مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات تنظیم هیجان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : مقدمه تعریف هیجان ویژگی هیجان ¬ ها عوامل ایجاد هیجان تنظیم هیجان مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می ¬ شوند راهبردهای مقابله با هیجان ¬ ها دیدگاههای زیر بنای هیجانها اختلال تنظیم هیجانی تاریخچه و پیشینه پژوهش تحقیقات داخلی تحقیقات خارجی منابع مقدمه یکی از موضوعاتی که در طی دو دههی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است ، بحث هیجانها است . این علاقه و توجه تا حدی میتواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهای بیرونی ( فردی ) ایفا مینماید . نظریهپردازان و دانشمندان مختلف ، تعاریف متعددی از هیجان ارائه دادهاند ، اما در مجموع میتوان گفت که هیجان رویدادی پیچیده و چند بعدی است که منجر به آمادگی برای عمل میشود هر فرد عادی میداند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف ، زندگی تیره ، مکانیکی ، و بیرنگ خواهد بود . از طرف دیگر سلامت روانی و عقلی شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد . زیرا نظر شخص نسبت به خودش ، دیگران ، اوضاع اجتماعی ، و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متاثر میشود . به بیان دیگر ، داوریهای هر فرد دربارهی خود و دیگران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهرمند نباشد هرگز فردی واقع بین ، نیکاندیش ، درست کردار ، و در نتیجه فرد مفید و موثر در پیشرفت جامعه نخواهد بود ( شعاری نژاد ، 1388 ). هیجانها بسیار پیچیدهتر از آن هستند که ابتدا به چشم میخورند . در نگاه اول همگی هیجانها را به عنوان احساس ، میشناسیم . ما شادی و ترس را میشناسیم زیرا جنبهی احساسی آنها را طبق تجربهی ما خیلی بارز هستند . وقتی با تحدیدی مواجه میشویم یا به سمت هدفی پیشرفت میکنیم ، تقریباً غیر ممکن است که متوجه جنبهی اساسی هیجان نشویم . اما به همان صورتی که بینی بخشی از صورت است ، احساسها نیز فقط جزئی از هیجانهاهستند ( ریو ، 2005 ، ترجمهی سیدمحمدی ، 1390 ). امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوهی زندگی و تجدد گرایی ، بسیاری از افراد ، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمرهی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است . پژوهشهای بیشماری نشان دادهاند ، که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی - هیجانی ، ریشههای روانی - اجتماعی دارند . بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در ، عزت نفس پایین ، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارتهای ارتباطی دارد . انسانها برای مقابلهی سازگارانه با موقعیتهای تنشزا و کشمکشهای زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها دارند . هدف از

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 990 مشاهده

کد فایل:37717

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۸

حجم فایل ها:53.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط