پیشینه تحقیق ومبانی نظری نگرش به تبلیغات اینترنتی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
نگرش به تبلیغات اینترنتی 2 - 5 - 1 - عناصر نگرش 2 - 5 - 2 - نحوه شکل ¬ گیری نگرش 2 - 5 - 3 - نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی 2 - 9 - مروری بر مطالعات صورت گرفته 2 - 9 - 1 - پژوهش ‏ های خارجي 2 - 9 - 2 - پژوهش ‏ های داخلي منابع فارسی نگرش به تبلیغات اینترنتی واژه اتیدیود ، معادل فارسی متعددی همچون طرز تلقی ، وجهه نظر ، بازخورد ، وضع روانی ، ایستار ، گرایش و نگرش دارد . ولی اکنون اصطلاح نگرش قبول عام یافته و به صورتهای مختلف نیز تعریف شده است ( ترکان و کجباف ، 1387 ). نگرش یک سازه فرضی است ، زیرا به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه است ( آذربایجانی و همکاران ، 1385 ). نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع . یکی از مبتکران نظریه نگرش نوین ، ال ال ترستون  اعتقاد دارد که نگرش میزان انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک است . نگرش ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده ها دارند ( مون و مینور ، 1388 ). در تعریف دیگر ، توجه به عناصر نگرش نیز مبذول شده است : ترکیب شناختها ، احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معینی ، نگرش شخص نسبت به یک موضوع اجتماعی است . نگرش ، عبارت است از سازماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی ، احساسی ، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که فرد در آن قرار گرفته است ( آذربایجانی و همکاران ، 1385 ). در راستای بررسی رفتار مصرفکننده ، نگرش را میتوان بدین صورت تعریف کرد : تمایل ارزیابگرانه یک مصرفکننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی ، نگرش او را تشکیل میدهد . به عبارتی نگرش ، عبارت است از یک روش نسبتا ثابت در فکر ، احساس و رفتار نسبت به افراد ، گروه ها و موضوعهای اجتماعی یا قدری وسیعتر ، هر گونه حادثهای در محیط فرد ( همان منبع ). در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت ، نگرش یک مفهوم چند بعدی شامل عناصر شناختی ، عاطفی و رفتاری است که نحوه رفتار افراد را تعیین میکند و هر نگرشی دارای موضوع خاصی است که این موضوع میتواند افراد ، اشیا ، رویدادها و حتی خود فرد باشد . نگرش ، احتمالا شاخصترین و ضروریترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی است ( گاورونسکی ، 2007 ). نگرشها ، از تعیینکنندههای مهم رفتارند . نگرش ، جز مهمی از موفقیت یا شکست استراتژی بازاریابی اینترنتی را تشکیل میدهد . انتخاب خرید افراد ، از عوامل عمده همچون نگرش ، باورها و عوامل روان شناختی تاثیر میپذیرد . آنها در مرکز فرآیند رفتار خریداران قرار گرفتهاند و ابزارهایی هستند که افراد از آن به عنوان شناسایی احساسات خود و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 834 مشاهده

کد فایل:35482

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۵

حجم فایل ها:183.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط