 76 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
 "در نظریه های نوین مالی وظیفه مدیران مالی از دو جزء تشکیل می شود: یکی اطمینان از مطلوب بودن حجم و ترکیب دارایی های شرکت است و دومی اطمینان از به کارگیری بهینه منابع و بسنده بودن بازده و ریسک شرکت برای بيشينه کردن ارزش آن"( طاهری،1378،ص178)1.
بنابراین موضوع حداکثر نمودن ارزش شرکت بواسطه افزایش بازده و یا نقطه مقابل آن بخش کاهش هزینه سرمایه شرکت از مباحـث مربــوط به ساختار سرمایه2 می باشد.
موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف بحثي است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر  در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح شدن نظريه هاي جدیدی نیز شده‌اند.
پاره ای از این نظريه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می دانند (پورحیدری ،1374،ص100)4.
با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است، لکن هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
نظريه ساختار سرمایه رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه شرکت دارد ساختار سرمایه معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت می باشد. هدف اصلی تصمیم های ساختار سرمایه، حداکثر بودن ارزش شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می نماید.
در رابطه با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد، نظریات متفاوتی مطرح شده است.
تأکید اصلی این نظریات آن است که آیا واقعاً یک ساختار سرمایه بهینه می تواند با تغییر ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد یا خیر. نظریات مذکور در ادامه مطرح خواهد شد.
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور ابتدا تاریخچه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و مبانی نظری مربوط به آن را مطرح نموده و سپس به بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه خواهیم پرداخت. همچنین در بخش سوم راجع به نسبت های مالی و نقش آنها در تصمیم های مالی، در مورد نرخ بازده و انواع آن (نرخ بازده سهام، نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده سرمایه گذاری و ....) مطالبی ارائه می گردد و در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و هزینه استفاده از روش های مذکور مطالبي بیان خواهند شد و در بخش پایانی نیز سوابق تحقیق بیان می شود.

 بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه
تاکنون ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده است. در عین حال برای دستیابی به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور توجه است. حاصل این تلاشها ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هـزینـه ها و مشـخص کـردن نــقاط قوت و ضـعف راهــهایی اسـت که شـرکت‌ها بوسیـله آن تأمیـن مالـی می کنند(مایرز و پارسائیان، 1373،ص91) .
از جمله نخـستین تحقیـقات انجام شده در زمیـنه ساختار سـرمایه تحقـیق دیویـد دورانـد  در سـال 1952 می باشد، بعد از آن در سال 1958 مقاله ای توسط دو تن از استادان مالی یعنی مودیلیانی و میلر  منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود، سرآغاز مبحث گسترده ای گردید ( این نظریه به نظريه M.M معروف است). مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد (در سال 1958) اما بعدها (در سال 1963) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.


قسمتی از پیشینه تحقیق:
 -    در سال 1991 تحقیق تحت عنوان "بررسی عوامل مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها" توسط یکی از دانشجویان دوره کارشناســی دانشگاه بین المــللی آمریکا به نام ناهيد مازهار انجام گرفــت (همان منبع، ص110)3.
هدف تحقیق مذکور بررسی نسبت بدهی شرکتها و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل اندازه شرکت، چگونگی ترکیب دارایی ها، قدرت سودآوری، اهرم عملیاتی و نوع فعالیت شرکتها بوده اسـت. نتایج حاصله به شرح زیر می باشد:
الف- با افزایش نسبت بدهی، نسبت بازده کل دارایی ها (ROA) کاهش می یابد.
ب- افزایش فروش به تنهایی باعث افزایش نسبت بدهی نمی شود.
ج- اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با نسبت بدهی دارد. چگونگی ترکیب دارایی ها و اهرم عملیاتی تأثیری بر نسبت بدهی شرکتها ندارند و نوع فعالیت شرکت نیز نمی تواند تأثیر مهمی بر روی بدهی داشته باشد.
 -    در سال 1985 تحقیق در زمینه تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه پنسیلوانیا انجام گرفت. هدف تحقیق مذکور، بررسی تأمین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می باشد. در این تحقیق تأثیر اولین تأمین مالی از طریق استقراض در شرکتهایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تأمین مالی می کرده اند، بررسی گردید(همان منبع،ص 145-110)1.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
1-2- مقدمه   
2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه   
1-2-2 تاریخچه   
2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه   
1-2-2-2 نظریه سنتی   
2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M)   
3-2-2-2 نظریه ترجیحی   
4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه)   
3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه   
1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه   
1-1-3-2صنعت   
2-1-3-2 اندازه شرکت   
3-1-3-2ریسک   
4-1-3-2اهرم عملیاتی   
5-1-3-2  درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت   
6-1-3-2 نرخ رشد شرکت   
7-1-3-2 قابلیت سودآوری   
8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت   
9-1-3-2-کنترل   
10-1-3-2 قابلیت انعطاف   
4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی   
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت   
2-4-2 تأمین مالی میان مدت   
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت   
1-3-4-2 استقراض
2-3-4-2 سهام عادی   
3-3-4-2سهام ممتاز   
4-3-4-2سود انباشته   
5-3-4-2 هزینه سرمایه   
1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه   
2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه   
6-3-4-2 هزینة بدهی   
7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز   
8-3-4-2 هزینة سهام عادي   
1-8-3-4-2 نظرية مدل بدون رشد   
2-8-3-4-2 نظرية مدل رشد گوردون ( رشد ثابت )   
3-8-3-4-2 نظرية مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)   
4-8-3-4-2  نظرية مدل صرف ریسک   
9-3-4-2 هزینة سود انباشته   
4-4-2 مقایسة اوراق بهادار   
5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت   
1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه   
2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت   
6-4-2 نسبت هاي مالي   
1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی   
7-4-2  نرخ بازده مورد انتظار   
8-4-2 نرخ بازده سهام   
5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق   
6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج   
1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   
2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران   
7-2 فرضیه های تحقیق
8-2 جامعه آماری
9-2 روش آزمون تحقیق
10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق
11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی   
منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 2749 مشاهده

کد فایل:18551

انتشار در:۱۳۹۷/۱/۳

حجم فایل ها:170


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط