پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
عملکرد صادراتی 1 . 2 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی 2 . 2 اندازه گیری عملکرد صادراتی 3 . 2 استراتژی بازار - محصول 1 . 13 . 2 انتخاب بازار و عملکرد صادراتی 2 . 13 . 2 محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی 3 . 13 . 2 رقابت بر روی قیمت 4 . 13 . 2 شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی 5 . 13 . 2 توزیع 6 . 13 . 2 اجرای استراتژی 7 . 13 . 2 ویژگی های سازمانی 8 . 13 . 2 تعهدات صادرات 9 . 13 . 2 ویژگی های محیطی 4 . 2 موانع صادرات 1 - مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج : 2 - کسب منابع مالی از مشتریان خارجی : 3 - نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از كشور : حضور رقابتی پایدار 5 . 2 پیشینه تحقیق 1 . 15 . 2 تحقیقات داخلی 2 . 15 . 2 تحقیقات خارجی منابع فارسی : منابع انگلیسی : عملکرد صادراتی از دهه70 تاکنون ، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجعبه عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بودهاست ( Sousa et al ., 2008 ; Parhizkar et al ., 2010 ) . اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعهای از متغیرهای کاملا متفاوت ازیکدیگر متمرکزمیباشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیقبودهاست ، یکی از ساختهای در حیطه بازاریابی بینالمللیست که بسیار کم فهمیدهشدهاست . ( Katsikeas et al ., 2000 ) اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند و کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید دارند . درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009 ) حجمکار درحالرشد بیانگر مشکلات عدیدهایایستکه صادرکنندگان از کشورهای درحال توسعه در رقابت بایکدیگر با آن روبرومیشوند .( Etemad , 2004 ) بطور کلی پذیرفتهشدهاست که افزایشصادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکتهای خصوصی است .  افزایش صادرات برای شرکتهایی که درکشورهای درحالتوسعه حضوردارند بسیار حائزاهمیتمیباشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابتشان میباشد . عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمیباشد ، اولی تفهیم اینساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد ، درک چندبعدی وگستردهای را شامل میگردد که مولفههای اصلی آن اقصادی و استراتژیک میباشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 922 مشاهده

کد فایل:35400

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:222.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط