مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی ، تعاریف و مفاهیم

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : رضایت شغلی 2 - 3 - 1 ) مفهوم رضایت از شغل 2 - 3 - 2 ) تعاریف رضایت شغلی 2 - 3 - 3 ) رضایت و انگیزش 2 - 3 - 4 ) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 2 - 3 - 5 ) رابطه مدیر با کارمند 2 - 3 - 6 ) امنیت شغلی 2 - 3 - 7 ) فرآیند ارزیابی عملکرد 2 - 3 - 8 ) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری 2 - 4 ) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 2 - 4 - 2 ) یکسانی حقوق و مزایا 2 - 4 - 3 ) شرایط مناسب کاری 2 - 4 - 4 ) همکاران مساعد 2 - 4 - 5 ) تناسب شغل بافرد 2 - 6 - 1 ) پژوهش های داخلی 2 - 6 - 2 )) پژوهشهای خارجی فهرست منابع الف ) منابع فارسی ب ) منابع غیرفارسی رضایت شغلی یکی از حیاتی ترین مفاهیم رفتاری در سازمان بحث رضایت شغلی  می باشد . همواره اشاراتی راجع به چگونگی رضایت و عدم رضایت مطرح بوده و آن را به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت یا عدم موفقیت شغلی قلمداد کرده اند . دانشمندان و عالمان علم مدیریت ، بهره وری ، غیبت از کار ، جابجایی کارکنان و رضایت شغلی را از جمله متغیرهای اصلی در رفتار سازمانی قلمداد کرده اند ( رابینز ، 1388 ، ص36 ). در یک نگرش رضایت شغلی چیزی نیست جز فاصله بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه را که به باور خود می بایستی دریافت کند . اهمیت این متغیر در علوم رفتاری از آن جهت است که این متغیرها نشان دهنده نوعی نگرش است نه یک رفتار . رضایت شغلی مجموعه ای است از احساس های سازگار و ناسازکار که کارکنان با این احساسها به کار خودد می نگرند و به واقع رضایت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع و مثبت حاصل از ارزیابی شغلی یا تجارب شغلی تعریف کرد . رضایت شغلی یکی از متغیرهایی است که در جستجو برای درک نگرش ها و رفتارهای کارکنان در قبال سازمان های خود ، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است . رضایت شغلی ، میزانی که محیط کاری ( یعنی شغل ، همکاران و سرپرستی ) نیازهای فرد را برآورده می کند را منعکس می کند . در این مطالعه ، به رضایت شغلی به عنوان یک معیار کلی توجه می کنیم تا مجموعی از ابعاد فردی رضایت شغلی . این به حالت لذتبخش حاصل از شغل و تجربه کاری فرد اشاره دارد . یک مطالعه اخیر ، بیشتر مبتنی بر روابط انسانی ، ادعا کرده که افراد اگر شغلشان آنها را برای برآورده کردن نیازهایشان قادر سازد ، آنها نگرش های شغلی مثبتی را ایجاد خواهد کرد . تئوری مازلو برای مدت زیادی تکیه گاه اصلی تئوری مدیریت بود

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 906 مشاهده

کد فایل:37894

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۲۴

حجم فایل ها:نامشخص


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط