پرسشنامه آزمون آندره ری

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
آزمون آندره ری  آزمون « تصاویر هندسی درهم » ( حافظه دیداری ) را پروفسور آندره ری در سال 1942 به منظور سنجش نوع فعالیت ادراکی حافظه دیداری مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی ابداع کرد . این آزمون متشکل از دو کارت B و A است که هر کارت به طور مجزا و متناسب با موقعیت انتخاب شده و اجرا می گردد . کارت A متشکل از 18 جزء ادراکی است و در مورد افراد 4 سال به بالا کاربرد دارد . کارایی مؤثر این کارت برای افراد ، از 7 سال به بعد است و برای نوجوانان و بزرگسالان عملاً کاربرد بیشتری دارد . کارت B از 11 جزء هندسی تشکیل شده ، مکمل کارت A است و برای کودکان زیر 8 سال ساخته شده است . پربودن و دشواری کارت A برای بسیاری از کودکان مسئله آفرین است و به همین دلیل ، توصیه می شود که کارت B برای آن ها به کار گرفته شود . همچنین ، از این کارت برای بزرگسالانی که عقب ماندگی ذهنی شدید دارند نیز استفاده می شود . اجرای آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت انجام می شود ؛ در نوبت اول ، کارت ( A یا B ) در جهت مناسب جلوی آزمودنی گذاشته می شود و به او پیشنهاد می گردد که مشابه آن را روی یک کاغذ سفید بی خط رسم کند . در نوبت دوم و در حالی که کارت از جلوی آزمودنی برداشته شده و سه دقیقه نیز گذشته است ، از او خواسته می شود این بار به طور حفظی تصویر مشاهده شده ی قبلی را با دقت ترسیم کند ( بهرامی ، 1377 ). قضاوت درباره آزمودنی با توجه به مقایسه کارکرد او در هر مرحله ترسیم انجام می شود . معمولاً مرحله نخست ترسیم به حساب توان رشد ترسیمی و ساخت یابی ادراکی آزمودنی گذاشته می شود و مرحله ی دوم ، با توجه به کمّیت و کیفیت ترسیم مرحله نخست ، سطح کارکرد حافظه دیداری او را نشان خواهد داد ( بهرامی ، 1377 ). پناهی ( 1383 ) به منظور هنجاریابی آزمون حافظه دیداری آندره ری پژوهشی را روی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران انجام داده است . به منظور بررسی روایی ملاکی ، همبستگی بین نمره های مرحله دوم آزمون آندره ری و نمره های مرحله ی سوم آزمون کیم کاراد  محاسبه ، و برای برآورد اعتبار  از روش بازآزمایی  استفاده شده است . ضریب روایی ملاکی برابر 5 / 0 و ضریب اعتبار 62 / 0 به دست آمده که هر دو ضریب ذکر شده از نظر آماری در سطح 01 / 0 معنادار گزارش شده است . ناظری ( 1383 ) نیز به منظور هنجاریابی این آزمون ، پژوهشی بر روی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران انجام داده است . ضریب روایی ملاکی در این پژوهش ( با استفاده از ملاک مشابه پژوهش پناهی ) برابر 59 / 0 و ضریب اعتبار بازآزمایی 60 / 0 گزارش شده است . همچنین ، این

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 1080 مشاهده

کد فایل:38351

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:164.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط