مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : رهبری خدمتگزار 2 - 3 - 1 تعریف رهبری : 2 - 3 - 2 تعریف رهبری خدمتگزار : 2 - 3 - 4مؤلفه های رهبری خدمتگزار : 2 - 3 - 4 - 1 خدمت رسانی : 2 - 3 - 4 - 2 تواضع و فروتنی : 2 - 3 - 4 - 3 قابلیت اعتماد : 2 - 3 - 4 - 4 مهرورزی : 2 - 3 - 5 ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از : 2 - 3 - 6 ویژگی های عملیاتی : 2 - 3 - 7 اهمیت رهبری خدمتگزار : 2 - 3 - 8 مزایای رهبری خدمتگزار : 2 - 3 - 9 تئوری رهبری خدمتگزار : 2 - 3 - 10 تئوري رهبري خدمتگزار پترسون پیشینه تحقیق شکل ( 2 - 2 ) مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی ( فیضی ، 1389 ، 111 ) شکل ( 2 - 3 ) ابعاد اعتماد ( پناهی ، 1387 ، 91 ) شکل2 - 4 : الگوی نظری : نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثربخشی کارکنان منابع و مأخذ : رهبری خدمتگزار ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز به روز در حال كاهش است و همچنين الزام توزيع قدرت و توانمندسازي در كشورهايي كه فراگرد دموكراتيزه شدن را طي ميكنند ، وجود رهبري خدمتگزار را ضروري ساخته است بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است . گرین لیف رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می‌کند : رهبری خدمتگزار روی خدمت‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند . رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمترسانی ، تواضع و فروتنی ، قابلیت اعتماد و مهرورزی است ( قلیپور و همکاران ، 1388 ، 110 ). 2 - 3 - 1 تعریف رهبری : به توانایی تاثیر گذاری ، انگیزه دادن به افراد و مشارکت در اثر بخشی و موفقیت سازمان رهبری می گویند . رهبری علم و هنر است . هنر رهبری مربوط به مهارت درک شرایط و موقعیت های رهبری و تاثیر گذاری بر دیگران برای بدست آوردن اهداف گروهی است در تعریف دیگر به فرایندی که با نفوذ در افراد ، آنان را به طور داوطلبانه و خود خواسته در راستای وصول به اهداف گروهی به تلاش وا میدارد گفته می شود . رهبری ، فرایند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به سوی چشم انداز را آغاز می کنند .( نصر اصفهانی و نوری ، 1390 ) گروهی رهبری را اثر گذاری بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند . و گروهی رهبری را نفوذ بر زیردستان بیان نموده امند .

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1010 مشاهده

کد فایل:37899

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۲۴

حجم فایل ها:461.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط