ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 ) مقدمه …………............................….…...……………………………………………….. 17 2 - 2 ) سیر و سفر از دیدگاه قر ………………..........………………..………………………….. 18 2 - 3 ) سخنان بزرگان دین در مورد سفر ………........................……………...........…....…………… 20 2 - 4 ) تعریف و مفهوم نظام گردشگری …….........................………..…...………………..………… 20 2 - 4 - 1 ) تعریف گردشگری ……………......………………..…………………………….. 20 2 - 5 ) پیشینه جهانگردی در استان کرمان ……………........…..………....………….…………… 22 2 - 6 ) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک ……….........................……………....…………… 25 2 - 6 - 1 ) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک …………………..……………….…………… 25 2 - 6 - 2 ) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب ……………..............…………………… 28 2 - 6 - 3 ) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران ……………….........…..………………… 31 2 - 7 ) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک ………............................…..……………………… 32 2 - 7 - 1 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ……………………............………....….……… 32 2 - 7 - 2 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف …………………....………………… 33 2 - 7 - 3 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی ………........................……………..……....… 34 2 - 7 - 4 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی ………….….............………….………… 35 2 - 7 - 5 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک ………………..…..…………...………… 36 2 - 7 - 6 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن ……..…………..……….………… 38 2 - 7 - 7 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون ……............……...……….…….………… 41 2 - 7 - 8 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن ……...............……..……….…….………… 43 2 - 7 - 9 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید …...............………...…………..…….……… 46 2 - 7 - 10 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس …………...........……....……….………… 47 2 - 7 - 11 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون ………………....……...……....… 48 2 - 7 - 12 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین ……………....………....………..….… 49 2 - 7 - 13 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن ………….........…….………..….....……… 50 2 - 7 - 14 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت ………............…….….......………………… 51 2 - 7 - 15 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک …………….......………….……....…......… 53 2 - 8 ) ابعاد برنامه ریزی ……….....................................................……......……....……………… 54 2 - 8 - 1 ) بعد زمان در برنامه ریزی ………….........................….……....…....………….… 54 2 - 8 - 2 ) بعد کاربرد در برنامه ریزی ……...…...………..……………..……………… 55 2 - 8 - 2 - 1 ) برنامه های تک کاربردی ……………..…...…….…….………….…… 55 2 - 8 - 2 - 2 ) برنامه های دائمی …………….……..……..…….………………… 56 2 - 8 - 3 ) بعد وسعت در برنامه ریزی ……………..…………..….…….…………… 56 2 - 8 - 3 - 1 ) برنامه ریزی استراتژیکو ..…….. ……......…….…….………………… 56 2 - 8 - 3 - 2 ) برنامه ریزی تاکتیکی …….……..…….……….…….……………… 57 2 - 8 - 3 - 3 ) برنامه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 929 مشاهده

کد فایل:35265

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۳

حجم فایل ها:422.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط