ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات حسابداری و محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

دسته بندي : اقتصاد

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات حسابداری و محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (فصل دوم پایان نامه)
در 79 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه

بخش عمده اطلاعاتی که در سازمان ها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ٬ اطلاعات حسابداری می باشد.سیستم اطلاعات حسابداری شامل افراد شیوه ها و روشهای فناوری اطلاعاتی است. ٬ بیشتر تصمیم گیری های مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهای مناسب برای بهبود عملکرد سازمان منجر تشکیل می دهد.از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارایه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت قضاوت وتصمیم گیری های آگاهانه است٬ آن را به عنوان یک سیستم اطلاعات می شناسیم .بنابراین برای موفقیت سازمان ها با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج و ارایه از سیستم اطلاعات حسابداری ٬ مدیران در تصمیم گیری ها به بهره برداری صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیاز مند می باشند (صرافی زاده ، 1384،19 )1.
اطلاعات مفید حسابداری که توسط سیستم اطلاعات حسابداری  جهت تصمیم گیری ها تهیه می شود بایستی دارای ویژ گی های کیفی ٬قابل اعتماد ٬ مربوط٬ قابل مقایسه وقابل فهم باشند تا بتواند در تصمیم گیری موثر واقع گردند.در این فصل سعی شده است تا ضمن معرفی سیستم اطلاعات حسابداری و سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت و وویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ٬ زمینه رابرای ادبیات موضوع مهیا کند. سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت یک سیستم مالی_ اطلاعاتی است.این سیستم در واحدهای مالی مختلف همچون واحد حقوق ودستمزد٬ واحد حسابداری انبارها ٬واحد کالا٬واحد حسابداری صنعتی و واحد بودجه می باشد که در انتهای ادبیات موضوع به هر مورد تفکیک تشریح گردیده است.

 سیستم چیست ؟
یک سیستم عبارتست از مجموعه ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم که به منظور دستیابی به یک هدف با هم در تعاملند.
بیشتر مواقع سیستمها از زیر سیستمهای کوچکتری تشکیل شده اند که هر یک فعالیتهای ویژ ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می کنند(آریا،1377 ،2) .

 سیستم اطلاعات حسابداری
سیستم اطلاعات حسابداری شامل افراد، شیوه ها وروشهای فن آوری اطلاعاتی است.سیستم اطلاعات حسابداری در یک بنگاه تجاری سه وظیفه مهم را انجام میدهد:
الف-گرداوری وذخیره داده های مربوط به فعالیتها ورویدادها،به طوری که یک بنگاه تجاری بتواندآنچه را رخ داده است،بررسی کند.
ب-پردازش وتبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه ریزی ،اجرا وکنترل فعالیت های شرکت باشد.
ج-طراحی وکنترل های داخلی کافی به منظور حفاظت از داراییها ،از جمله مدارک واطلاعات بنگاه تجاری.این کنترلها اطمینان می دهدکه اطلاعات در زمان مورد نیاز در دسترس بوده ودقیق وقابل اتکا هستند (مک کارتی،1995 ،164) .

2 هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  به دو دلیل زیر مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از اهمیت ویژه برخوردار است.
الف) مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری پایه و اساس حسابداری است.
ب) سیستم اطلاعاتی حسابداری مکمل دیگر سیستم های یک واحد تجاری است.
   در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین بیان گردید که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است.از طرف دیگر حسابداران بایستی در زمینه های دیگر سیستم های اطلاعاتی حسابداری نظریه بانکهای اطلاعاتی ، سیستم های هوشمند و ارتباط از راه دور را فراگیرند (سجادی،1385،5)3.
دلایل زیر از جمله دلایلی است که موجب افزایش تقاضا برای اطلاعات و مطالعه در سیستم های حسابداری گردیده است.

- پیشرفت در فناوری اطلاعات موجب افزایش ظرفیت فنی برای جمع آوری و پردازش داده ها گردیده است.
- پیشرفت وتوسعه فناوری مخابراتی وارتباطات موجب افزایش اثربخشی توزیع ومبادله اطلاعات در داخل سازمانها ونیز بین انها گردیده است.
- افزایش پیچیدگی محیطی که سازمانها در ان فعالیت دارند از دلایل دیگر نیاز به مطالعه سیتم ها است.
- پیچیدگی محیط داخل سازمان نیز تقاضا برای اطلاعات را افزایش می دهد.
- بزرگ شدن غالب سازمانها،تنوع محصولات وخدمات وافزایش تخصص وفعالیت ها در سازمان موجب تقاضای بیشتر اطلاعات ونهایتا مطالعه درسیستم های اطلاعاتی حسابداری می شود(سجادی،1385،5) .


قسمتی از پیشینه تحقیق:
حسین اعتمادی در مقاله ای تحت عنوان "بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری "نقش فناوری اطلاعات را بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را بررسی کرده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری وکاهش قابلیت اعتماد بودن آن میشودو قابلیت مقایسه اطلاعات رانیز به میزان کم افزایش میدهد.در این تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات را بر تمامی مولفه های ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بررسی کرده است وتاثیر ان رابه صورت کیفی بیان نموده است.
عباس جدیدی در مقاله ای تحت عنوان "بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران" در مورد گروه بهمن  پرداخته است.نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد که این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته است .به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهئد بین وضعیت موحود ومطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
1-2 مقدمه    
2-2 . سیستم چیست ؟    
1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری    
2-2-2  هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری    
3-2-2 فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت    
1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری    
2-3-2-2 ارزش اطلاعات    
3-3-2-2 تصمیم گیری    
4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات    
5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری    
3-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری    
1-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات    
1-1-3-2- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی    
2-1-3-2- انتخاب خاصه    
3-1-3-2- قابل اتکا بودن    
4-1-3-2- بیان صادقانه    
5-1-3-2- رجحان محتوا بر شکل    
6-1-3-2 بی طرفی    
7-1-3-2- احتیاط    
8-1-3-2- کامل بودن    
2-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات    
1-2-3-2- قابل مقایسه بودن    
2-2-3-2- ثبات رویه    
3-2-3-2- قابل فهم بودن    
4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات    
5-2-3-2- توان استفاده کنندگان    
4-2- محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی    
1-4-2- موازنه بین خصوصیات کیفی    
2-4-2- به موقع بودن    
3-4-2- منفعت و هزینه    
5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی    
1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی    
2-5-2 پردازش معاملات : مدارک و رویه ها    
3-5-2  گردآوری داده های معامله در قالب مدرک مثبته    
4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه    
5-5-2 - انتقال رویدادها به  دفاتر کل    
6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری    
7-5-2 - صورتهای مالی    
8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات    
6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات    
1-6-2 - سخت افزار رایانه ها    
2 -6 -2 - اندازه رایانه ها    
3-6-2- واحد پردازش مرکزی    
4-6-2- دستگاههای ورودی    
5-6-2- دستگاههای خروجی    
6-6-2- نرم افزار رایانه    
7-6-2 - نرم افزار سیستمی    
8-6-2 - نرم افزارهای کاربردی    
7-2 سیستم های خبره ( هوشمند )    
1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره    
2-7-2. مزایای سیستم های خبره    
3-7-2 سیستم های خبره و هوش مصنوعی    
4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های کلی در مورد سیستم های خبره    
8-2- بانکهای اطلاعاتی    
1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیکی داده    
3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانک اطلاعات    
4-8-2- بانکهای اطلاعاتی رابطه ای    
5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای    
9-2 - تجارت الکترونیکی و انواع آن    
1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی    
2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی    
3-9-2 - انواع شبکه    
4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای    
5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی    
10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری    
1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری    
2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی    
3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی
4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری    
1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان    
2-4-10-2- مجاز بودن عملیات    
3-4-10-2- ثبت فعالیت ها    
4-4-10-2 - دسترسی به داراییها    
5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی    
1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی    
2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی    
2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها    
11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی    
1-11-2- مقدمه و تاریخچه    
2-11-2- مشخصات کلی سیستم حسابداری صنعتی    
3-11-2-زیرسیستم‌ها    
4-11-2- جداول و پارامترها    
5-11-2- جدول محصولات و تولیدات    
6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات    
7-11-2- جدول مبانی سرشکن‌سازی    
8-11-2-ارتباطات برونی واحدها    
9-11-2-ارتباطات درونی واحدها    
10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی    
12-2- سیستم حسابداری تدارکات و امور کالا    
1-12-2- مراحل اجرائی تأمین کالای مورد نیاز    
1-1-12-2- تقاضای خرید کالا    
2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی    
3-1-12-2- رسید کالا به انبار    
4-1-12-2- نقل و انتقالات کالا    
2-12-2- تعیین قیمت کالا    
3-12-2- تعدیل موجودی کالا    
13-2- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان    
1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج کارکنان    
2-13-2- نمودار عملکرد سیستم حقوق    
3-13-2- کسورات کارمندان    
4-13-2- وام کارکنان    
5-13-2- شرح گزارشات خروجی    
14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت    
1-14-2 روش تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای    
2-14-2 منشاء هزینه    
3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری  
2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه   
4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری   
5-14-2 شرح کدها و جداول پارامتر   
15-2- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق   
1-15-2-پیشینه خارجی تحقیق   
2-15-2-پیشینه داخلی تحقیق   
منابع
 

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دسته بندی: اقتصاد

تعداد مشاهده: 2596 مشاهده

کد فایل:18625

انتشار در:۱۳۹۸/۷/۲۰

حجم فایل ها:416


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط