مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 مقدمه 12 2 - 2 گردشگری 12 2 - 2 - 1 مفاهیم و تعاریف گردشگری 12 2 - 2 - 2 تعاریف فنی صنعت گردشگری 14 2 - 2 - 3 انواع گردشگری 15 2 - 3 توریسم درمانی 18 2 - 3 - 1 مفاهیم و تعاریف توریسم درمانی 18 2 - 3 - 2 انواع فعالیتهای گردشگری با هدف بهبود جسمی و درمان امراض 19 2 - 3 - 3 تاریخچه توریسم درمانی 22 2 - 4 بررسی توریسم درمانی در جهان 25 2 - 4 - 1 عوامل موثر در توریسم درمانی 27 2 - 4 - 2 آثار رشد و توسعه توریسم درمانی بر کشورها 31 2 - 4 - 3 موانع گسترش توریسم درمانی 31 2 - 4 - 4 پیش بینی آینده توریسم درمانی در جهان 33 2 - 4 - 5 مروری بر توریسم درمانی در برخی کشورها 37 2 - 5 توریسم درمانی در ایران 39 2 - 5 - 1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی 42 2 - 5 - 2 نقاط قوت ، ضعف ، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران 44 2 - 5 - 2 - 1 نقاط قوت و فرصت ها 44 2 - 5 - 2 - 2 نقاط ضعف و تهدیدها 45 2 - 5 - 2 - 3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران 46 2 - 1 مقدمه این فصل از تحقیق به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق می پردازد . برای سهولت جمع بندی و نتیجه گیری مطالب این فصل در چهار قسمت ارایه گردیده است . قسمت اول به بررسی گردشگری ، تعریف ، مفاهیم و اشکال مختلف آن می پردازد . در قسمت دوم به بررسی و تعریف توریسم درمانی و انواع آن و همچنین به بیان تاریخچه و بخش بندیهای این نوع از گردشگری پرداخته می شود . در قسمت سوم وضعیت توریسم درمانی در دنیا ، عوامل موثر در توریسم درمانی ، موانع موجود و فعالیتهای صورت گرفته در تعدادی از کشورهای پیشتاز در این عرصه در دنیا شرح داده می شود . در قسمت پایانی فصل به توریسم درمانی در ایران پرداخته شده و مواردی از جمله جایگاه و مزیتها ، فرصتها و تهدیدها و چالش ها و موانع کلی این صنعت در ایران بیان می گردند . 2 - 2 گردشگری 2 - 2 - 1 مفاهیم و تعاریف گردشگری یکی از قدیمی ترین تعاریفی که از گردشگری ارایه شده ، مربوط است به وهاب ( 1971 ) که به نقل از ادموند پیکارد ، استاد گردشگری ، آن را اینگونه تعریف میکند : " کارکرد گردشگری آن است که وجوه و ارز را از منابع خارجی به درون

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 941 مشاهده

کد فایل:37836

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۹

حجم فایل ها:110.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط