مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 ) مقدمه ........................................................................................................................................................  بخش اول  2 - 2 ) سرمایه فکری .... .....................................................................................................................................  2 - 2 - 1 ) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری ..........................................................................................  2 - 2 - 2 ) تعریف سرمایه فکری ........................................................................................................................... 2 - 2 - 3 ) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری ..................................................................................................  2 - 2 - 4 ) مشترکات نظریات ................................................................................................................................ 2 - 2 - 4 - 1 ) سرمایه انسانی ................................................................................................................................. 2 - 2 - 4 - 2 ) سرمایه ساختاری ( سازمانی ) .......................................................................................................... 2 - 2 - 4 - 3 ) سرمایه ارتباطی ( مشتری )...............................................................................................................  2 - 2 - 5 ) سنجش سرمایه فکری ........................................................................................................................... 2 - 2 - 5 - 1 ) دلایل سنجش سرمایه فکری ............................................................................................................ 2 - 2 - 5 - 2 ) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری ................................................................................................... 2 - 2 - 5 - 3 ) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمايه فكري ........................................................................................  2 - 2 - 6 ) مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری .................................................................................  2 - 2 - 6 - 1 ) مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری .........................................................................................  2 - 2 - 6 - 2 ) مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری ...................................................................................  2 - 2 - 7 ) گزارش‌دهي سرمايه فكري ...................................................................................................................  2 - 2 - 7 - 1 ) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري .......................................................................  2 - 2 - 7 - 2 ) محتوای گزارش‌دهی سرمايه فكري .................................................................................................  بخش دوم : مدیریت سود ...................................................................................................................................  2 - 3 ) سود مورد انتظار ( عادی یا هدف ) ..........................................................................................................  2 - 3 - 1 ) تعریف و تبیین مديريت سود ...........................................................................................................  2 - 3 - 2 ) تاریخچه مديريت سود ........................................................................................................................  2 - 3 - 3 ) انواع مديريت سود ..............................................................................................................................  2 - 3 - 4 ) انگیزههای مدیریت در مديريت سود .................................................................................................  2 - 3 - 5 ) مديريت سود و رابطهی آن با هزینه – منفعت ...................................................................................  2 - 3 - 6 ) جایگاه مديريت سود ...........................................................................................................................  2 - 3 - 7 ) فرضیه مديريت سود و فرضیه بازار .....................................................................................................  2 - 3 - 8 ) روش‌های مديريت سود ......................................................................................................................  2 - 3 - 9 ) ابزارهای مديريت سود ..........................................................................................................................  2 - 3 - 10 ) خصوصیات روشهای مديريت سود ..................................................................................................  2 - 3 - 11 ) عوامل موثر بر مديريت سود ............................................................................................................  2 - 3 - 12 ) رویکردهای مختلف مطالعه مديريت سود ........................................................................................  بخش سوم : پیشینه تحقیق .................................................................................................................................  2 - 4 - 1 ) تحقیقات خارجی ................................................................................................................................  2 - 4 - 2 ) تحقیقات داخلی ..................................................................................................................................  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 929 مشاهده

کد فایل:37905

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۲۴

حجم فایل ها:341.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 83

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط