مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : جو روانی اجتماعی کلاس : تعاریف : انواع جو روانی حاکم بر کلاس . ویژگی های روابط انسانی مطلوب در مدرسه دو بعد اساسی جو مدرسه : ویژگی های مدارس کارا : تحقیقات انجام شده در خارج از کشور تحقیقات انجام شده در داخل کشور منابع فارسی منابع انگلیسی جو روانی - اجتماعی کلاس : تعاریف : با توجه به اینکه هدف عمده آموزش و پرورش ، اعتلای همه جانبه شخصیت فراگیران ، به ویژه در ابعاد اخلاقی ، روانی و اجتماعی است ، برای بهبود این فرآیند ، باید که جو کلاس شایسته و بایسته باشد . مطالعات فراوانی تأثیر جو روانی اجتماعی کلاس را بر پیشرفت تحصیلی نشان دادهاند ( فریزر و همکاران ، 1995 ). بلوم ( 1994 ) جو را شرایط ، نیروها ، وانگیزشهای بیرونی ، اعم از فیزیکی ، فکری ، روانی و اجتماعی تعریف میکند . فریزر ( 1994 ) چهار گونه جوروانی - اجتماعی کلاس را بررسی کرد . به نظر او جوروانی - اجتماعی چیره بر کلاس میتواند جوی سرشار از یکپارچگی و همبستگی ( میزان وابستگی و پیوند دانش آموزان )، منضبط و تکلیفگرا ( میزانی که دانشآموزان تکلیف خود را به موقع و منظم انجام دهند )، فضایی پر برخورد و پر اصطلاک ( میزان رفتارهای نادوستانهی دانش آموزان )، یا جوی آکنده از همآوری و رقابت ( میزان همآور و رقابت دانشآموزان ) باشد . انواع جو روانی حاکم بر کلاس . جو روانی - اجتماعی مطلوب که ویژگیهای آن عبارتند از : مشارکت دانشآموزان در کلاس ، رابطه صمیمی معلم و دانشآموز و برخورداری از حمایت معلم در مواقع مشکل ، رابطه صمیمی دانشآموزان باهم ، برقراری نظم و مقررات در کلاس ، سازماندهی مطالب آموزشی در کلاس ، اهمیت دادن به تلاش و انجام وظیفه دانشآموزان ، و همچنین در این جو فراوانی روابط اجتماعی وجود دارد و بین ادراک و انتظار تفاوتی نیست و پیشرفت تحصیلی بالاست . جو روانی - اجتماعی نامطلوب که برعکس جو روانی - اجتماعی مطلوب بیان شده است . جو روانی – اجتماعی متوسط که مابین دو جو مذکور بیان شده است ( صالحی حسینی ، 1372 ). جو روانی – اجتماعی کلاس ، شامل د و متغیر کلی ادراک ( برداشتی که افراد از واقعیت های موجود درکلاس دارند ) و انتظار ( تمایلات و خواسته هایی که افراد از جو روانی - اجتماعی کلاس دارند ) است . جوی برای یادگیری مطلوب است که تفاوت ادراک و انتظار زیاد نباشد یا این دو مساوی باشند . درصورت تفاوت ، باید در پی اصلاح یا تغییر جو کلاس بود . پس ، شناخت جو کلاس برای معلمان مهم و با ارزش است . ویژگیهای روابط انسانی مطلوب در مدرسه درک نیازها و استعدادها . درک تفاوتهای فردی . شناخت و احترام به شخصیت دیگران . توان برقراری ارتباط .

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 841 مشاهده

کد فایل:37248

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲۲

حجم فایل ها:44.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط