مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : پذیرش اجتماعی بررسی مفهومی پذیرش اجتماعی الف ) ابعاد معنایی ب ) بعد تحلیلی تعریف پذیرش اجتماعی اندازه گیری پذیرش اجتماعی نظریه های تحلیل رفتار و پذیرش اجتماعی 1 - نظریه اشاعه نوآوری ها 2 - نظریه کنش منطقی 3 - نظریه رفتار برنامه ریزی شده 4 - مدل توسعه یافته انتظارات منطقی پیشینه پذیرش اجتماعی منابع فارسی منابع لاتین پذیرش اجتماعی منظور از پذیرش اجتماعی ، درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است . پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران ، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانها است که همگی آنها باعث میشوند فرد درکنار سایر اعضای جامعه انسانی ، احساس راحتی کند . کسانیکه دیگران را میپذیرند به این درک رسیدهاندکه افراد بطورکلی سازنده هستند . همان گونه که سلامت روانی شامل پذیرش خود میشود ، پذیرش دیگران در جامعه هم میتواند به سلامت اجتماعی بینجامد ( Keyes , 1998 : 121 - 140 ). افراد برخوردار از این بعد از سلامت ، اجتماع را به صورت مجموعهای کلی و عمومی درک میکنند که از افراد مختلف تشکیل شده است و به دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و مهربان ، اعتماد و اطمینان دارند و باور دارند که مردم میتوانند ساعی و مؤثر باشند . این افراد دیدگاه مطلوبی دربارة ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی میکنند . پذیرش اجتماعی مصداق پذیرش از خود است . در پذیرش اجتماعی ، فرد نگرش مثبت و احساس خوبی نسبت به خودش و زندگی گذشتهاش دارد و با وجود ضعفها و ناتواناییهایی که دارد ، همة جنبههای خود را میپذیرد ( Keyes & Shapiro , 2004 : 19 - 31 ). ساپ و هارود  پذیرش اجتماعی را دیدگاه مرجعی تعریف کردهاندکه بیانگر نظرات یک نظام اجتماعی گسترده باشد . ساپ از آن به عنوان بعد جدیدی از نگرش هنجاری یاد میکند ( Sapp & Harrod , 1989 : 420 - 4388 )). ریشههای آغازین این نوع تعریف از پذیرش اجتماعی را باید به نظرات شیبوتانی ( 1955 ) تحت عنوان گروههای عمومی مرجع نسبت داد . بر طبق نظر ساپ و هارود ، این مفهوم تکمیل یافته دو دسته از گروههای مرجع هستند . اولی نوع مقایسهایکه افراد در آن برای ارزیابی یک رفتار خاص استفاده میکنند و دومی نوع هنجاری آن که برای شکلگیری و ثبات رفتار کاربرد دارد . آدامز پذیرش اجتماعی را به جایگاه و اعتبار یک رفتار در بین گروههای هدف آن رفتار تعریف کرده است ( Adams & et a1 , 2000 : 252 - 262 ). ون در وال  در تعریفی دیگر ، پذیرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای اجرای یک سیستم تعریف نموده است (( Vander Wal , 2004 : 181 - 187 ). هوربی   وگروتر  پذیرش را نوعی تمایل و یا پاسخ مثبت دادن به چیزی دانستهاند ( هارنبی و دیگران ، 1376 : 1155 ). اریکسون و دیگران

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1130 مشاهده

کد فایل:37796

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۵

حجم فایل ها:382.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 22

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط