مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 مقدّمه 13 2 - 2 کیفیت زندگی کاری 14 2 - 3 تعاریف کیفیت زندگی کاری 14 2 - 4 تاریخچه کیفیت زندگی کاری 16 2 - 5 استراتژیهای بهبود کیفیت زندگی کاری 17 2 - 6 زندگی کاری با کیفیت برتر 21 2 - 7 اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن 22 2 - 8 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری 23 2 - 9 عناصر کیفیت زندگی کاری 24 2 - 10 رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری 24 2 - 11 نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری 25 2 - 12 اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا 27 2 - 13 الگوی ریچارد والتون 28 2 - 14 تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری 29 2 - 15 مدیریت کیفیت فراگیر 29 2 - 16 قدرتمند سازی کارکنان 30 2 - 17 مهندسی دوباره سازمان 31 2 - 18 تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) 31 2 - 19 انواع تعهّد 32 2 - 20 تحرّک و تعهّد سازمانی 33 2 - 21 عملکرد شغلی ، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی 33 2 - 22 تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی 34 2 - 23 نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی 35 2 - 24 عوامل تعیین کننده تعهّد 38 2 - 25 مقدّمات ایجاد تعهّد 39 2 - 26شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان 39 2 - 27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی 40 2 - 28پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 40 2 - 28 - 1 پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور 40 2 - 28 - 1 پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور 46 2 - 1مقدّمه داشتن درک درستی از عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و شناخت درست ساختار آن و ایجاد تغییر در آنها ، متخصصین منابع انسانی را در جهت بهبود استراتژیها و خط مشی ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و متخصصان یاری می کند ( رتینام و همکاران ، 2008 ، ص 66 ). خانواده به عنوان گروهی از افراد که زیر یک سقف زندگی می کنند ، تعریف می شود . کار نیز بخش اصلی زندگی افراد برای فراهم آوردن نیازهای زندگی برای خانواده است . بنابراین خانواده و کار از هم مجزا نبوده و به یکدیگر مرتبطند . یک سری مشکلات در حوزه زندگی و کار وجود دارد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو ، این مشکلات و مسائل هم در هر دو حوزه وجود دارد و باید راهکارهایی برای حل آنها داشته باشیم . این مشکلات بر

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1016 مشاهده

کد فایل:37927

انتشار در:۱۳۹۹/۲/۲۴

حجم فایل ها:142.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 52

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط