مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه 13 2 - 1 بازارگرایی چیست 14 2 - 2 تاریخچه و پیشینه 14 2 - 2 - 1 دهه1950 و نیمه اول دهه 1960 15 2 - 2 - 2 اواسط دهه 1960 تا اوایل هه1980 15 2 - 2 - 3 اوایل دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 15 2 - 2 - 4 اوایل دهه 1990 تا کنون 16 2 - 3 عوامل موثر بر بازارگرایی 16 2 - 3 - 1 عوامل سازمانی 16 2 - 3 - 2 عوامل ویژه بازار 19 2 - 4 دیدگاههای بازارگرایی 20 2 - 4 - 1 دیدگاههای تصمیم گیری از نظر شاپیرو 1988 21 2 - 4 - 2 دیدگاههای هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی 1990 22 2 - 4 - 3 دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر 24 2 - 4 - 4 دیگاه کانون استراتژیک از نظر روکروت 1992 25 2 - 4 - 5 دیدگاه مشتری گرایی از نظر اشپند و همکاران 1993 26 2 - 5 رویکردهای بازارگرایی 28 2 - 5 - 1 رویکرد تغییر فرهنگی نارور و اسلاتر 28 2 - 5 - 2 رویکرد سیستم مبنای هامبورگ و همکاران 28 2 - 5 - 3 رویکرد رفتار مدیریت هرسی و همکاران 29 2 - 5 - 4 رویکرد دگرگونی فرهنگئ کندی ؛ گولزی وآرنولد 30 2 - 5 - 5 رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهارت ؛ کارپنتر و ری 30 2 - 6 ارزیابی مدل های بازاریابی 31 2 - 6 - 1 ارزیابی رابطه مستقیم بازارگرایی با عملکرد 32 2 - 6 - 2 ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های تعدیل کننده 33 2 - 6 - 3 ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد از طریق متغیر های میانجی 34 2 - 7 مولفه های بازارگرایی تحقیق 36 2 - 7 - 1 مشتری گرایی 36 2 - 7 - 2 رقابت گرایی 37 2 - 7 - 3 هماهنگی بین وظیفه ی 38 2 - 8 عملکرد سازمان و کسب و کار 39 2 - 9 مولفه های عملکرد مشتری تحقیق 41 2 - 9 - 1رضایت مشتری 41 2 - 9 - 2 وفاداری مشتری 46 2 - 9 - 3 ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری 50 2 - 9 - 4 پیشینه تحقیق 53 مقدمه : بررسی ادبیات تحقیق به دو بخش کلی تقسیم می شود : بخش اول مربوط به بازار گرایی و مبانی نظری و پژوهشی آن است و بخش دوم به عملکرد سازمان و بطور اخص عملکرد مشتری می پردازد

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 955 مشاهده

کد فایل:37767

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۱

حجم فایل ها:286.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 48

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط