مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 - مقدمه 12 2 - 2 - مبانی نظری 12 2 - 2 - 1 - تاريخچه حسابرسي 13 2 - 2 - 2 - تقاضا برای خدمات حسابرسی 16 2 - 2 - 3 - تئوری حسابرسی 19 2 - 2 - 4 - مفروضات بنیادی حسابرسی 20 2 - 3 - تعريف قدرت 22 2 - 3 - 1 - گستردگي قدرت 23 2 - 3 - 2 - مباني قدرت 23 2 - 3 - 3 - كاربردهاي قدرت 24 2 - 4 - سرپرست 29 2 - 4 - 1 - قدرت سرپرست 30 2 - 5 - بررسی عملکرد 31 2 - 5 - 1 - بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد 33 2 - 5 - 2 - توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان 2 - 6 - تیم حسابرسی 40 2 - 7 ) پيشينه تحقيق 46 2 - 7 - 1 ) تحقيقات داخلي 46 2 - 7 - 2 ) تحقيقات خارجي 47 2 - 1 - مقدمه : فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت . بدين صورت كه پس از بيان موضوع پژوهش كه « بررسي تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است ، مسأله پژوهش ، اهميت و اهداف پژوهش ، فرضيه‌هاي پژوهش و برخي از واژه‌هاي كليدي تشريح شد . در اين فصل ابتدا ، مبانی نظری پژوهش بيان میشود . و در ادامه پژوهشهای انجام شده در زمينه تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر میشود . 2 - 2 - مبانی نظری مدیران ، سرمایهگذاران ، اعتبار دهندگان و نهادهای قانونگذار برای تصمیمگیری آگاهانه دربارهی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند . وجود اطلاعات معتبر ، مربوط و قابلفهم یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و میتواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاستگذاری و برنامهریزیهای کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند . حسابرسان با تهیه گزارشهای بیطرفانه دربارهی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا میکنند . رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش میدهد . نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد ( خواجوی ، نوشادی ، 1378 ): 1 - ایجاد اطمینان نسبت به سرمایهگذاری و کمک به توسعه اقتصادی 2 - ایجاد اطمینان نسبت به اطلاعات و گزارشهای مالی 3 - تعیین درجه اعتبار اطلاعات و قابلیت اتکاء آنها به عنوان مبنایی جهت تصمیمگیریهای کلان اقتصادی 4 - مشخص شدن نقاط ضعف مدیریتی و کنترلی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 974 مشاهده

کد فایل:37869

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۱۹

حجم فایل ها:83.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط