مبانی نظری و پیشینه تحقیق افت تحصیلی و والدین

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افت تحصیلی و والدین فهرست مطالب : مقدمه مبانی نظری تحقيقات جهاني انجام شده در اين زمينه وضعيت مطالعات در ايران منابع مقدمه اسلام آيين الهي و مقدسي است كه براي خانواده اهميت قايل است . و آن را سنگ بناي مهم حيات اجتماعي مي شناسد . و بناي آن را بنايي محبوب مي داند . انسان و حيوان تفاوتهاي زيادي دارند . از جمله اينكه حجم مغز انسان نسبت به جثة او از تمام حيوانات بيشتر است . در بحث خانواده و زناشويي ، بارزترين تفاوت انسان و حيوان وجود خانواده و شبكة خويشاوندي است . انسان از كودكي مي آموزد كه دنيا را آن طور ببيند كه خانواده مي بيند . عمدتاً افراد خواسته هاي خود را كم و بيش با معيارهاي خانواده مي بينند . نظام تربيتي شامل تمام شيوه هايي است كه والدين با كمك يكديگر و براي تربيت و نگهداري بچه ها در پيش مي گيرند . لذا روابط بين والدين و كودك و نيز روابط خود فرزندان چگونگي جريان رشد فرزند را تأمين مي كند . ( ثنايي ، 1375 ) امروزه از عمده ترين مشكلات نظام آموزشي هر كشور پديدة مردودي يا تكرار پايه است . كه در برخي از كشورها ميزان آن بسيار چشمگير است . تكرار پايه موضوعي است كه علاوه بر خسارات اقتصادي بر دولت و دانش‌آموزان مردودي و خانواده هايشان ، تأثير روان شناختي خاص بر مردودشوندگان مي گذارد و به تبع آن علاوه بر اتلاف نيروي انساني و استعدادهاي بالقوه ، خسارتهاي مالي چشم گيري در سطح جامعه بر جاي مي گذارد . با توجه به مهم بودن مسئله ، تحقيقات فراواني از سوي مجامع بين المللي ، دولتها و مؤسسات آموزشي و غيره انجام مي گيرد كه نتايج بيشتر تحقيقات نشان مي دهد كه برخي از اين علت ها با ويژگي هاي دانش‌آموزان و خانواده شان ارتباط دارند . برخي ديگر به آموزشگاه و آموزگار و شرايط ياددهي و يادگيري مربوط مي شوند و برخي هم در زمينة سياست اجرايي و نظام آموزشي هستند . اين يافته ها و نتايج تحقيقات برنامه ريزان و سياست گذاران را بر آن مي دارد تا در كشور خود به اين موضوع پرداخته و روز به روز در كاهش اين پديدة ناگوار فردي و اجتماعي گام بردارند . عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه بيشتر صاحب نظران علوم تربيتي در يك جمع بندي كلي عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي را به دو طبقه كلي يعني عوامل داخلي يا درون سازماني و عوامل خارجي يا بيرون سازماني تقسيم مي كنند . كه علل داخلي ناظر بر آموزشگاه به ( آموزگار ، مواد درسي ، برنامه درسي ، شرايط ياددهي و يادگيري و ...) اشاره مي كند و علل خارجي به بيرون از آموزشگاه از قبيل خانواده و عوامل خانوادگي ( درآمد والدين ، شغل والدين ، تحصيل والدين و ...) محيط و اجتماع و عوامل فردي ( هوش و ميل و انگيزه ، هيجان و عــواطف و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1107 مشاهده

کد فایل:37730

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۸

حجم فایل ها:23.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط