مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی مقدمه ...................................................................................................................................................................................................... 9 بازارهای مالی و انواع آن .............................................................................................................................................................. 12 2 - 1 - 1 بازار پول .................................................................................................................................................................................. 12 2 - 1 - 2 بازار سرمایه ............................................................................................................................................................................... 13 2 - 1 - 3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا ............................................................................................................................................... 13 2 - 1 - 4 وظایف اولیه سیستم مالی .......................................................................................................................................................... 14 2 - 1 - 4 - 1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه ..................................................................................................... 16 2 - 1 - 4 - 2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها ........................................................................................................... 15 2 - 1 - 4 - 3 سهولت بخشیدن مبادله ، متنوع سازی و مدیریت ریسک ....................................................................................................... 15 2 - 1 - 4 - 4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها ................................................................................................................................... 16 2 - 1 - 4 - 5 تسهیل مبادله کالاها ، خدمات و قراردادها ............................................................................................................................. 17 عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی ................................................................................................................................... 17 2 - 2 - 1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی ............................................................................................ 17 2 - 2 - 2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی ................................................................................................................................................... 18 2 - 2 - 3 بهبود سیستم اطلاعاتی ............................................................................................................................................................... 18 2 - 2 - 4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی .............................................................................................................. 18 توسعه مالی ...................................................................................................................................................................................... 20 2 - 3 - 1 توسعه بخش بانکی ..................................................................................................................................................................... 21 2 - 3 - 2 توسعه بخش مالی غیر بانکی ...................................................................................................................................................... 21 2 - 3 - 3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی .................................................................................................................................. 21 2 - 3 - 4 مقررات و نظارت بانکی ............................................................................................................................................................. 21 2 - 3 - 5 باز بودن بخش مالی .................................................................................................................................................................... 22 2 - 3 - 5 - 1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی ......................................................................................................................... 22 2 - 3 - 5 - 2 آزادسازی بازارهای مالی ........................................................................................................................................................ 25 2 - 3 - 5 - 3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی ....................................................................................................................... 24 2 - 3 - 5 - 4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات .................................................................................................................... 25 2 - 3 - 6 محیط نهادی ............................................................................................................................................................................... 26 2 - 3 - 6 - 1 مولفههای اصلاحات نهادی ................................................................................................................................................... 27 2 - 3 - 6 - 1 - 1 حقوق مالکیت ................................................................................................................................................................... 27 2 - 3 - 6 - 1 - 2 نظام قانونی ........................................................................................................................................................................ 27 2 - 3 - 6 - 1 - 3 فساد .................................................................................................................................................................................. 28 2 - 3 - 6 - 1 - 4 کیفیت اطلاعات مالی ........................................................................................................................................................ 28 2 - 3 - 6 - 1 - 5 حاکمیت شرکتی ................................................................................................................................................................ 29 2 - 3 - 6 - 1 - 6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی ............................................................................................................. 29 شاخصهای توسعه مالی ................................................................................................................................................................ 30 2 - 4 - 1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی ................................................................................................................................... 30 2 - 4 - 2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی ............................................................................................................................ 31 2 -

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1006 مشاهده

کد فایل:38186

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۳

حجم فایل ها:78.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 40,000 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط