مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ريزي استراتژیک

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
فهرست مطالب : برنامه ¬ ريزي استراتژیک الف ) برنامه ¬ ريزي استراتژیک : ب ) برنامه ¬ ريزي ترفندي : ج ) برنامه ¬ ريزي عملياتي : 2 - 2 - لزوم برقراري برنامه ¬ ريزي استراتژیک در سازمان ¬ ها 2 - 3 - الگوهای رایج برنامه ¬ ریزی استراتژیک 2 - 3 - 1 - الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک استونر و فريمن شکل ( ۲ - ۱ ): الگوی برنامه ¬ ریزی استراتژیک استونر و فریمن ۲ - 3 - ۲ - الگوي برايسون شكل ( ۲ - 2 ): الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژيك برايسون ۲ - 3 - ۳ - الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک سازمان جهاني بهداشت شكل ( ۲ - ۳ ): الگوي برنامه ¬ ريزي سازمان جهاني بهداشت ۲ - 3 - ۴ - الگوي گوداشتاين و همكاران شكل ( ۲ - ۴ ): الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک گوداشتاين و همكاران ۲ - 3 - ۵ - الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک دانكن و همكاران شكل ( ۲ - ۵ ): الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک دانكن و همكاران ۲ - 3 - ۶ - الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک وايتمن شكل ( ۲ - ۶ ): الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک وايتمن ۲ - 3 - ۷ - الگوي برنامه ¬ ريزي استراتژیک پيگلز و روجر ۲ - 4 - تفکر استراتژیک ۲ - 5 - تحول رويكردهاي راهبرد شكل ( ۲ - ۸ ): تغييرات اساسي در فضاي تصميم ¬ گيري ¬ هاي استراتژیک جدول ( ۲ - ۱ ): مکاتب 10 گانه راهبرد از دیدگاه میتنزبرگ ۲ - 6 - تفکر استراتژیک و ابعاد آن شکل ( ۲ - ۹ ): ابعاد تفکر استراتژیک شکل ( ۲ - ۱۰ ): تفکر استراتژیک به عنوان یک نگاه ( مینتزبرگ ، ۱۳۸۴ ) جدول ( ۲ - ۳ ): مقایسه تفکر استراتژیک سنتی برنامه ¬ ریزی استراتژیک ۲ - 7 - الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی ۲ - 8 - کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی ۲ - 9 - رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس ۲ - ۱6 - پیشینه تحقیق ۲ - ۱6 - ۱ - تحقیقات انجام شده خارجی ۲ - ۱6 - ۲ - تحقیقات انجام شده داخلی منابع فارسی منابع غیر فارسی برنامهريزي استراتژیک يكي از روشهاي شناسايي ماهيت برنامهريزي استراتژیک بررسي تفاوت آن با ساير روشهاي برنامهريزي است . امروزه در سازمانهاي پيشرفته و در سطوح مختلف سازمانها ، برنامهريزي به سه صورت اساسي برنامهريزي استراتژیک ، برنامهريزي ترفندي  و برنامهريزي عملياتي  به شرح زير جلوه گر ميشود . الف ) برنامهريزي استراتژیک : در اين برنامهريزي ، اهداف و خطوط كلي و رسالت سازمان در بلندمدت تعيين ميشود . اين نوع برنامهريزي جامعيت

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1048 مشاهده

کد فایل:38145

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱

حجم فایل ها:781.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط