پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش و توانمندی سازی کارکنان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 ) مقدمه 14 2 - 2 ) بخش اول : بهسازي نيروي انساني 15 2 - 2 - 1 ) مفهوم بهسازي 15 2 - 2 - 2 ) اهداف بهسازي 16 2 - 3 ) بخش دوم : آموزش 17 2 - 3 - 1 ) تعريف آموزش 17 2 - 3 - 2 ) روشها و فنون آموزش کارکنان 18 2 - 3 - 3 ) آموزش هاي ضمن خدمت 21 2 - 3 - 4 ) نيازسنجي آموزشي 22 2 - 3 - 4 - 1 ) مفهوم نياز 22 2 - 3 - 4 - 2 ) اهداف نيازسنجي 23 2 - 3 - 5 ) اهداف آموزش کارکنان 24 2 - 3 - 6 ) آموزش اثربخش 25 2 - 3 - 6 - 1 ) ويژگيهاي يک آموزش اثربخش 26 2 - 3 - 6 - 2 ) نتايج و فوايد آموزش اثربخش 27 2 - 3 - 7 ) عوامل ناکامي سازمانها در آموزش کارکنان 28 2 - 4 ) بخش سوم : توانمندي سازي کارکنان 29 2 - 4 - 1 ) مفهوم توانمندي سازي 30 2 - 4 - 2 ) تعاريف توانمندي سازي 32 2 - 4 - 3 ) دلايل اجراي فرآيند توانمندي سازي در سازمانها 33 2 - 4 - 4 ) اصول توانمندي سازي کارکنان 34 2 - 4 - 5 ) الزامات برنامه هاي توانمندي سازي در سازمان 35 2 - 4 - 6 ) مزاياي توانمندي سازي 36 2 - 4 )- 7 مديريت و توانمندي سازي کارکنان 37 2 - 4 - 8 ) دلايل مخالفت مديران با فرآيند توانمندي سازي کارکنان 39 2 - 5 ) بخش چهارم : سرمايه اجتماعي 39 2 - 5 - 1 ) مفهوم سرمايه اجتماعي 40 2 - 5 - 2 ) ابعاد سرمايه اجتماعي 41 2 - 5 - 2 - 1 ) بعد ساختاري 42 2 - 5 - 2 - 2 ) بعد شناختي 43 2 - 5 - 2 - 3 ) بعد رابطه اي 44 2 - 5 - 3 ) سرمايه اجتماعي و انواع سرمايه هاي سازماني 45 2 - 5 - 3 - 1 ) مقايسه سرمايه اجتماعي با ديگر سرمايه ها 46 2 - 5 - 3 - 2 ) فوايد و مزاياي سرمايه اجتماعي براي سازمان ها 47 2 - 6 ) بخش پنجم : پيشينه تحقيق 48 2 - 6 - 1 ) مطالعات داخلي 48 2 - 6 - 2 ) مطالعات خارجي 54 خلاصه 55 2 - 1 ) مقدمه وقتی انتظار

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 856 مشاهده

کد فایل:35419

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:83.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط