پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی شده و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد . تعداد سوالات آن 51 بوده که شایستگی مدیران را از 8 جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد . شیوه امتیاز دهی آن به صورت جدول زیر می باشد : گزینه هرگز به ندرت بعضي اوقات اغلب هميشه  امتیاز 1 2 3 4 5  ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است : بعد سوالات مربوط  مهارت های ارتباطی 1 تا 6  تصمیم گیری 7 تا 13  تشویق و نوآوری و تغییر 14 تا 19  ارتباطات کاری 20 تا 25  مهارت های رهبری 26 تا 32  مهارت های حرفه ای 33 تا 39  به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران 40 تا 45  توسعه فعالیت های تیمی 46 تا 51  به منظور بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ، امتیاز تک تک سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز آن بعد در نظر می گیریم . برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، امتیاز همه بعد ها را با هم جمع می نماییم . بدیهی است که هر چه نمره فرد پاسخ دهنده در بعد و یا کل پرسشنامه بالاتر باشد ، بیانگر شایستگی بیشتر وی در آن بعد و یا به طور کلی می باشد . روایی و پایایی در پایان نامه مصلحی ( 1391 ) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات ، پرسشنامه در بین تعدادي از مدیران و کارشناسان ( لیسانس و فوق لیسانس به بالا ) توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده ، پرسشنامه در نمونه آماري پژوهش ( سازمانها و شرکتهای دولتی ) توزیع شد . همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد . معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر ( 0 ) به معناي عدم پایداري ، تا مثبت یک ( 1 +) به معناي پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود . آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا برابر با 83 / 0 می باشد . مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا Reliability Statistics  پرسشنامه مورد نظر N of Items Cronbach's Alpha  پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا 51 83 / 0  منبع : مصلحی ، محمد ، بررسی رابطه شایستگی مدیران و توانمندسازی کارکنان در کارمندان ادارات دولتی شهرستان پاوه ، 1390 ، پایان نامه کارشناسی . دانشگاه پیام

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 914 مشاهده

کد فایل:38348

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:20.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط