پرسشنامه افسردگی بک-BDL-II 2

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه افسردگی بک - BDL - II 2 افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود ، احساس بیکفایتی ، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است . از بین تستها و پرسشنامههایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است ، پرسشنامه افسردگی بک ( BDI ) از جمله مناسبترین ابزارها برای انعکاس حالات افسردگی است . این پرسشنامه دارای 21 ماده است که علایم جسمانی ، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازهگیری میکند . هر ماده دارای 4 گزینه است که بر مبنای 0 تا 3 نمرهگذاری میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند . حداکثر نمره در این تست 63 و حداقل آن صفر میباشد . 21 ماده پرسشنامهی افسردگی بک به شرح زیر میباشد : غمگینی ، بدبینی ، احساس شکست ، نارضایتی ، احساس گناه ، انتظار تنبیه ، بیزاری از خود ، اتهام به خود ، افکار خودکشی ، گریستن ، بیقراری ، کنارهگیری اجتماعی ، بیتصمیمی ، تصور تغییر بدنی ، دشواری در کار ، بیخوابی ، خستگیپذیری ، تغییر در اشتها ، کاهش وزن بدن ، اشتغالات ذهنی ، کاهش علایق جنسی . مقایسه پرسشنامه افسردگی بک با پرسشنامه همیلتن ( 1960 ) حاکی از آن است که پرسشنامه افسردگی بک این امتیاز را دارد که به مهارت یا تعصب آزمایش کننده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش ویژگی های روانشناختی افسردگی میپردازد تا ناراحتیهای جسمانی و فیزیولوژیک و همبستگی آنها با یکدیگر 0 / 75 است . این پرسشنامه توسط افراد زیادی در طی سالها مورد مطالعه قرار گرفته است و به عنوان بهترین پرسشنامه در تعیین افسردگی شناخته شده است ( بک و همکاران - 1987 1961 ، شواب 1967 ، متکالف و گلدمن 1965 ، وهابزاده .( 1377 این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از 21 ماده تشکیل شده که آزمودنی برای هر ماده یکی از چهار گزینهای را که نشان دهنده شدت علامت افسردگی در مورد خویش است را برمیگزیند . هر ماده نمرهای بین صفر تا 3 میگیرد و بدین ترتیب نمره کل پرسشنامه دامنهای از صفر تا 63 دارد . پرسشنامه افسردگی بک ( ویرایش دوم ) چهار ماده از ویرایش قبلی را نداشته و به جای آنها مادههای دیگری در پرسشنامه افزوده شدهاند . همچنین در این پرسشنامه دو ماده ( مادههای 16 و ( 18 به گونهای ویرایش شدهاند که به شدت افسردگی بیشتر حساس باشند . این پرسشنامه در جمعیت 13 سال به بالا قابل استفاده است . 21 ماده پرسشنامه افسردگی بک در سه گروه نشانههای عاطفی ، نشانههای شناختی و نشانههای جسمانی طبقهبندی میشوند . علایم هر یک از این طبقات در جدول شماره 1 ارایه شده است .  جدول 1ـ ابعاد پرسشنامه افسردگی بک     طبقات علامت تعداد مادهها نشانهها   اختصاری      نشانههای عاطفی A 8 غمگینی ، نارضایتی ، احساس

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 1167 مشاهده

کد فایل:38363

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:46.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط