پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

دسته بندي : عقیدتی سیاسی
پرسشنامه انگیزش شغلی در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد که شامل 20 سوال در زمينه انگيزش کارکنان است ( فهلی ، 1378 ). روايی و پايايی مقياس انگيزش شغلی : در تحقيقی که با حضور 137 نفر پرسنل پرستاری شامل سرپرستار ، پرستارها و پرستارهای رسمی و آزمايشی وتکنسين ها در يک بيمارستان عمومی و 70 نفر مهندس در يک لابراتوار توسعه يافته و46 نفر دانشجوی فارغ التحصيل صورت گرفت که ميانگين ها و انحراف معيارها به ترتيب برای سه گروه افراد شرکت کننده در تحقيق عبارتند از پرستارها ( 37 / 43و52 / 6 ) مهندسان ( 62 / 46و83 / 7 ) و دانشجويان ( 6 / 48و56 / 9 ). برآورد پايايی کل تست ، از طريق روش تنصيف ( دو نيمه کردن تست ) محاسبه شده و نتايج برای دانشجويان 89 /. ، مهندسین80 /. و پرستاران 72 /. بدست آمده است . همچنين پايايی پرسشنامه انگيزش شغلی از طريق روش آلفای کرونباخ در پژوهشی که بر روی دبيران شاغل در استان همدان توسط فهلی ( 1378 ) 83 /. محاسبه شده است . 1 من برای اين که کار محوله ام را تمام کنم حتی اگر پولی دريافت نکنم اضافه کار می کنم .  2 می توان يک فرد را بوسيله اين که چقدر کارش را خوب انجام می دهد محک زد .  3 مهمترين و اصلی ترين رضايت از زندگی ام ، بر گرفته از کارم می باشد .  4 وقتی که صبح ها سر کارم می روم انگار دارم پرواز می کنم .  5 وقتی می خواهم سر کار بروم زودتر بيدار می شوم تا همه چيزم را آماده کنم .  6 مهمترين امر برای من درگيری و غرق شدن درکارم است .  7 گاهی اوقات شبها حتی در رخت خواب به کار روز بعد فکر می کنم .  8 من در انجام کارم واقعآ يک فرد تمام عيارم .  9 وقتی در انجام کاری در رابطه با شغلم شکست می خورم واقعآ ناراحت می شوم .  10 من کارهايی دارم که مهمتر از کار و شغل فعلی من هستند .  11 من می خورم ، نفس می کشم و زندگی می کنم با کارم .  12 من احتمالآ حتی بدون دريافت پول هم کار می کنم .  13 خيلی از مواقع دوست دارم که در محيط کار بمانم تا اين که به خانه برگردم .  14 برای من ، کارم قسمتی از هويتم می با شد .  15 من شخصآ خيلی در گير کار هستم .  16 من از قبول وظايف و مسؤ ليت های اضافی در کارم اجتناب می کنم .  17 من قبلآ به کارم بيشتر علاقه مند بودم .  18 در زندگی خيلی

دسته بندی: عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 1235 مشاهده

کد فایل:38369

انتشار در:۱۳۹۹/۳/۷

حجم فایل ها:42.00کیلو بایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 2

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط