پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری و شایستگی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
1 - 4 - 2 تحقیق های داخلي غفاريان ( 1379 ) نيز به طور كلي مولفه هاي شايستگي براي انتخاب و انتصاب را در شش گروه قرار داد كه عبارتند از : دانش و معلومات حرفه اي - مهارت ها - ويژگي هاي شخصيتي - نگرش و بينش - اعتبار حرفه اي - اعتبار عمومي . مومني و جهانبازي ( 1386 ) در مقاله اي با هدف طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه براي انتخاب مديران ، الگوي عمومي شايستگي مديريتي را در دو بعد فردي و ابعاد اجتماعي معرفي كردند . محور اصلي الگوي هر انتخاب و انتصابي ، ‌ انطابق شاغل و شغل است . با مروري بر پژوهش هاي تجربي در حوزه شايسته سالاري مي توان به تحقيق بردبار و شاكري ( 1390 ) اشاره كرد . آنها در مقاله اي كيفيت شايسته گزيني مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه يزد را مورد بررسي قرار دادند . در اين مطالعه ضمن بررسي كيفيت شايسته گزيني مديران گروه هاي آموزشي در پنج بعد دانش و معلومات حرفه اي - مهارت فكري و رفتاري - ويژگي هاي شخصيتي - نگرش و بينش و اعتبار افراد به تحليل شكاف وضعيت موجود و مورد انتظار اعضاي هيأت علمي دانشگاه يزد در ابعاد مذكور پرداخته اند . نتايج حاصله نشان داد در وضعيت موجود به ويژگي هاي شخصيتي بالاترين توجه و دانش و معلومات حرفه اي افراد كمترين توجه مي شود . در مطالعه اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري در انتخاب مديران دولتي و خصوصي ( آذربايجاني و عطافر 1380 ) مورد بررسي قرار گرفته است . اين مقاله يك تحقيق ميداني است با هدف تعيين ميزان انتخاب مديران بر اساس معيارهاي همگاني و معيارهاي اختصاصي و همچنين تاثيرات بكارگيري اين معيارها بر عملكرد سازمان ها . در اين تحقيق 100 مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي استان يزد مورد مطالعه قرار گرفتند . نتايج حاصله نشان داد انتخاب بر اساس معيارهاي اختصاصي سبب كم كاري ، ‌ غيبت و نارضايتي شغلي كاركنان ، از بين رفتن خلاقيت مي شود و مديراني كه بر اساس معيارهاي اختصاصي انتخاب شده باشند براي انتخاب افراد ديگر نيز از اين معيارها تبعيت مي نمايد . در انتخاب مديران بخش دولتي و خصوصي تا حدود زيادي معيارهاي اختصاصي و ناشايسته سالارانه حاكم مي باشد . در مقاله اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري كارشناسان در بخش دولتي استان قزوين ( كردستاني 1387 ) مورد بررسي قرار گرفته است . در اين پژوهش شايسته سالاري در ابعاد شايسته گزيني ، شايسته پروري و شايسته داري در بخش دولتي استان قزوين بررسي شده است . مظفری و همکاران ( 1381 ) مهارت ها و شايستگي هاي مديران سازمان تربيت بدني از ديدگاه خود را مورد مطالعه قرار دادند . بدين منظور 305 نفر از مديران سازمان تربيت بدني در سطوح سه گانه مديريت به طور تصادفي انتخاب و پرسش نامه مهارت ها و شايستگي ها بين آنها توزيع گرديد . پرسش نامه مهارتها شامل سه مهارت ( انساني ، ادراکي و فني ) با 35 شاخص و پرسش نامه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 830 مشاهده

کد فایل:35369

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۴

حجم فایل ها:26.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط