پیشینه تحقیق سلامت سازماني

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
سلامت سازماني تاريخچه سلامت سازماني سازمان سالم اصول اساسي سازمان ¬ هاي سالم اصل اول : ايجاد تيمي متحد براي رهبري و حفظ آن تيم اصل دوم : شفافيت اصل سوم : تاکيد مکرر بر اهميت شفافيت در سازمان اصل چهارم : تحکيم شفافيت سازماني به کمک تدبيرهاي انساني ابعاد ، مولفه ¬ ها و اجزاء سلامت سازماني مايلز ابعاد سلامت سازمان را ابعاد سلامت سازماني از ديدگاه لاين و كلينگل شاخص ¬ هاي سلامت سازمان رويکرد شاخصهاي ورودي رويکرد شاخصهاي فرآيندي رويکرد شاخصهاي خروجي ارزيابي سلامت سازماني وضعيت ناخوشييا پريشاني : مهمترين عوامل در ايجاد و حفظ سلامت سازماني مديريت و رهبري در سلامت سازماني 1 - 1 - 1 - پيشينه تحقيقات 1 - 1 - 1 - 1 - پيشينه تحقيقات سلامت سازماني 1 - 1 - 1 - 2 - پيشينه تحقيقات تعهد کارکنان و تعهد سازماني 1 - 1 - 1 - 3 - پيشينه تحقيقات درزمينه رابطه بين سلامت سازماني وتعهد کارکنان منابع فارسي منابع لاتين سلامت سازماني تاريخچه سلامت سازماني اصطلاح " سلامت سازماني " نخستين بار در سال 1969 توسط مايلز در مطالعه جو سازماني مدارس به کار برده شد ( Tsui & Cheng , 1999 : 429 - 268 ؛.( Korkmaz , 2006 : 14 - 36 , 2007 : 22 - 54 از نظر مايلز ( 1969 ) سلامت سازماني به وضعي فراترازاثربخشي كوتاه مدت سازماني دلالت داشته و به مجموعه اي ازخصايص نسبتاًپردوام اشاره ميکندوعبارت است ازدوام وبقاي سازمان درمحيط خود ، سازگاري باآن وارتقاءوگسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر ( جاهد ، 1384 : 16 - 21 ) اين اصطلاح كه نخستين بار براي بيان جنبهي تداوم و بقاي سازمان مورد استفاده قرار گرفت ، بر اساس کار پارسونز ، بيلز  و سيلز ( 1953 )، توسط هوي و تارتر ( 1997 ) و هوي و ميکسل  ( 1991 ) به عنوان توانانيي سازگاري سازمان با محيط خود ، ايجاد هماهنگي ميان اعضاي سازمان و دستيابي به اهداف آن تعريف شد ( Ibid ). سازمان سالم  سلامت ، درمقابل مفهوم بيماري ، به معني فقدان بيماري ونارسايي دريک ارگانيسم ( موجودزنده ) است . مفهوم عام ازکلمه سلامت درمواردي مانندبقاوسلامت نفس و نسل ، بقاوسلامت عقل وتفکر ، بقاوسلامت دين ، بقاوسلامت اجتماع ، بقاوسلامت محيط وجودقابليت وتوان فعاليت طبيعي براي تحقق اهداف طبيعي است . مرحله بعداز سلامت ، رشدوتکامل يعني به فعليت درآوردن قابليت ها ورسيدن به اهداف است . به عقيدةپارس ونزهمه نظامهاي اجتماعي براي بقا ، رشدوتوسعه خودبه حل چهارمشکل اساسي : انطباق ، دستيابي به هدف ، يکپارچگي ونهفتگي نيازمندند . براي داشتن جامعه ي سالم بايدسازمانهاي سالم ايجادكنيم ، سازمان سالم ، سازماني است که آفريننده باشدوبراي اخذاين ويژگي ، بايداز ويژگيهايي برخوردارباشدکه عبارتنداز : پذيرش دگرگوني وتحول ، گرامي داشت انديشههاي تازه ، پذيرش شکست بهعنوان جزيي ازکاميابي وبالأخره قدرداني از افراد . سازماني سالم است

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 886 مشاهده

کد فایل:35388

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:250.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 41

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط