مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سلامت، مدل های موجود در سلامت و عوامل موثر بر آن

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
در خصوص مفهوم سلامت ، تعریف سلامت از دیدگاههای مختلف ، ابعاد سلامت ، مدلهای موجود در سلامت و عوامل موثر بر آن مورد بحث قرار میگیرد . سلامت یکی از واژههایی است که بیشتر مردم با آنکه مطمئن هستند که معنای آن را میدانند تعریف آن را دشوار مییابند . از اینرو تعاریف بسیاری از سلامت در دورههای مختلف شده و تعریفی که از همه بیشتر پذیرفته شده تعریف سازمان بهداشت جهانی است که سلامت را چنین تعریف میکند : سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه تنها بیماری یا معلول نبودن ( 73 ). در فرهنگ آکسفورد ، سلامتی بصورت وضعیت عالی جسم ، روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و بطور موثر انجام میشود ، تعریف شده است ، در جای دیگر سلامتی بصورت حالتی از تعادل نسبی شکل و اعمال بدن که در نتیجه تنظیم موفق و پویای بدن بر علیه نیروهایی که سعی در مختل کردن آن دارند ، بیان شده است . وبستر سلامتی را وضعیت خوب و عالی بدن ، فکر و روح و بخصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی تعریف نموده است ( 73 و74 ). دان  سلامتی را بصورت وضعیتی که در آن فرد تعادل و مسیر هدفمند را در محیط خود حفظ کرده و بر جنبه پویایی سلامت تاکید دارد ، تعریف مینماید . تعاریف فعلی از سلامتی سعی دارند از دان ایده بگیرند و در حقیقت تعاریف بر دو نظریه کلی تاکید دارند : سلامتی پویا است نه ایستا و محیط یا زمینه زندگی افراد بر میزان رسیدن آنها به سلامتی تاثیر گذار است ( 75 ). بدین منوال از تعریف سازمان بهداشت جهانی چنین بر میآید که سلامتی ، مفهومی بسیار گسترده تر از رفاه جسمی است و برای سالم بودن ، تعادل و هماهنگی در عملکرد جسم و روان الزامی است ( 76 ). با اینکه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت ، در سالهای اخیر با گنجاندن " تواناییی داشتن یک زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی مثمر " تقویت شده است ، با این وجود این تعریف عملیاتی نیست . یعنی نمیتوان آن را به صورت مستقیم اندازهگیری کرد . در این رابطه گروهی از محققین سازمان بهداشت جهانی یک تعریف عملیاتی را برای سلامتی توصیه کردهاند که عبارت است از : الف ) عدم وجود شواهدی دال بر بیماری و درست عمل کردن بر حسب سن ، جنس ، جامعه و منطقه جغرافیایی . ب ) عملکرد مناسب اندامهای مختلف در ارتباط با دیگر اندامها که باعث بوجود آمدن نوعی توازن و پایداری میشود . این حالت نسبتا ثابت است اما چون انسان تابع محرکهای داخلی است ممکن است تغییر کند ( 73 و74 ). نهایتا باید گفت : مفهوم سلامتی مطلق نبوده و نسبی میباشد و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلیاش و یا در مقایسه خود با دیگران آن را معنی میکند و ممکن است در زمانها و مکانهای مختلف مفهوم آن متفاوت باشد ولی اگر بخواهیم یک تعریف

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 993 مشاهده

کد فایل:37708

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۸

حجم فایل ها:91.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط