پیشینه تحقیق اعتماد در سازمان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
اعتماد در سازمان 2 - 1 - 1 ) سطح اعتماد 2 - 1 - 2 ) ابعاد اعتماد : شکل 2 - 1 ابعاد اعتمادطبق نظررابینز 2 - 1 - 3 تعریف اعتماد : 2 - 1 - 4 شیوه های اعتمادسازی 2 - 1 - 5 براستي چطور مي توان اعتماد به وجود آورد ؟ 1 - رك و راست عمل كردن : 2 - احساسات خود را بازگو كردن : 3 - حقيقت را گفتن : 4 - ثبات داشتن : 5 - وفاي به عهد : 6 - رازداري : 7 - ابرازشايستگي : 2 - 1 - 6 ارزشهای سازمانی بانک ملت 2 - 1 - 7 ارزش ها ونقش آنها در اعتماد 2 - 1 - 8 چگونگی تاثیر ارزشها بر اعتماد 2 - 13 ) پیشینه تحقیق 1 - 5 - 1خلاصه نتایج تحقیق مدل : ( جدول 1 - 1 ) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه عوامل موثربراعتمادمشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی ( بخشان ، 1392 ) فهرست منابع منابع فارسی منابع غیر فارسی اعتماد در سازمان در سالهاي اخير ، استفاده از مفهوم اعتماد ، افزايش قابل ملاحظه اي در ادبيات مديريت داشته است . در اكثر تعاريف اعتماد ، به يك كاركرد كليدي اشاره ميشود كه عبارت است ازمديريت ريسك و عدم اطمينان و آسيب پذيري كه در تبادلات وجود دارد . در واقع اعتماد ، شكل متفاوتي از اطمينان یک نوع ارتباط است زيرا قضاوتهاي مبتني براعتماد در سطحي از عدم اطمينان نسبت به انگيزشهاي ديگران به وجود ميآيند کاستالدو  ( 2007 ) هفتاد ودو تعریف انجام شده از سال1960میلادی را گردآوری نموده است که بیشتر صاحب نظران براین باورند که اعتماد در برگیرنده انتظارات مثبت در خصوص رفتارهای دیگران می باشد که البته بااقدامات دیگران نیز ممکن است مورد آسیب قرار گرفته وبه آن خدشه وارد شود . تعریفی از اعتماد که از عمومیت وپذیرش بیشتری برخوردار است توسط « مایر » وهمکارانش ( 1995میلادی ) ارائه شده است که عبارت است از : " میزان آسیب پذیری تمایلات واشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل ( باتوجه به انتظاری که از عملکرد طرف مقابل در انجام رفتاری خاص دارد ، که برای اعتمادکننده دارای اهمیت است ) بدون در نظر گرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل اعتماد گفته می شود ." « انتظارات » نوعا به باور در توانایی ، خیرخواهی وصداقت اعتمادشونده در انجام تعهداتی که به اعتمادکننده دارد ، اشاره دارد . « اهمیت تمایلاتی که آسیب پذیراست » نیز بیانگر این موضوع است که اعتماد با اعمال ریسک مرتبط است به گونه ای که اشتیاق به طرف مقابل را پایین آورد . اگر اقدامات با اطمینان کامل وبدون ریسک همراه باشد ، نیازی به اعتماد نخواهد بود . اعتماد زمانی مورد نیاز است که بین عوامل ، ارتباط متقابل وجودداشته باشد ، بطوری که منافع یک طرف

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 811 مشاهده

کد فایل:35329

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۴

حجم فایل ها:166.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط