مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سيستم مديريت دانش

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1مقدمه ................................................................................................................................ 13  2 - 2 مديريت دانش چيست ...................................................................................................... 14  2 - 3 تاريخچه ............................................................................................................................ 15  2 - 4 تعاريف مديريت دانش ...................................................................................................... 19  2 - 5 تعريف مفاهيم و اصطلاحات مرتبط ................................................................................. 22  2 - 5 - 1 داده ...................................................................................................................... 22  2 - 5 - 2 اطلاعات ................................................................................................................ 23  2 - 5 - 3 دانش ...................................................................................................................... 23  2 - 6 انواع دانش ....................................................................................................................... 24  2 - 6 - 1 دانش صريح ............................................................................................................ 24  2 - 6 - 2 دانش ضمني ............................................................................................................ 25  2 - 7 چرخه دانش ...................................................................................................................... 27  2 - 8 چرخه سيستم مديريت دانش ............................................................................................ 28  2 - 9 اهداف مديريت دانش ...................................................................................................... 29  2 - 10 نياز به مديريت دانش ...................................................................................................... 31  2 - 11 روش هاي مديريت دانش ............................................................................................... 31  2 - 12 الزامات سيستم هاي مديريت دانش ................................................................................ 32  2 - 13 مزاياي مديريت دانش ..................................................................................................... 34  2 - 14 منافع مديريت دانش ....................................................................................................... 35  2 - 15 برنامه هاي مديريت دانش و روند توليد دانش ............................................................... 38  2 - 16 آموزش مديريت دانش .................................................................................................... 39  2 - 17 نقش دانش در مديريت دانش ......................................................................................... 40  2 - 18 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش ....................................................................... 41  2 - 19 منابع دانش ...................................................................................................................... 44  2 - 20 دسته بندي ابزارهاي مديريت دانش ................................................................................ 44  2 - 21 اصول مديريت دانش ...................................................................................................... 46  2 - 22 اجراي مديريت دانش ..................................................................................................... 48  2 - 23 چالشهاي پيش روي مديريت دانش ................................................................................ 51  2 - 24 اهميت و ضرورت دانش در سازمانهاي دولتي ............................................................... 52  2 - 25 مزاياي سازمان متاثر از مديريت دانش ............................................................................ 54  2 - 26 موانع استقرار مديريت دانش در سازمانها ....................................................................... 56  2 - 27 چارچوبي براي مديريت دانش در سازمانهاي دولتي ....................................................... 58  2 - 28 پيشنهادهايي در زمينه استقرار سيستم مديريت دانش ...................................................... 59  2 - 28 - 1 حوزه منابع انساني .............................................................................................. 59  2 - 28 - 2 حوزه ساختار سازماني ........................................................................................ 60  2 - 28 - 3 حوزه فرهنگ سازماني ...................................................................................... 61  2 - 28 - 4 حوزه فناوري اطلاعات ..................................................................................... 61  2 - 28 - 5 حوزه فرآيندها ................................................................................................... 62  2 - 28 - 6 حوزه عوامل برون سازماني ............................................................................. 62  2 - 29 راهكارهاي لازم جهت استقرار مديريت دانش در سازمان ............................................ 63 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1029 مشاهده

کد فایل:37858

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۹

حجم فایل ها:110.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 74

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط