مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهروری واثربخشی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 مقدمه .............................................................................................................................................. 16 2 - 2 بهره ‌وري ....................................................................................................................................... 19 2 - 2 - 1 بهره‌وري چيست ....................................................................................................................... 20 2 - 2 - 2 بهره‌وري معادل توليد نيست ...................................................................................................... 22 2 - 2 - 3 بهره‌وري ، تنها به معني تلاش براي افزايش کارآيي نيست ......................................................... 24 2 - 2 - 4 اثربخشي ................................................................................................................................... 25 2 - 2 - 5 تاريخچه اصطلاح بهره‌وري ..................................................................................................... 27 2 - 2 - 6 انواع بهره‌وري .......................................................................................................................... 28 2 - 2 - 7 ارکان اصلي دانش بهره وري .................................................................................................... 30 2 - 2 - 8 سطوح بهره‌وري ....................................................................................................................... 32 2 - 2 - 9 جلوه‌هاي بهره‌وري .................................................................................................................... 33 2 - 2 - 10 استراتژيهاي ( راهبرد ) بهره‌وري ............................................................................................... 34 2 - 2 - 11 مدلهاي بيانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني ............................................................ 36 2 - 2 - 12 عوامل مؤثر بر بهره‌وري ....................................................................................................... 39 2 - 2 - 13 عوامل درون سازماني اصلي مؤثر بر بهره‌وري ....................................................................... 48 2 - 2 - 14 عوامل درون سازماني مکمل .................................................................................................. 51 2 - 2 - 15 عوامل برون سازماني ............................................................................................................. 53 2 - 2 - 16 راههاي افزايش سطح بهره وري سازمان ................................................................................ 53 2 - 2 - 17 راههاي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني ................................................................................... 60 2 - 2 - 18 علل تفاوت ميزان بهره وري در کشورهاي مختلف ................................................................ 66 2 - 2 - 19 علل پايين بودن سطح بهره‌وري در سازمانهاي دولتي ............................................................ 69 2 - 2 - 20 چرخه بهره وري .................................................................................................................... 72 2 - 2 - 21 بهره‌وري و فضاي رواني در سازمان ...................................................................................... 72 2 - 2 - 22 اندازه گيري بهره وري ........................................................................................................... 74 2 - 2 - 23 فرهنگ بهره‌وري ................................................................................................................... 80 2 - 3 ساختار سازماني ...................................................................................................................... 83 2 - 4 ويژگيهاي فردي ....................................................................................................................... 86 2 - 5 سيستم پاداش ............................................................................................................................... 88 2 - 6 سبك مديريت ......................................................................................................................... 89 2 - 7 مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران ...................................................................................... 91 2 - 8 مطالعات و تحقيقات انجام شده در خارج ..................................................................................... 94 2 - 1 مقدمه بهره ‌وري به عنوان يک حقيقت زندگي از زمانهاي بسيار دور وجود داشته است اما به عنوان يک مفهوم از کارآيي و به معناي بهبود استاندارد زندگي مردم در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته است . براي اولين بار لغت بهره‌وري در سال 1766 توسط کويزني  مطرح گرديد . آدام اسميت در سال 1776 در مورد بهره‌وري کار وطبقه‌بندي کار و تخصص براي افزايش سود ، کاهش خستگي و افزايش استفاده از تکنولوژي مطالبي را عنوان نمود . وي در ارتباط با مفهوم بهره وري ، به کارآيي و تخصص اشاره کرد و تقسيم کار را مبناي کارآيي و بهره‌وري مي‌دانست . اقتصاددانان کلاسيک از جمله سينور بهره‌وري را برحسب کيفيت جسمي ، فکري ، روحي و هوش ، مهارت و قدرت بدني و فکري کارگر تبيين مي‌کردند . ولي

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 981 مشاهده

کد فایل:38152

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱

حجم فایل ها:160.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 76

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط