مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 - دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ................................................. 21 2 - 1 - 1 - تعریف مارکس از سرمایه داری .......................................................................................... 22 2 - 1 - 2 - مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس ............................. 22 2 - 1 - 2 - 1 - نظریه ارزش ................................................................................................................... 22 2 - 1 - 2 - 2 - ارزش اضافی ................................................................................................................... 23 2 - 1 - 2 - 3 - سرمایه ............................................................................................................................ 24 2 - 1 - 2 - 4 - جریان کالا ...................................................................................................................... 24 2 - 1 - 2 - 5 - کاهش نرخ سود ............................................................................................................. 24 2 - 1 - 2 - 6 - نیروی کار ..................................................................................................................... 24 2 - 1 - 2 - 7 - زیربنا و روبنای جامعه ................................................................................................... 25 2 - 1 - 2 - 8 - شیوه های تولید .............................................................................................................. 26 2 - 1 - 2 - 9 - طبقه ، آگاهی طبقاتی ، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26 2 - 1 - 2 - 10 - کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28 2 - 1 - 3 - نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30 2 - 1 - 3 - 1 - بحران زایی ....................................................................................................... ............ 30 2 - 1 - 3 - 2 - بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................ 31 2 - 1 - 3 - 3 - پول سالاری ................................................................................................................... 34 2 - 1 - 3 - 4 - از خود بیگانگی ............................................................................................................. 35 2 - 2 - نظرات نئوماركسيست‌ها ( مكتب فرانكفورت ) در نقد نظام سرمایه داری ................................ 38 2 - 2 - 1 - صنعت فرهنگ ؛ عامل تحمیق توده ها .................................................................................. 39 2 - 2 - 2 - ارتباطات نوین ، عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ..................................................... 40 2 - 2 - 3 - نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................ 42 2 - 2 - 4 - انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری .................................................... 43 2 - 2 - 5 - تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ........................... 43 2 - 2 - 6 - لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری ..................................................................................... 45 2 - 2 - 7 - گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ................................................................................... 47 2 - 2 - 8 - پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری .............................. 49 2 - 2 - 9 - مستعمره شدن حوزه عمومی ( افکار عمومی از سوی سرمایه داران ) .................................. 50 2 - 3 - سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری ..................................................................................... 51 2 - 3 - 1 - تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا .......................................................... 51 2 - 3 - 2 - رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ....................................................... 53 2 - 3 - 3 - استثمار

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 983 مشاهده

کد فایل:37259

انتشار در:۱۳۹۹/۱/۲۲

حجم فایل ها:193.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 76

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط