مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مجازی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه ................................................................................................................................................. 30 مبانی نظری تحقیق .............................................................................................................................. 32 بخش اول : آموزش از راه دور .................................................................................................................. 32 تعریف آموزش از راه دور .................................................................................................................... 32 خلاصه ویژگی های آموزش از راه دور ................................................................................................. 34 مزایای آموزش از راه دور .......................................................................................................................... 34 محدودیت های آموزش از راه دور .............................................................................................................. 36 نسل های تکنولوژی آموزش از راه دور ........................................................................................................ 37 نسل اول .............................................................................................................................................. 37 نسل دوم ............................................................................................................................................. 38 نسل سوم .............................................................................................................................................. 39 نسل چهارم ........................................................................................................................................... 40 بخش دوم : آموزش مجازی ......................................................................................................................... 41 تعریف آموزش مجازی ............................................................................................................................. 41 ضرورت و اهمیت آموزش مجازی .............................................................................................................. 44 پیشینه آموزش مجازی در جهان .................................................................................................................. 45 پیشینه آموزش مجازی در ایران .................................................................................................................. 47 منافع آموزش مجازی در ایران .................................................................................................................... 48 مشکلات آموزش مجازی در ایران ............................................................................................................. 49 مزایای آموزش مجازی ............................................................................................................................. 50 مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات ................................................................... 51 مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان ................................................................................ 52 معایب آموزش مجازی ............................................................................................................................. 54 مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و موسسات .............................................................................. 54 مشکلات آموزش مجازی برای یادگیرندگان ........................................................................................... 55 مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی ...................................................................................................... 55 انواع آموزش مجازی ............................................................................................................................... 56 ....................................................................................................... 56 online آموزش مجازی به صورت ...................................................................................................... 57 offline آموزش مجازی به صورت نقش تعامل در آموزش مجازی ................................................................................................................. 58 تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی .................................................................................................. 58 انواع تعامل در آموزش مجازی ................................................................................................................. 58 بخش سوم : طراحی آموزش مجازی ........................................................................................................... 61 ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی .............................................................................................. 61 انگیزه یادگیرنده ................................................................................................................................. 62 رابط یادگیرنده ................................................................................................................................. 63 ساختار محتوی و ترتیب آن .................................................................................................................. 63 پیمایش ............................................................................................................................................. 64 تعامل آموزشی .................................................................................................................................... 65 اجزای یک سیستم آموزش مجازی .......................................................................................................... 66 بخش چهارم : دانشگاه مجازی .................................................................................................................. 70 تعریف دانشگاه مجازی ......................................................................................................................... 70 اجزای دانشگاه مجازی ........................................................................................................................... 71 اهم ویژگی های دانشگاه مجازی ............................................................................................................. 72 مزیت های دانشگاه مجازی ..................................................................................................................... 72 نقاط ضعف دانشگاه مجازی ........................................................................................................................ 73 قلمرو فعالیت های دانشگاه مجازی ................................................................................................................ 74 اهداف آموزش مجازی در دانشگاه ها ........................................................................................................... 75 سیر تحول و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های ایران ............................................................................... 75 پیشیته تحقیق تحقیقات داخلی ...................................................................................................................................... 76 تحقیقات خارجی ..................................................................................................................................... 82 مقدمه : ما در حال گذر از جامعه صنعت - محور به جامعه اطلاعات - محور ، یا به عبارت دیگر گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم . ورود به عصر اطلاعات و زندگی اثر بخش در جامعه اطلاعات – محور ، مستلزم شناخت ویژگی های آن است . یکی از نهادهای اجتماعی که در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد ، نهاد آموزش و یادگیری در سطوح عمومی و عالی است . در گذر به جامعه اطلاعاتی ، نقش عمده بر دوش دانش

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1112 مشاهده

کد فایل:37745

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۱

حجم فایل ها:104.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط