مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی ،نقش اینترنت و تاثیر اجتماعی (فصل دوم)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مقدمه ............................................................................................................................................ 12 2 - 1 - پیشینه تحقیق ..................................................................................................................... 12 2 - 1 - 1 - مقالاتداخلی ............................................................................................................... 12 2 - 1 - 2 - مقالات خارجی ............................................................................................................ 25 2 - 2 - مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ......................................................................... 39 2 - 2 - 1 - نیل اسملسر .................................................................................................................. 41 2 - 2 - 2 - آلن تورن ...................................................................................................................... 42 2 - 2 - 3 - تدااسکاکپول ................................................................................................................. 43 2 - 2 - 4 - هانا آرنت ....................................................................................................................... 44 2 - 2 - 5 - ملوچی .......................................................................................................................... 44 2 - 2 - 6 - ماریو دیانی ................................................................................................................... 44 2 - 2 - 7 - گی روشه ...................................................................................................................... 45 2 - 2 - 8 - دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ........................................................................................ 46 2 - 2 - 9 - چارلز تیلی .................................................................................................................... 47 2 - 2 - 10 - ویژگی های جنبش اجتماعی ..................................................................................... 54 2 - 2 - 11 - انواع جنبش های اجتماعی ........................................................................................ 56 2 - 2 - 12 - مراحل جنبش های اجتماعی ..................................................................................... 59 2 - 2 - 13 - کارکرد های جنبش اجتماعی .................................................................................... 60 2 - 2 - 14 - استراتژی های جنبش اجتماعی ................................................................................. 61 2 - 3 - مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ............ 62 2 - 3 - 1 - نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ........................................................................ 66 2 - 3 - 2 - تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی ................................................. 73 2 - 3 - 3 - ساختار شبکه های اجتماعی ......................................................................................... 76 2 - 3 - 4 - پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی .................................................................. 77 2 - 3 - 5 - کارکرد های شبکه های اجتماعی ................................................................................ 79 2 - 3 - 6 - شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ............................................................................. 80 2 - 3 - 7 - اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ................................ 82 2 - 5 - چارچوب نظری ........................................................................................................................ 82 2 - 6 - مدل نظری تحقیق ..................................................................................................................... 83 2 - 6 - 1 - مدل نظری نیل اسملسر ......................................................................................................... 84 2 - 6 - 2 - مدل نظری آلن تورن ............................................................................................................. 85 2 - 6 - 3 - مدل نظری چارلز تیلی .......................................................................................................... 86 2 - 7 - فرضیات تحقیق .......................................................................................................................... 94 مقدمه : این فصل را با پیشینه تحقیق و بحث در باره موضوع مورد نظر که شخصیت های مختلف داخلی و خارجی در مورد آن مقالاتی به چاپ رسانده اند آغاز نموده سپس مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی داشته و دید گاههای نظریه پردازانی که برنقش اینترنت و تاثیر اجتماعی آن مطالبی ارائه کرده اند را مطرح می نماییم و چارچوب نظری تحقیق را براساس نظریات گفته شده مشخص نموده ومدل نظری ، قضایای نظری و فرضیات تحقیق را از آنها استخراج می

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 978 مشاهده

کد فایل:37853

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۹

حجم فایل ها:720.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 98

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط