مبانی نظری وپیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................................................................... 9 2 - 2 - تعاریف و مفاهیم ................................................................................................................................................. 9 2 - 2 - 1 - تعریف سيستم حمل و نقل شهری ......................................................................................................... 9 2 - 2 - 2 - انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری ................................................................................. 10 الف ) مترو ................................................................................................................................................................. 10 ب ) قطار سبك شهري ......................................................................................................................................... 10 ج ) منوريل .............................................................................................................................................................. 11 د ) تراموا ................................................................................................................................................................ 12 ه ) اتوبوس ............................................................................................................................................................ 12 و ) تاكسي و خودروهاي شخصي ......................................................................................................................... 13 2 - 2 - 3 - تعریف پایانه ها و ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری ................................................................... 13 الف ) مشخصات پایانه ............................................................................................................................................... 14 ب ) عوامل ساخت پایانه ها .................................................................................................................................. 14 2 - 2 - 4 - انواع پایانه ها ازنظر مقیاس ........................................................................................................................ 15 2 - 2 - 5 - انواع پایانه ها ................................................................................................................................................. 15 2 - 2 - 6 - عملکرد پایانه ها ............................................................................................................................................ 16 2 - 2 - 7 - وظايف پايانه ها ............................................................................................................................................ 17 2 - 2 - 8 - مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن ............................................................................. 17 الف ) فضای تصمیم گیری ...................................................................................................................................... 19 ب ) فضاهای فرصت یا مکث ............................................................................................................................... 19 ج ) فضاهای حرکتی .............................................................................................................................................. 19 2 - 2 - 9 - مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن .......................................................................................... 21 2 - 3 - رویکردهای نظری ....................................................................................................................................... 24 2 - 3 - دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری .......................................................................................... 24 2 - 3 - 1 - نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 1910 ................................................................................. 24 2 - 3 - 2 - نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1920 تا 1970 ........................................................................ 26 2 - 3 - 3 - نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1980 تا كنون .......................................................................... 28 2 - 4 - مدل ها و روش های تحقیق ......................................................................................................................... 30 2 - 4 - 1 - بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ...................................................................... 30 2 - 4 - 2 - توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی .................................................................................................... 30 2 - 4 - 3 - سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ..................................................... 31 2 - 5 - مکانیابی ............................................................................................................................................................... 33 2 - 5 - 1 - معیارهای مکانیابی ...................................................................................................................................... 33 2 - 5 - 2 - مکانیابی ایستگاه های مترو ..................................................................................................................... 34 2 - 5 - 3 - انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ........................................................................................... 35 الف ) ایستگا ه های انتهایی ............................................................................................................................... 35 ب ) ایستگاه های اجباری ................................................................................................................................ 35 ج ) ایستگاه های میانی .................................................................................................................................... 35 2 - 6 - اصول و برنامه ریزی درونی پایانه ............................................................................................................ 36 الف ) اصل جامعیت ............................................................................................................................................... 36 ب ) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1078 مشاهده

کد فایل:38162

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۳

حجم فایل ها:3.00مگا بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 47

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط