چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 مقدمه ...................................................................................................................... 14 2 - 2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری .............................................................. 15 2 - 2 - 1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری ................................................................. 18 - 15 2 - 2 - 2 عناصر سرمایه های فکری ................................................................................ 23 - 19 2 - 2 - 3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری ............................................. 25 - 23 2 - 3 - 4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری ................................................................ 38 - 26 2 - 3 بخش دوم : عملکرد کارکنان ................................................................................ 51 - 39 2 - 3 - 1 مدیریت عملکرد ............................................................................................. 55 - 52 2 - 3 - 2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد ...................... 56 - 55 2 - 3 - 3 اصول مدیریت عملکرد ...................................................................... ................ 56 2 - 3 - 4 فرایند مدیریت عملکرد ................................................................................. 57 - 56 2 - 3 - 5 تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان ................ 62 - 57 2 - 3 - 6مزایای مدیریت عملکرد ...................................................................................... 64 - 62 2 - 3 - 7 معایب مدیریت عملکرد ......................................................................................... 65 2 - 3 - 8 مفهوم ارزشیابی عملکرد .................................................................................. 66 - 65 2 - 3 - 9 اهداف ارزشیابی عملکرد ................................................................................. 67 - 66 2 - 3 - 10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد ......................................................... 68 - 67 2 - 3 - 11 روشهای ارزشیابی عملکرد .......................................................................... 70 - 69 2 - 4 پیشینه تحقیق ........................................................................................................... 74 2 - 4 - 1 پیشینه خارجی .................................................................................................... 74 2 - 4 - 2 پیشینه داخلی ....................................................................................................... 77 فصل دوم : مطالعات نظری 2 - 1 مقدمه : درعصرحاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور ، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند . و به همین دلیل توجه به اقلام نامشهود در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد ، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است . دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد . به گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد و این امر مستلزم تقویت و توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منابع انسانی است تا سازمان ها بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود مستمر ، عکس العمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط اقتصادی نشان دهند . سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است ( هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷ ، 386 ) در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد . سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی ، مدیریتی ، تکنولوژیکی و اجتماعی به

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 928 مشاهده

کد فایل:37059

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲۰

حجم فایل ها:144.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 69

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط