مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز فصل دو  م : ادبیات تحقیق مقدمه 17 - 1 - 2 تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز 18 - 2 - 2 متغیرهاي تحقیق .. 30 - 1 - 2 - 2ارزش ویژه برند سبز . 30 - 1 - 1 - 2 - 2 اهمیت ارزش ویژه برند سبز 34 - 2 - 2 - 2 کیفیت درك شده برند 35 - 2 - 1 - 2 - 2 اهمیت کیفیت درك شده برند 37 - 3 - 1 - 2 - 2 رابطه بین کیفیت درك شده برند با تصویر برند سبز 38 - 4 - 1 - 2 - 2 رابطه بین کیفیت درك شده برند با ارزش درك شده برند سبز 38 - 5 - 1 - 2 - 2 رابطه بین کیفیت درك شده برند با اعتبار برند 39 - 3 - 2 - 2 ارزش درك شده برند سبز 40 - 1 - 3 - 2 - 2 اهمیت ارزش درك شده برند سبز 41 د - 2 - 3 - 2 - 2 رابطه بین ارزش درك شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز 42 - 4 - 2 - 2 اعتبار برند 43 - 1 - 4 - 2 - 2 اهمیت اعتبار برند 45 - 2 - 4 - 2 - 2 رابطه بین اعتبار برند با ارزش درك شده برند سبز 46 - 3 - 4 - 2 - 2 رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز 47 - 4 - 4 - 2 - 2 رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز 47 - 5 - 2 - 2 تصویر برند سبز . 40 - 1 - 5 - 2 - 2 اهمیت تصویر برند سبز 50 - 2 - 5 - 2 - 2 رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز 51 - 3 - 2 روشها و مدلهاي اندازهگیري ارزش ویژه برند سبز 52 - 1 - 3 - 2 روشهاي اندازهگیري ارزش ویژه برند سبز 52 - 1 - 1 - 3 - 2 ارزش ویژه مبتنی بر مشتري 52 - 2 - 1 - 3 - 2 ارزش ویژه مبتنی بر شرکت 52 - 3 - 1 - 3 - 2 ارزش ویژه از دید مالی 52 - 2 - 3 - 2 مدلهاي اندازهگیري ارزش ویژه برند سبز 54 - 1 - 2 - 3 - 2 مدل ارزش ویژه برند دیوید آکر 54 - 2 - 2 -

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 947 مشاهده

کد فایل:38141

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱

حجم فایل ها:473.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 128

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط